V. UREDITEV ZBIRKE
 

 

 

 

 


5. 1. Tip muzeja in zbirke ter definicije za opredelitev muzeja

 

Kimovčev muzej na Slivni je zasebni in ustreza najširši opredelitvi muzeja, ki po Burcawu (1977) glasi:

»Muzej je organizirana in permanentna institucija, namenjena izobraževalnim in estetskim ciljem, s profesionalnim osebjem, ki skrbi ali /in uporablja stvarne predmete, zanje skrbi  in jih razstavlja občinstvu.

Poudarek je torej na hranjen ju, skrbi in zaščiti predmetov, njihovi prezentaciji in razstavljanju ter za izobraževalne namene.«

 

Tej definiciji Kimovčev muzej na Slivni zaenkrat ne ustreza v pogledu profesionalnega osebja. Za zbirko skrbimo strokovno usposobljeni ljudje, vendar to ni profesionalno.

 

Muzej je v zasebni lastni lastnika prostorov in etnoloških predmetov, ki jih po Peršiču (1991:22) lahko tako kvalificiramo, saj navaja: »…. V muzejski praksi pa pomeni etnološki predmet isto kot kmečki in delavski predmet z okvirno starostjo tridesetih let.«

 

Temu opisu v Kimovčevem muzeju ustrezajo vsi predmeti.

 

V Kimovčevem muzeju je razstava stalne zbirke delovnih orodij;

Temu dejstvu ustrezen je pomen zbirke po Burcawu (1977). To so »zbrani, preneseni in shranjeni muzejski predmeti zaradi njihove vrednosti kot primerka, estetske vrednosti in izobraževalnega pomena.«

 

Izraz razstava ustreza pomenu po Davidu Deanu (1996); »Razstava vključuje oba elementa;  tako serijo razstavljenih predmetov kot zgolj prikaz kot tudi njihovo interpretacijo.«

Interpretacija je pri tem mišljena kot »osnova izobraževalnega koncepta v muzejih. Predmet sam in brez razlage, v modernih muzejih ne more predstavljati izobraževalne vsebine.«

 

 

5. 2. PREDLOG ZA NADALJNJO UREDITEV KIMOVČEVE ZBIRKE ORODIJ

 

S svojo diplomsko nalogo sem s pomočjo sodelavcev uredila sistematsko informacijo za vsakega od polovice predmetov, ki jih je zbral Jože Kimovec.

 

V času, ko sem iskala informacije o predmetih, in ko sem preko informatorjev raziskovala področja, ki so v povezavi s predmeti, sem se natančneje seznanila tudi z okoljem, v katerem je delovala Kimovčeva kmetija in kjer bo nameščena muzejska zbirka.

Ugotovila sem, da ima jedro vasi Slivna,  s Kimovčevo kmetijo , idealne možnosti za postopno uresničevanje muzeja na prostem, z značilnostmi hribovskega osrednjeslovenskega prostora.

Čeprav so nekateri objekti posodobljeni, bi večina predmetov bila lahko predstavljena v funciji, v kakršni kjer so v preteklosti služili, muzej na prostem pa bi se postopno dograjeval.

 

Za bodoči muzej predlagam naslednje rešitve:

 

1.       Za predmete, ki še niso popisani, poiščemo primeren depo in jih shranimo - primerno konzervirane. Upoštevati je potrebno varnostno-tehnične normative za primerno zaščito.

2.     Objekte, ki so usklajeni z nekdanjo rabo ter avtentično prikazujejo kulturo in način življenja ljudi na vsakdanji ravni v 19. in 20. stoletju, na hribovitem osrednjeslovenskem prostoru, opremimo s predmeti iz zbirke, ki v te objekte po izročilu sodijo. Predlog razporeditve teh predmetov je razviden iz seznama.

3.     Objekt, ki je preveč posodobljen - kmečka hiša, v kateri je gostišče Kimovec - izločimo iz seznama muzejskih prostorov.

4.     Predmete, ki so jih po izročilu hranili in jih uporabljali v hiši, veži in v črni kuhinji, namestimo v novem muzeju z nadstreškom, ki bo s svojim videzom in opremo skušal čimbolj nazorno prikazati videz in funkcijo teh prostorov v času, iz katerega je orodje, ki ga je zbiral Jože Kimovec. Predlog je razviden iz seznama.

