VI. PRILOGE
 

 

 

 


6. 2 6. 1. ETNOLOŠKA KLASIFIKACIJA KIMOVČEVE ZBIRKE ORODIJ 

OROORO

1. MATERIALNA KULTURA – 113 predmetov

 

1. 1. PREHRANA – 11 predmetov

 

1. 1. 1. PRIBOR ZA PRIPRAVO HRANE – 2 predmeta

1. 1. 2. PRIBOR ZA KUHO – 2 predmeta

1. 1. 3. PRIBOR ZA PEKO         - 5 predmetov

1. 1. 4. PRIBOR ZA JELO

1. 1. 5. PRIBOR ZA PITJE – 1 predmet

1. 1. 6. PRIBOR ZA SHRANJEVANJE – 1 predmet

1. 1. 7. PRIBOR ZA PRESKRBO Z VODO

1. 1. 8. PRIBOR ZA PRENOS HRANE IN PIJAČE

1. 1. 9. PRIBOR ZA NABIRANJE

 

1. 2. ČEBELARSTVO

 

1. 2. 1. PRIPRAVE ZA KRMLJENJE ČEBEL

1. 2. 2. PRIPRAVE ZA NAPAJANJE ČEBEL

1. 2. 3. PRIPRAVE ZA MATICE

1. 2. 4. ČEBELARSKO ORODJE IN PRIPRAVE

1. 2. 5. ČEBELARSKI PANJI

1. 2. 6. OSTALO

 

1. 3. VINOGRADNIŠTVO

 

1. 3. 1. VINOGRADNIŠKO ORODJE IN PRIPRAVE

1. 3. 2. KLETARSKO ORODJE IN PRIPRAVE

 

1. 4. POLJEDELSTVO – 16 predmetov

 

1. 4. 1. POLJEDELSKO ORODJE IN PRIPRAVE

 

 

1. 5. ŽIVINOREJA – 6 predmetov

 

1. 5. 1. ORODJE ZA PRIPRAVO KRME - 3

1. 5. 2. PRIPRAVE ZA PRENOS KRME

1. 5. 3. ORODJE ZA SHRANJEVANJE KRME – 1

1. 5. 4. ORODJE ZA PRIPRAVO NASTILJA – 1

1. 5. 5. PRIPOMOČKI ZA PAŠNO ŽIVINOREJO

1. 5. 6. PRIPOMOČKI ZA PREDELAVO MLEKA – 1

1. 5. 7. PRIPOMOČKI ZA KLANJE

1. 5. 8. PRIPRAVE ZA KUHANJE SVINJSKE HRANE

 

1. 6. SADJARSTVO – 5 predmetov

 

1. 6. 1. SADJARSKO ORODJE IN PRIPRAVE

1. 6. 2. KLETARSKO ORODJE IN PRIPRAVE – 5

 

 

1. 7. ROKODELSTVO IN OBRT – 38 predmetov

 

1. 7. 1. KOVAŠTVO – 15

1. 7. 1. 1. Kovaški izdelki

1. 7. 2. PLETARSTVO

1. 7. 2. 1. Pletarski izdelki

1. 7. 3. SUHOROBARSTVO

1. 7. 3. 1. Suhorobarski izdelki

1. 7. 4. LONČARSTVO

1. 7. 4. 1. Lončarski izdelki

1. 7. 5. MIZARSTVO – 6

                   1. 7. 5. 1.  Mizarski izdelki

1. 7. 6. SODARSTVO – 2

1. 7. 6. 1.  Sodarski izdelki

1. 7. 7. KOLARSTVO

1. 7. 7. 1. Kolarski izdelki

1. 7. 8. TESARSTVO – 3

1. 7. 8. 1. Tesarski izdelki

1. 7. 9. KROVSTVO         - 4

1. 7. 10. MLINARSTVO – 1

1. 7. 11. PREDILSTVO – 3

         1. 7. 11. 1. Pripomočki za prejo

         1. 7. 11. 2. Surovina za prejo

1. 7. 12. TKALSTVO

         1. 7. 12. 1. Pripomočki za tkanje

         1. 7. 12. 2.  Surovine za tkanje

1. 7. 13. DOMAČE DELO

                   1. 7. 13. 1. Izdelki iz roženine

                   1. 7. 13. 2. Izdelki iz lesa

                   1. 7. 13. 3. Izdelki iz vrtne buče

                   1. 7. 13. 4. Izdelki iz usnja

                   1. 7. 13. 5. Izdelki iz železa

                   1. 7. 13. 6. Izdelki iz tekstila

                   1. 7. 13. 7.  Izdelki iz žime

1. 7. 14. KOTLARSTVO

                   1. 7. 14. 1. Kotlarski izdelki

1. 7. 15. SEDLARSTVO   - 1

                   1. 7. 15. 1. Sedlarski izdelki

1. 7. 16. BRUSILSTVO – 1

                   1. 7. 16. 1. Brusilski izdelki

1. 7. 17. ČEVLJARSTVO – 1

                   1. 7. 17. 1. Čevljarski izdelki

1. 7. 18. OGLARSTVO – 1

 

