IZVORNA STRAN

 

FOTOGRAFIJE – MIRKO PUKL

PHOTOGRAPHS

 

 

Naslovna stran: PRIZOR  IZ GOSTIJE,

detajl srednjega pasu, četrto polje

Cover: A FEAST, detail from the fourth scene, middle frieze

 

 

SPREDNJI DEL SITULE, detajl

1.THE FRONT OF THE SITULA, detail

 

SPREDNJI DEL SITULE Z VAČ, V. stol. pred. n. š., bron, višina 23,8 cm, največji premer 23.3 cm. Scene so raz­vrščene v treh pasovih. Situla se nahaja v Narodnem muzeju  v Ljubljani

2.THE FRONT OF THE SITULA OF VAČE, fifth century B. C, bronze (height 23.8 cm, greatest width 23.3 cm). The scenes are divided into three friezes. The situla is in the National Museum, Ljubljana

 

IZREZ LEVE STRANI SPREDNJEGA DELA

3. A SEGMENT OF THE LEFT FRONT

 

IZREZ DESNE  STRANI SPREDNJEGA DELA

4. A SEGMENT OF THE RIGHT FRONT

 

IZREZ SREDINE ZADNJEGA  DELA

5. A SEGMENT OF THE MIDDLE REAR

 

IZREZ DESNE STRANI ZADNJEGA DELA

6. A SEGMENT OF THE RIGHT REAR

 

IZREZ PO SPOJU ZADNJEGA IN SPREDNJEGA DELA

7. A SEGMENT AT THE JUNCTION OF THE FRONT AND REAR

 

JEZDEC  (detajl  zgornjega pasu,  tretje polje)

8. A RIDER (detail from the third scene, top frieze)

 

JEZDEC (detajl zgornjega pasu. sedmo polje)

9. A RIDER (detail from the seventh scene, top frieze)

 

ZAČETEK SVEČANEGA SPREVODA (detajl zgornjega pasu,   prvo polje  in  leva stran drugega polja)

10. THE HEAD OF THE SOLEMN PROCESSION (detail from the first scene and from the left side of the second scene, top frieze)

 

SLAVNOSTNI VOZ  (detajl zgornjega pasu, šesto polje)

11. A GALA CARRIAGE (detail from the sixth scene, top frieze)

 

ŽRTVENI OBRED (detajl srednjega pasu, prvo polje)

12. A SACRIFICIAL OFFERING (detail from the first scene, middle frieze)

 

BOJNI VOZ  (detajl  zgornjega pasu, peto polje)

13. A CHARIOT (detail from the fifth scene, top frieze)

 

GOSTIJA (detajl srednjega pasu, tretje polje)

14. A FEAST (detail from the third scene, middle frieze)

 

GOSTIJA  (detajl srednjega pasu, drugo polje)

15. A FEAST (detail from the second scene, middle frieze)

 

GOSTIJA (detajl srednjega pasu, drugo polje in leva  stran  tretjega polja)

16. A FEAST (detail from the second scene and from the left of the third scene, middle frieze)

 

PRIZOR BORBE: GLEDALCA NA LEVI STRANI   (detajl srednjega pasu, leva stran  petega  polja)

17. A WRESTLING MATCH: THE SPECTATORS ON THE LEFT (detail from the left of the fifth scene, middle frieze)

PRIZOR BORBE: GLEDALCA NA DESNI STRANI (detajl  srednjega pasu, desna stran petega  polja)

18. A WRESTLING MATCH: THE SPECTATORS ON THE RIGHT (detail from the right of the fifth scene, middle frieze)

 

PRIZOR BORBE: GOLA BORILCA SE BORITA ZA TRO­FEJO - ČELADO

(detajl srednjega pasu, sredina petega polja)

19. A WRESTLING MATCH: NAKED WRESTLERS CONTEND­ING FOR THE TROPHY, A HELMET (detail from the middle of the fifth scene, middle frieze)

 

KONJ,  NAD   NJIM   OREL  V   LETU

(detajl   zgornjega   pasu, sredina drugega polja)

20. A HORSE AND AN EAGLE IN FLIGHT (detail from the middle of the second scene, top frieze)

 

OVEN  IN   PTICA   Z   LISTOM   V   KLJUNU   (detajl  srednjega  pasu, šesto  polje)

21. A RAM AND A BIRD WITH A LEAF IN ITS BILL (detail from the sixth scene, middle frieze)

 

LEV-POŽIRA  NOGO  SRNE;  SRNA  Z  LISTOM   V  GOBCU (detajl spodnjega pasu, prvo in sedmo polje)

22. A LION DEVOURING A DOE'S LEG. A DOE WITH A LEAF IN ITS MOUTH (details from the first and the seventh scene, middle frieze)

 

OREL V LETU  (detajl zgornjega pasu, drugo polje)

23. AN EAGLE IN FLIGHT (detail from the second scene, top frieze)