 

 

5. 3. Namen zbirke in ciljne skupine, ki jim je namenjena

 

Stalna zbirka kmečkih orodij v Kimovčevem muzeju na Slivni želi:

-         s svojimi tematskimi sklopi seznaniti vse obiskovalce z zbranimi predmeti, ki govorijo o življenju na bližnjem območju GEOSS-a;

-         z razstavo, ki se bo še dopolnjevala, pokazati povezanost preteklosti (muzejsko realnost) z današnjim življenjem na takšen način, da bodo možne primerjave z današnjim življenjem in da bo možno razumeti kontinuiteto kulturnega razvoja;

-         z ustreznim muzejskim jezikom tako pokazati  muzejsko resničnost, da bo motivirala ljudi po stapljanju svojega življenja s podedovanimi vrednotami svojega okolja;

-         z živim muzejskim jezikom dopolnjevati šolske izobraževalne programe;

 

Zbirka služi:

 

-         najstarejšim ljudem (poglavitnim informatorjem in soustvarjalcem razstave), ki jih bo že  ogled samih razstavljenih predmetov – brez dodatnih interpretativnih informacij - vzpodbudil k zadovoljitvi potrebe po integraciji svojega življenja s podedovanimi vrednotami svojega okolja;

-         srednji generaciji (rojeni v drugi polovici prejšnjega stoletja). Ljudje te generacije poznajo številne razstavljene predmete le še iz pripovedovanja. Ti bodo za doživetje povezanosti z življenjem, ki ga več ni, potrebovali različne oblike interpretativnega muzejskega gradiva;

-         učencem, otrokom in mladostnikom, ki ne poznajo razstavljenih predmetov, niti načina življenja, povezanega z njimi.  Za njih bo muzejsko gradivo opremljeno z različnimi prikazi informacij,  z gledališkim vodenjem ter z ilustracijami in zloženkami s primernim tekstom. Stalna zbirka  je postajališče na učni poti v okolici Geometričnega središča Slovenije za učenje z doživljanjem in s tem trajnejšega spoznavanja načina življenja na vsakodnevni ravni na kmetijah iz tega območja v preteklosti, ki sega do 100 let nazaj ter njegovo povezanostjo ter uporabnostjo v sedanjosti.  Zbirka se navezuje na naravoslovne, kulturne in tehnične dneve, ki so obvezni del programa 9-letne osnovne šole. 

 

 

 

 

5. 4. PREDLOG RAZPREDITVE POSAMEZNIH PREDMETOV IZ ZBIRKE

 

A) Nov muzej z nadstreškom, v katerem bodo umetno ponazorjeni prostori kmečke hiše:

 

1.    VEŽA, v kateri bodo naslednji predmeti:

      1. lesa za sušenje sadja                                    inventarna št.         076

2. Stopa (možnar)                                                     ''                044

3. Zajemalka za vodo                                                ''                074

4. Pina                                                                     ''                046

5. Svetilka za voz                                                     ''                060

6. Stojalo za baklo                                                   ''                057

7. Pripomoček za sezuvanje škornjev                          ''                080

 

2.    ČRNA KUHINJA, v kateri bodo naslednji predmeti:

1. Burkle                                                         inventarna št.        072

2. Železni lonec                                                        ''                043

3. Lopar                                                                   ''                036

4. Metla za peč                                                        ''                038

5. Model iz gline za potico                                        ''                039

6. Model za kolač                                                     ''                040

7. Glinasta posoda za potico                                      ''                041

 

3. HIŠA (IZBA), v kateri bodo naslednji predmeti:

-         na polici ob »virštatu«:

1. Oblič za trske                                             inventarna št.        022

2. Oblič za ravnanje                                                  ''                062

3. Oblič za gladenje                                                  ''                064

4. Primež – mizarski                                                  ''                029

5. Sveder                                                                  ''                065

6. Mizarska žaga                                                       ''                093

7. Primež – sodarski                                                  ''                026

8. Sekira za obdelavo lesa                                         ''                067

9. Pripomoček za cinjenje                                          ''                107

 

-         na klopi:

10. rahljač za volno                                          inventarna št.        047

-         na polici še:

11. Primež                                                                 ''                114

12. Petrolejka                                                            ''                059

-         posebej:

13. Kolovrat                                                              ''                053

14. Podstavek za popravilo čevljev                              ''                077

15. Otroški voziček                                                   ''                052

16. Miza za mesenje testa                                          ''                078

-         na čelešniku:

17. Likalnik                                                               ''                045

 

4.  NADSTREŠEK, ob muzeju, pod katerim bodo naslednji predmeti:

1. Voz za delo v gozdu                                      inventarna štev.     010

    (*voz bomo opremili s predmeti 2-8):

2. Cepin                                                                   ''                012

3. Žaga z ročajema                                                   ''                013

4. Sekira                                                                 ''                014

5. Kvake                                                                   ''                015

6. Zatega                                                                 ''                018

7. Pajsar                                                                  ''                011

8. rezilo za beljenje lesa (= pajsar)                            ''                034

    (* z napisom bomo opozorili, da voz ni bil

        vedno tako opremljen;

        orodje, ki ga niso potrebovali, so pustili

        doma, v prostoru za orodje, ob kašči).