 

1. 8. GOZDNO GOSPODARSTVO – 7 predmetov

 

1. 8. 1. GOZDARSKO ORODJE – 7

 

1. 9. PROMET, KKOMUNIKACIJSKA SREDSTVA – 23 predmetov

 

1. 9. 1. PRIPOMOČKI ZA OSKRBO PROMETNIH SREDSTEV

1. 9. 2. PRIPRAVE ZA ZAVIRANJE – 3

1. 9. 3.  RAZLIČNI PRIPOMOČKI – 4

1. 9. 4.  VPREGA GOVEJE ŽIVINE – 4

1. 9. 5.  VPREGA  KONJA – 5

1. 9. 6.  PROMETNA SREDSTVA – 5

1. 9. 7.  KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA  - 2

 

 

 

 

 

 

1. 10. NOTRANJA OPREMA – 4 predmeti

 

1. 10. 1.  POHIŠTVO – 1

1. 10. 2. PREDMETI NOTRANJE OPREME

1. 10. 3. SVETILA  - 3

1. 10. 4. DRUGI PREDMETI

 

1. 11. INDUSTRIJA

 

1. 11. 1. IZDELKI IZ STEKLA

1. 11. 2. IZDELKI IZ ŽELEZA

1. 11. 3. IZDELKI IZ BAKRA

1. 11. 4. IZDELKI IZ LESA

1. 11. 5. IZDELKI  IZ RAZLIČNIH KOVIN IN UMETNIH MAS

 

1. 12. NOŠA – 3 predmeti

 

1. 12. 1. PRIPOMOČKI ZA VZDRŽEVANJE

1. 12. 2. RAZLIČNI PRIPOMOČKI – 3

 

1. 13. VRTNARSTVO

 

1. 13. 1. VRTNARSKO ORODJE IN PRIPRAVE

 

1. 14. STAVBARSTVO

 

1. 14. 1. PREDMETI HIŠNE OPREME

 

 

2. SOCIALNA KULTURA – 1 predmet

 

2. 1. PRAVNE NORME – 1 predmet

 

2. 1. 1. PROSTORNINSKE MERE

2. 1. 2. ŽITNE  MERE     - 1

2. 1. 3. PRIPRAVE ZA TEHTANJE

2. 1. 4. PRIPOMOČKI ZA ŠTETJE

2. 1. 5. PREDMETI OZNAČEVANJA

2. 1. 6.  DOKUMENTI    

 

2. 2. LETNE ŠEGE

 

2. 2. 1. LETNE ŠEGE

 

 

3. DUHOVNA KULTURA – 1 predmet

 

3. 1. LIKOVNA UMETNOST

 

3. 1. 1. OKRASNI PREDMETI

3. 1. 2. PREDMETI LJUDSKEGA VEROVANJA

3. 1. 3. PREDMETI ZA OZNAČEVANJE GROBOV

3. 1. 4. DRUGI PREDMETI

 

3. 2. BRANJE

 

3. 2. 1. MAŠNE KNJIGE

 

3. 3. IGRA ODRASLIH IN OTROŠKA IGRA

 

3. 3. 1. OTROŠKE IGRE

3. 3. 2. PRIPOMOČKI ZA IGRO ODRASLIH

3. 3. 3. OTROŠKE IGRAČE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2 6. 2. SEZNAM PREDMETOV KIMOVČEVE ZBIRKE ORODIJ PO ETNOLOŠKI KLASIFIKACIJI

 

1. MATERIALNA KULTURA – 113 predmetov

 

1.  1. PREHRANA – 11 predmetov

 

1.       1.  1. PRIBOR ZA PRIPRAVO HRANE – 2 predmeta

1. lesa za sušenje sadja                 1                           inventarna št.        076

2. stopa (možnar)                         1                                              ''       044

 

1.       1. 2. PRIBOR ZA KUHO – 2 predmeta

1. burkle                                       1                                              ''       072

2. železni lonec                             1                                              ''       043

 

1. 1. 3. PRIBOR ZA PEKO         - 5 predmetov

1. lopar                                    1                                              ''       036

2. metla za peč                         1                                              ''       038

3. model iz gline za potico         1                                              ''       039

4. model za kolač                      1                                              ''       040

5. glinasta posoda za potico       1                                              ''       041

 

1.       1. 5. PRIBOR ZA PITJE – 1 predmet

1. zajemalka za vodo                      1                                              ''       074

 

1.       1. 6. PRIBOR ZA SHRANJEVANJE – 1 predmet

1. lonec za mast                             1                                              ''       042

 

 

 

1.    4. POLJEDELSTVO – 16 predmetov

 

1.       4. 1. POLJEDELSKO ORODJE IN PRIPRAVE

 

1. plug – dvojni                             1                           inventarna št.        001

2. kolca                                       1                                              ''       002

3. brana                                      1                                              ''       003

4. plug – enojni                             1                                              ''       004

5. setvena košara                         1                                              ''       005

6. rovnica                                    1                                              ''       006

7. motika                                     1                           inventarna št.        007

8. vile                                          1                                              ''       008

9. kosa za žito                             1                                              ''       033

10. podajalnik za žito                   1                                              ''       035

11. cepec                                      1                                              ''       070

12. srp                                         1                                              ''       073

13. naprava za grobo čiščenje

    žita in fižola – vetrnica            1                                              ''       075

14. rešeto                                    1                                              ''       082

15. kopalo                                    1                                              ''       083

16. zajemalka za gnojnico              1                                              ''       112

 

 

1.  5. ŽIVINOREJA – 6 predmetov

 

1.       5. 1. ORODJE ZA PRIPRAVO KRME - 3

1. oselnik                                      1                           inventarna  št.       081

2. slamoreznica                             1                                              ''       088

3. klepivo za klepanje kose            1                                              ''       109

 

1.       5. 3. ORODJE ZA SHRANJEVANJE KRME – 1

  1. podstavek za shranjevanje

v kozolcu                                 1                                              ''       069

 

1.       5. 4. ORODJE ZA PRIPRAVO NASTILJA – 1

1. nož za rezanje stelje                  1                                              ''       051

 

1.       5. 6. PRIPOMOČKI ZA PREDELAVO MLEKA – 1

1. pina                                          1                                              ''       046

 

 

1.    6. SADJARSTVO – 5 predmetov

 

1.       6. 2. KLETARSKO ORODJE IN PRIPRAVE – 5

1. lij                                             1                                              ''       084

2. mlin za sadje                             1                                              ''       085

3. stiskalnica na utež                     1                                              ''       086

4. stiskalnica na vijak                    1                                              ''       087

5. naprava za žganjekuho               1                                              ''       089

 

 

1.    7. ROKODELSTVO IN OBRT – 38 predmetov

 

1.       7. 1. KOVAŠTVO – 15

1. kovaška miza                             1                           inventarna št.        058

2. ročni vrtalnik                           1                                              ''       095

3. kovaške klešče                          1                                              ''       096

     kovaške klešče                         1                                              ''       097

     kovaške klešče                         1                                              ''       098

     kovaške klešče                         1                                              ''       099

     kovaške klešče                         1                                              ''       100

     kovaške klešče                         1                                              ''       101

     kovaške klešče                         1                                              ''       102

     kovaške klešče                         1                                              ''       103

     kovaške klešče                         1 (sk=9)                                   ''       105

4. sekalo                                       1                                              ''       106

5. težko kladivo                                      1                                              ''       110

6. nakovalo                                   1                                              ''       113

7. kladivo za podkovanje konj         1                                              ''       115

 

1. 7. 5. MIZARSTVO – 6

      1. oblič za trske                           1                                              ''       022

oblič za ravnanje                      1                                              ''       062

oblič za gladenje                      1                                              ''       064

      2. primež                                     1                                              ''       029

      3. sveder                                     1                                              ''       065

4. mizarska žaga                          1                                              ''       093

 

1.       7. 6. SODARSTVO – 2

1.  primež – sodarski                      1                           inventarna št.        026

2. sekira za obdelavo lesa              1                                              ''       067

 

1.       7. 8. TESARSTVO – 3

1. tesarski sveder                          1                                              ''       061

2. sekira za dolbenje lukenj           1                                              ''       063

     sekira                                      1                                              ''       068

 

1. 7. 9. KROVSTVO         - 4

1.       troredni glavnik za čiščenje

slame za streho                        1                                              ''       048

2.     enoredni glavnik za čiščenje

slame za streho                        1                                              ''       049

      3. sekira za cimpermana                1                           inventarna št.        066

      4. pripomoček za cinjenje             1                                              ''       107

 

1.       7. 10. MLINARSTVO – 1

1. kladivo za klepanje kamna           1                                              ''       094

 

1.       7. 11. PREDILSTVO – 3

1.  rahljač za volno                        1                                              ''       047

2. pripomoček za česanje lanu        1                                              ''       050

3. kolovrat                                    1                                              ''       053

 

1. 7. 15. SEDLARSTVO   - 1

      1. primež                                      1                                              ''       114

 

1.       7. 16. BRUSILSTVO – 1

1. brus                                          1                                              ''       054

 

1.       7. 17. ČEVLJARSTVO – 1

1. podstavek za popravilo čevljev   1                                              ''       077