9. Vaga   (ob vozu)                                                    ''                030

10. Trikl – leva                                                         ''                031/1

11. Trikl – desna                                                       ''                031/2

12. Voz za orodje in pridelke                                     ''                055

 

 

B) Poslopja, ki so že v preteklosti služila za shranjevanje ali dejavnosti s predmeti, kot z izbranimi predmeti iz Kimovčeve zbirke.

 

1.    KOVAČNICA, v kateri bodo naslednji predmeti:

1. Kovaška miza                                                         inventarna štev.     058

2. Ročni vrtalnik                                                      ''                095

3. Kovaške klešče                                                     ''                096

4.                    ''                                                               ''                097

5.          ''                                                               ''                098

6.          ''                                                               ''                099

7.          ''                                                               ''                100

8.          ''                                                               ''                101

9.          ''                                                               ''                102

10.         ''                                                               ''                103

11.                   '' (9)                                                          ''                105

12. Sekalo                                                                ''                106

13. Težko kladivo                                                     ''                110

14. Nakovalo                                                            ''                113

15. Kladivo za podkovanje konj                                  ''                115

16. Konjska podkev                                                   ''                027

 

2. OB KOVAČNICI bo

1. Naprava za žganjekuho                             inventarna štev.     089

 

3. OB MLINU, ki bo postavljen pred kovačnico, bo

         1. Kladivo za klepanje kamna                         inventarna štev.     094

 

4. Vrtačnikova KAŠČA, v kateri bodo naslednji predmeti:

         1. Setvena košara                                        inventarna štev.     004

         2. Rešeto                                                              ''                082

         3. Mernik                                                             ''                032

 

5.  Prostor za orodje OB KAŠČI, v katerem bodo naslednji predmeti:

1. Rovnica                                                       inventarna štev.     006

2. Motika                                                                 ''                007

3. Vile                                                                      ''                008

4. Kosa za žito                                                         ''                033

5. Podajalnik za žito                                                 ''                035

 

6. Srp                                                                      ''                073

7. Zajemalka za gnojnico                                  inventarna štev.     112

8. Nož za rezanje stelje                                            ''                051

9. Tesarski sveder                                                    ''                061

10. Sekira za dolbenje lukenj                                    ''                063

11.          Sekira                                                                ''                068

12. Sekira za cimpermana                                          ''                066

13. Pripomoček za česanje lanu                                  ''                050

14. Grablje za žerjavico                                            ''                108

15. Dvigalka – novejša                                                        ''                071

16. Model za volovsko vprego                                    ''                019

 

6.  KLET POD KAŠČO, v kateri bo:

1. Lij (lakunca)                                                inventarna štev.     084

 

7.  NA PODU, kjer bo:

            1. Cepec                                                           inventarna štev.     070

            2. Naprava za grobo čiščenje žita in fižola

   - vetrnica                                                              ''                075

3. Slamoreznica                                                        ''                088

4. Troredni glavnik za čiščenje slame  za streho         ''                048

5. Enoredni glavnik za čiščenje slame za streho ''                049

 

8.  PRED PODOM, OB PODU, PRED HLEVOM, kjer bo:

1. Oselnik                                                        inventarna štev.     081

2. Klepivo za klepanje kose                                        ''                109

3. Mlin za sadje         (ob stiskalnici)                                  ''                085

4. Stiskalnica na utež                                                ''                086

5. Stiskalnica na vijak                                               ''                087

6. Brus                                                                     ''                054

7. Zavornica                                                             ''                017

8. Cokla                                                                    ''                023

9. Zavore za sani                                                      ''                104

-         pred hlevom:

10. Volovski komat                                                     ''                020

11. Jarem za par volov                                                         ''                021

12. Enojni jarem                                                        ''                056

13. Komat za vprego                                                   ''                016

14. Uzda                                                                   ''                024

 

 

9.  POD KOZOLCEM ali NA KOZOLCU bodo naslednji predmeti:

1. Plug – dvojni                                                 inventarna štev.     001

2. Kolca                                                                    ''                002

3. Brana                                                                    ''                003

4. Plug – enojni                                                          ''                004

5. Kopalo                                                                  ''                083

6. Dvigalka                                                               ''                028

7. Lojtrski voz                                                          ''                009

8. Voz za prevoz ljudi in stvari                                  ''                025

-         na letvi:

9. Podstavek za shranjevanje v kozolcu                       ''                069

10. Sanke                                                                  ''                079

 

10.        DOM GE0SS (v hiši - izbi):

1. Radio Kosmaj                                                inventarna štev.     091

2. Telefon na ročico                                                  ''                092

 

11.        DEPO PRI KIMOVCU, kjer bodo naslednji predmeti:

1. Rudarska svetilka (za podstrešje)                  inventarna štev.     090

2. Vojaški kovček (za podstrešje)                               ''                111

3. Lonec za mast (za shrambo oz. »špəjs«)                   ''                042

 

 

 

                                                                               

 

 

 

Proxy by Datajoy
Udaljenost gradova