 

1.       7. 18. OGLARSTVO – 1

1. grablje za žerjavico                            1                                              ''       108

 

 

1.    8. GOZDNO GOSPODARSTVO – 7 predmetov

 

1.       8. 1. GOZDARSKO ORODJE – 7

1. cepin                                         1                                              ''       012

2. žaga z ročajema                        1                                              ''       013

3. sekira                                       1                                              ''       014

4. kvake                                       1                                              ''       015

5. zatega                                      1                                              ''       018

6. pajsar                                       1                                              ''       011

     rezilo za beljenje lesa

     (= pajsar)                                 1                                              ''       034

 

1.    9. PROMET – 23 predmetov

 

1.       9. 2. PRIPRAVE ZA ZAVIRANJE – 3

1. zavornica                                  1                           inventarna št.        017

2. cokla                                        1                                              ''       023

3. zavore za sani                           1                                              ''       104

 

1.       9. 3.  RAZLIČNI PRIPOMOČKI – 4

1.  konjska podkev                         1                                    ''       027

2. dvigalka                                    1                                    ''       028

3. svetilka za voz                          1                                    ''       060

4. dvigalka – novejša                      1                                    ''       071

 

1.       9. 4.  VPREGA GOVEJE ŽIVINE – 4

1. model za volovsko vprego            1                                    ''       019

2. volovski komat                           1                                    ''       020

3. jarem za par volov                     1                                    ''       021

4. enojni jarem                              1                                    ''       056

 

1.       9. 5.  VPREGA  KONJA – 5

1. komat za vprego                         1                                    ''       016

2. uzda                                         1                                    ''       024

3. vaga                                         1                                    ''       030

4. trikl – leva                                1                                    ''        031/1

5. trikl – desna                             1                                    ''       031/2

 

1.       9. 6.  PROMETNA SREDSTVA – 5

1. lojtrski voz                               1                                    ''       009

2. voz za delo v gozdu                   1                                    ''       010

3. voz za prevoz ljudi in stvari       1                                    ''       025

4. otroški voziček                         1                                    ''       052

5. voz za orodje in pridelke           1                                    ''       055

 

1.       9. 7.  KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA  - 2

1. radio Kosmaj                              1                                    ''       091

2. telefon                                     1                                    ''       092

 

 

 

 

 

1.    10. NOTRANJA OPREMA – 4 predmeti

 

1.       10. 1.  POHIŠTVO – 1

1. miza za mesenje testa                 1                           inventarna št.        078

 

1.       10. 3. SVETILA  - 3

1. rudarska svetilka                       1                                    ''       090

2. petrolejka                                 1                                    ''       059

3. stojalo za baklo                         1                                    ''       057

 

 

1.    12. NOŠA – 3 predmeti

 

1.       12. 2. RAZLIČNI PRIPOMOČKI – 3

            1. vojaški kovček                           1                                    ''       111

2. pripomoček za sezuvanje

         škornjev                                   1                                    ''       080

      3. likalnik                                    1                                    ''       045

 

 

2. SOCIALNA KULTURA – 1 predmet

 

2.    1. PRAVNE NORME – 1 predmet

 

2. 1. 2. ŽITNE  MERE     - 1

      1. mernik                                      1                                    ''       032

 

 

3.   DUHOVNA KULTURA – 1 predmet

 

3. 3. IGRA ODRASLIH IN OTROŠKA IGRA

 

3.     3. 1. OTROŠKE IGRAČE

1. sanke                                        1                                    ''       079

 

 

 

 

 

 

6. 3. SEZNAM PREDMETOV PO INVENTARNIH ŠTEVILKAH

 

 

Inv.

Št.

IME PREDMETA

ETNOLOŠKA KLASIFIK.

Številka

negativa

001

Plug

1. 4. Poljedelstvo

5/I

002

Kolca

1. 4.  Poljedelstvo

4; 6/I

003

Brana

1. 4.  Poljedelstvo

7; 8/I

004

Plug - enojni

1. 4. Poljedelstvo

9/I

005

Setvena košara

1. 4. Poljedelstvo

10; 11/I

006

Rovnica

1. 4. Poljedelstvo

12/I

007

Motika

1. 4. Poljedelstvo

13/I

008

Vile

1. 4. Poljedelstvo

14/I

009

Lojtrski voz

1. 9. Promet

15; 16/I

010

Voz za delo v gozdu

1. 9. Promet

17/I

011

Pajsar

1. 8. Gozdno gospodarstvo

18/I

012

Cepin

1. 8. Gozdno gospodarstvo

19/I

013

Žaga z ročajema

1. 8. Gozdno gospodarstvo

20/I

014

Sekira

1. 8. Gozdno gospodarstvo

21/I

015

Kvake

1. 8. Gozdno gospodarstvo

22/1

016

Komat za vprego

1. 9. Promet

23; 24/I

017

Zavornica

1. 9. Promet

25/I

018

Zatega

1. 8. Gozdno gospodarstvo

26/I

019

Model za volovsko vprego

1. 9. Promet

27/I

020

Volovski komat

1. 9. Promet

28/I

021

Jarem za par volov

1. 9. Promet

29/I

022

Oblič za trske

1. 7. Rokodelstvo in obrt

30/I

023

Cokla

1. 9. Promet

31/I

024

Uzda

1. 9. Promet

32/I

025

Voz za prevoz ljudi

1. 9. Promet

33; 34/I

026

Primež - mizarski

1. 7. Rokodelstvo in obrt

35/I

027

Konjska podkev

1. 9. Promet

36/I

028

Dvigalka

1. 9. Promet

1; 2/II

029

Primež - sodarski

1. 7. Rokodelstvo in obrt

3/II

030

Prečka za ugotavljanje ravnotežja

1. 9. Promet

4/II

031/1

Leva prečka za vleko

1. 9. Promet

5/II

031/2

Desna prečka za vleko

1. 9. Promet

6/II

032

Mernik

2. 1. Pravne norme

7/II

033

Kosa za žito

1. 4. Poljedelstvo

8/II

034

Rezilo za beljenje lesa

1. 8. Gozdno gospodarstvo

9/II

035

Podajalnik za žito

1. 4. Poljedelstvo

10/II

036

Lopar

1. 1. Prehrana

11/II

037

Burkle

1. 1. Prehrana

12/II

038

Metla za peč

1. 1. Prehrana

13/II

039

Model iz gline za potico

1. 1. Prehrana

14/II

040

Model za kolač

1. 1. Prehrana

15; 16/II

041

Glinasta posoda za potico

1. 1. Prehrana

17/II

042

Lonec za mast

1. 1. Prehrana

18/II

043

Železni lonec

1. 1. Prehrana

19/II

044

Stopa - možnar

1. 1. Prehrana

20/II

045

Likalnik

1. 12. Noša

21/II

046

Posoda za izdelavo masla

1. 5. Živinoreja

22/II

047

Rahljač za volno

1. 7. Rokodelstvo in obrt

23/II

048

Troredni glavnik za čiščenje slame

1. 7. Rokodelstvo in obrt

24/II

049

Enoredni glavnik za čiščenje slame

1. 7. Rokodelstvo in obrt

25/II

050

Pripomoček za česanje lanu

1. 7. Rokodelstvo in obrt

 

051

Nož za rezanje stelje

1. 5. Živinoreja

26/II

052

Otroški voziček

1. 9. Promet

29; 30/II

053

Kolovrat

1. 7. Rokodelstvo in obrt

6; 7/III

054

Brus za nože, sekire

1. 7. Rokodelstvo in obrt

5/III

055

Voz za orodje in pridelke/dirca

1. 9. Promet

33/2; 4/III

056

Enojni jarem

1. 9. Promet

34;35/II

057

Stojalo za baklo

1. 10. Notranja oprema

1; 2/III

058

Kovaška miza

1. 7. Rokodelstvo in obrt

8;9/III

059

Petrolejka

1. 10. Notranja oprema

10/III

060

Petrolejka za voz

1. 9. Promet

11/III

061

Tesarski sveder

1. 7. Rokodelstvo in obrt

12/III

062

Oblič za ravnanje

1. 7. Rokodelstvo in obrt

13/III

063

Sekira za dolbenje lukenj v kozolcu

1. 7. Rokodelstvo in obrt

14/III

064

Oblič za gladenje

1. 7. Rokodelstvo in obrt

15/III

065

Sveder

1. 7. Rokodelstvo in obrt

16/III

066

Sekira za cimpermana

1. 7. Rokodelstvo in obrt

17/III

067

Sekira z obdelavo lesa

1. 7. Rokodelstvo in obrt

18/III

068

Sekira

1. 7. Rokodelstvo in obrt

19/III

069

Podstavek za shranjev. v kozolcu

1. 5. Živinoreja

20/III

070

Cepec

1. 4. Poljedelstvo

21/III

071

Dvigalka - novejša

1. 9. Promet

22/III

072

Lonec za enolončnice

1. 1. Prehrana

23/III

073

Srp

1. 4. Poljedelstvo

24/III

074

Zajemalka za vodo

1. 1. Prehrana

1/IV

075

Naprava za grobo čiščenje žita

1. 4. Poljedelstvo

2; 3/IV

076

Lesa za sušenje sadja

1. 1. Prehrana

4/IV

077

Podstavek za popravilo čevljev

1. 7. Rokodelstvo in obrt

5/IV

078

Miza za mesenje testa

1. 10. Notranja oprema

7/IV

079

Sanke

3. 3. Igra odraslih in otr.

8/IV

080

Pripomoček za sezuvanje škornjev

1. 12. Noša

9/IV

081

Oselnik

1. 5. Živinoreja

10/IV

082

Rešeto

1. 4. Poljedelstvo

11/IV

083

Kopalo

1. 4. Poljedelstvo

12/IV

084

Lij

1. 6. Sadjarstvo

13/IV

085

Mlin za sadje

1. 6. Sadjarstvo

14/IV

086

Stiskalnica na utež

1. 6. Sadjarstvo

15/IV

087

Stiskalnica na vijak

1. 6. Sadjarstvo

16/IV

088

Slamoreznica

1. 5. Živinoreja

17;18/IV

089

Naprava za žganjekuho

1. 6. Sadjarstvo

19;20/IV

090

Rudarska svetilka

1. 10. Notranja oprema

1/V

091

Radio Kosmaj

1. 9. Promet, komunik. sr.

2/V

092

Telefon

1. 9. Promet, komunik. sr.

3/V

093

Mizarska žaga

1. 7. Rokodelstvo in obrt

4/V

094

Kladivo za klepanje mlin.  kamna

1. 7. Rokodelstvo in obrt

5/V

095

Ročni vrtalnik

1. 7. Rokodelstvo in obrt

6/V

096

Kovaške klešče

1. 7. Rokodelstvo in obrt

7/V

097

Kovaške klešče

1. 7. Rokodelstvo in obrt

8/V

098

Kovaške klešče

1. 7. Rokodelstvo in obrt

9/V

099

Kovaške in navadne klešče

1. 7. Rokodelstvo in obrt

10/V

100

Kovaške klešče

1. 7. Rokodelstvo in obrt

11/V

101

Kovaške klešče

1. 7. Rokodelstvo in obrt

12/V

102

Kovaške klešče

1. 7. Rokodelstvo in obrt

13/V

103

Kovaške klešče

1. 7. Rokodelstvo in obrt

14/V

104

Zavore za sani

1. 9. Promet

15/V

105

Kovaške klešče

1. 7. Rokodelstvo in obrt

16/V

106

Sekalo

1. 7. Rokodelstvo in obrt

17/V

107

Pripomoček za cinjenje

1. 7. Rokodelstvo in obrt

18/V

108

Grablje za žerjavico

1. 7. Rokodelstvo in obrt

19/V

109

Klepivo za klepanje kose

1. 5. Živinoreja

20; 21/V

110

Težko kladivo

1. 7. Rokodelstvo in obrt

22/V

111

Vojaški kovček

1. 12. Noša

23/V

112

Zajemalka za gnojnico

1. 4. Poljedelstvo

24/V

113

Nakovalo

1. 7. Rokodelstvo in obrt

26; 27/V

114

Primež

1. 7. Rokodelstvo in obrt

28/V

115

Kladivo za podkovanje konj

1. 7. Rokodelstvo in obrt

29/V

 

 

 

 

 

 

 

6. 4. SEZNAM INFORMATORJEV

 

 

1.       Jože KIMOVEC, kmet, gostilničar in upok. delavec v kamnolomu, Slivna 18, Vače,

 

2.     Ana KIMOVEC, kmetica in gostilničarka, upok., Slivna 18, Vače,

 

3.     Lidija ŽIBERT, kmetica, pok.

 

4.     Alojz OSOLNIK, sodar, kmet, delavec v kamnolomu, Slivna 12, Vače

 

5.     Ana KNEZ, kmetica, Slivna, Vače

 

6.     Peter JUVAN,  kmet, Slivna 4, Vače

 

7.     Tone VRTAČNIK, kmet, delovodja v kamnolomu, Slivna, Vače

 

8.     Martin RIBIČ, kmet, Slivna, Vače

 

9.     Franci KIMOVEC, kmet, inkasant zavarovalnine, Klenik 9, Vače

 

10.  Ivan BIZJAK, kmet, Klenik, Vače

 

11.   Helena CVETEŽAR, vzgojiteljica, kmetica, Klenik 3, Vače

 

12.  Ivan GRILC, kmet, delavec na bencinski črpalki, Klenik, Vače

 

13.  Ivan PESTOTNIK, kolar, upok., Vače

 

14.  Lojze  POTOČNIK, brezposeln inkasant, Vače

 

15.  Kristina POTOČNIK, kmetica, Vače

 

 

 

 

 

 

6. 5. VIRI IN LITERATURA

 

 

1. Prehrana:

 

DESTOVNIK, Irena 1996: Prehrana. V: Narodopisna zbirka slovenske prosvetne zveze v Celovcu. Ljubljana, str. 50

 

KERŠIŠ, Irena 1991: Oris stanovanjske kulture slovenskega kmečkega prebivalstva v 19. stoletju. V: Slovenski etnograf. O življenju in kulturi večinskega prebivalstva na Slovenskem v 19. stoletju. Letnik XXXIII-XXXIV 1988-1990. Slovenski etnografski muzej. Ljubljana, str. 342.

 

LOŽAR, dr. Rajko 1944: Splošno o hrani in prehrani. V: Narodopisje Slovencev I. del. Klas. Ljubljana, str. 206.

 

MAKAROVIČ, Gorazd 1991: Prehrana v 19. stoletju na Slovenskem. V: Slovenski etnograf. O življenju in kulturi večinskega prebivalstva na Slovenskem v 19. stoletju. Letnik XXXIII-XXXIV 1988 – 1990. Slovenski etnografski muzej. Ljubljana, str. 171.

 

RENČELJ, Stanko 1991: Pripomočki za pripravo mesa. V: Suhe mesnine – narodne posebnosti. ČZP Kmečki glas.  Ljubljana, str. 97.

 

RENČELJ, Stanko; PRAJNER, Marija; BOGATAJ, Janez 1993; Narečni izrazi. V: Kruh na Slovenskem. ČZP Kmečki glas. Ljubljana, str. 162-166.

 

 

2. Poljedelstvo in živinoreja:

 

BAŠ, Angelos 1980: Poljedelstvo. V: Slovensko ljudsko izročilo. CZ Ljubljana, str. 22-30.

 

BAŠ, Angelos 1955: Orodja na kmečkih gospodarstvih pod Mariborom v 18. stoletju. V: Slovenski etnograf. Letnik VIII. Ljubljana, str. 109 - 126.

 

 

BOGATAJ, Janez 1993: Poljedelsko orodje, Vpreganje živine. V: Ljudska umetnost in obrti. Unesco, Domus. Ljubljana, str. 152 - 163.

 

DESTOVNIK, Irena 1996: Poljedelstvo in živinoreja. V: Narodopisna zbirka slovenske prosvetne zveze v Celovcu. Ljubljana, str. 105 - 138.

 

GRAFENAUER,  Bogo 1970: Poljedelsko orodje. V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog I. DZS. Ljubljana, str. 201 - 218.

 

LOŽAR, Rajko 1944: Poljedelstvo, Živinoreja. V: Narodopisje Slovencev I. del. Klas. Ljubljana, str. 119 - 179.

 

MAKAROVIČ, Marija 1978: Poljedelstvo, Živinoreja, Prašičereja. V: Kmečko gospodarstvo na Slovenskem. MK.  Ljubljana, str. 8-68, 128-180.

 

NOVAK, Vilko 1980: Živinoreja. V: Slovensko ljudsko izročilo. CZ. Ljubljana, str. 31 - 40.

 

NOVAK, Vilko 1960: Živinoreja. V: Slovenska ljudska kultura. DZS. Ljubljana, str. 56 - 65.

 

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 1994, DZS. Ljubljana.

 

SMERDEL, Inja 1991: Prelomna in druga gospodarska dogajanja v zgodovini agrarnih panog v 19. stoletju na Slovenskem. V: Slovenski etnograf. O življenju in kulturi večinskega prebivalstva na Slovenskem v 19. stoletju.  Letnik XXXIII - XXXIV 1988 - 1990. Slovenski etnografski muzej. Ljubljana, str. 25 - 60.

 

 

3. Lan in ovca:

 

BOGATAJ, Janez 1989: Druge domače obrti. V:  Domače obrti na Slovenskem. DZS. Ljubljana, str. 175-176.

 

DESTOVNIK, Irena 1996: Lan in ovca. V: Narodopisna zbirka slovenske  prosvetne zveze v Celovcu. Ljubljana, str. 69 - 93.

 

MODERNDORFER, Vinko 1946: Predelava volne, konoplje in lanu. V:Verovanja, uvere in običaji Slovencev. Narodopisno gradivo. Peta knjiga. Borba za pridobivanje vsakdanjega kruha. Mohorjeva družba. Celje, str. 63-154.

 

 

NOVAK, Vilko 1944: Pridelovanje lanu v slovenski krajini. V: Etnolog. L XVII – 1944. Slovenski etnografski muzej. Ljubljana, str. 61, 62.

 

NOVAK, Vilko 1970: Živinoreja. V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog I. DZS. Ljubljana, str. 344 – 394.

 

SADAR, ing. Vinko 1935: Lan. V: Lan in konoplja. Kmetijska matica. Ljubljana, str. 5 – 69.

 

SMERDEL, Inja 1989: Ovčarstvo na Pivki. Transhumanca od srede 19. do srede 20. stoletja ali trije »ovčarji«. Etnološka razprava. Založba Lipa. Koper, 157 str.

 

VALENČIČ, Vlado 1970: Kulturne rastline. V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. 1. zvezek. DZS. Ljubljana, str. 251 – 272.

 

ZAGOŽEN, Franc 1981: Ovčereja. ČZP Kmečki glas. Ljubljana, str. 3 – 27.

 

 

4. Gozd in delo z lesom:

 

BAŠ, Angelos 1980: Gozdno gospodarstvo. V: Slovensko ljudsko izročilo. CZ. Ljubljana, str. 54 - 57.

 

BOGATAJ, Janez 1980: Promet, transport in komunikacijska sredstva. V: Slovensko ljudsko izročilo. CZ Ljubljana, str. 86.

 

BOGATAJ, Janez 1993: Tesarstvo. V: Ljudska umetnost in obrti. Domus, Unesco. Ljubljana, str. 54 - 59.

 

DESTOVNIK, Irena 1996: Delo z lesom. V: Narodopisna zbirka slovenske prosvetne zveze v Celovcu. Ljubljana, str. 139 - 157.

 

MAKAROVIČ, Marija 1978: Gozdarstvo. V: Kmečko gospodarstvo na Slovenskem. MK. Ljubljana, str. 190 - 196.

 

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA, 1994, DZS. Ljubljana.

 

VALENČIČ, Vlado 1970: Gozdarstvo. V: Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog I. DZS. Ljubljana, str. 430 - 435.

 

 

5. Notranja oprema:

 

DESTOVNIK, Irena 1996: Prehrana. V: Narodopisna zbirka slovenske prosvetne zveze v Celovcu. Ljubljana, str. 159.

 

KARLOVŠEK, Jože 1939: Slovenski domovi. Kleinmayr & Bamberg, Ljubljana,    191 str.

 

KERŠIČ, Irena 1991: Oris stanovanjske kulture slovenskega kmečkega prebivalstva v 19. stoletju. O življenju in kulturi večinskega prebivalstva na Slovenskem v 19. stoletju. V: Slovenski etnograf, letnik XXXIII - XXXIV, 1988 - 1990. Slovenski etnografski muzej. Ljubljana, str. 329 - 388.

 

KERŠIČ, Irena 1995: Udomačena svetloba. Etnološki pogled na svetila in pripomočke zanje. V: katalog razstave v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubljana.

 

MAKAROVIČ , Gorazd 1991: O vlogah in pomenih ljudske umetnosti v življenju agrarnega prebivalstva. O življenju in kulturi večinskega prebivalstva na Slovenskem v 19. stoletju. V: Slovenski etnograf, letnik XXXIII - XXXIV, 1988 - 1990. Slovenski etnografski muzej. Ljubljana, str. 461 - 479.

 

NOVAK, Vilko 1960: Stavbe. Stavbe v osrednji Sloveniji. V: Slovenska ljudska kultura. DZS. Ljubljana, str. 120.

 

SIČ, Albert 1924: Kmečke hiše in njih oprava na Gorenjskem.  I. Zvezna tiskarna in knjigarna. Ljubljana, 14. str.

 

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 1994. DZS. LJUBLJANA.

 

 

6. Šege in navade:

 

DESTOVNIK, Irena 1996: Običaji. V: Narodopisna zbirka slovenske prosvetne zveze v Celovcu. Ljubljana, str. 169 - 181.

 

KURET, Niko 1989: Praznično leto Slovencev. Prva knjiga, str. 11 - 249, druga knjiga, str 457 - 528. Družina. Ljubljana.

 

NOVAK, Vilko 1960: Šege in navade. Šege med letom. V: Slovenska ljudska kultura. DZS. Ljubljana, str. 206.

 

OREL, Boris 1944: Slovenski ljudski običaji. V: Narodopisje Slovencev I. del. Klas. Ljubljana, str. 263 - 349.

 

SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 1994, DZS. Ljubljana

 

 

7. O Vačah, širši okolici Slivne in GEOSSa:

 

BENEDIK, Valentin, 1972, Vače prazgodovinska naselbina, trg in župnija. Vače,

         92 str.

 

GRANDA, dr. Stane, 2000, Vače, Zgodovina. Enciklopedija Slovenije. Mladinska

         knjiga Ljubljana. Ljubljana, str. 123.

 

KOLENC, Anka, 1997, Vače nekoč in danes. Vodnik GEOSS. Litija, str. 8-11.

 

KOLENC, Anka, 1997, Na Vačah so se rodili in delali. Vodnik GEOSS. Litija,

         str. 35.

 

KOS, Vili, 1997, Med okupacijo 1941 – 1945. Vodnik GEOSS. Litija, str. 12-14.

 

STARE, dr. France, 1954, Prazgodovinske Vače. Ljubljana.

 

VUGA, Davorin, 1997, Vače v železni dobi. Vodnik GEOSS. Litija, str. 15-16.

 

 

 

 

Proxy by Datajoy
Udaljenost gradova