Vače Društvo GEOSS Družinsko gledališče Kolenc Facebook

  IZVORNA STRAN
Objavljeno v Občanu (glasilu občine Litija) Marec 2016
 

 

 

 

 


Ni konca! Prvi znani kranjski filozof - Matija Hvale; prvi slovenski glasbenik, ki piše slovensko glasbo na svetovnem nivoju - Anton Lajovic; prvi in najlepši križev pot v olju na Kranjskem, prvi tržaško-koprski škof - Matevž Ravnikar, najimenitnejša arheološka najdba vseh časov …, …, … .  Zdaj pa še najnovejše (Ne boste verjeli!):

PRVI KRANJSKI ROMANOPISEC

je bil, Franc baron Wützenstein (1631 – 1677) iz gradu Lebek ali Ljubek, še ne 1km jugovzhodno od Vač. Danes le še z mahom in sladko koreninico porasle ruševine v gozdu spominjajo na LJUBKOST tega gradu, ki je omahnil pod težo kuge, bojevitih kmetov in družinskih nesreč. Romanopiščeva mačeha je bila Valvasorjeva sestrična. Imata pa Valvasor  in Franc baron Wützenstein kar nekaj skupnih potez; bila sta: kozmopolita, popotnika, vojaka, tiskala sta v Nürnbergu. Če ga v Slavi vojvodine Kranjske Valvasor ne bi imenoval, bi bil pozabljen. Tako pa je že dolgo prisoten v raznih nemških enciklopedijah. Pokopan je v grobnici pod farno cerkvijo sv. Andreja na Vačah.

Le kaj je pisal? Predvsem je prevajal iz italijanščine in španščine v nemščino - prepovedano literaturo, ki je bila za tiste čase pretirano erotična in napadalno-obtožujoča do vladajočih vrhov (papeža, cesarjev).  Romanov ni samo prevajal, temveč jih je tudi spreminjal. Ti romani lahko obsegajo tudi po 500 strani. V njih je prisotno prešuštvo, romantična ljubezen, junaštvo vitezov, srednjeveški zapori; življenje, ki so ga takrat živeli plemiči. Več ponatisov je doživel priročnik, ki daje navodilo ženskam, kako se morajo obnašati - z naslovom: Popolna zakonska žena (1687). Da citiram samo eno misel: »Blagor možu, ki ima dobro ženo, kajti njegovo življenje se bo podvojilo!« (Se strinjam!)To knjigo so podarjali nevestam pred poroko. Izšla je po avtorjevi smrti po zaslugi njegovega brata Janeza Krstnika, barona Wützensteina – lastnika ponoviškega gradu. Njegovi prevodi so še: Vulkanova ljubezenska mreža, Usoda ljube Bellimire in Corilandra(ljubezenska romana), Klepetava mutovka (erotična satira). V NUKu hranijo samo eno njegovo delo. Po drugih evropskih knjižnicah jih je pa še nekaj.

Kje sem to izvedel in še mnogo več? Bil sem na predavanju (na SAZU) z naslovom:"Cesarski stražmojster, baročni kavalir, prevajalec prepovedanih knjig: Franc baron Wützenstein - prvi romanopisec na Kranjskem". S predavateljem dr. Luko Vidmarjem, sva pa sklenila, da si bova Vače in okolico še podrobneje pogledala.

In kdo je ZADNJI ROMANOPISEC – pravzaprav – romanopiska? To je moja hči Janja Srečkar. Izšla je njena trilogija Hitra frekvenca (duhovno znanstvena fantastika). Poiščite jo na internetu ali v litijski knjižnici.

Kako je ta svet presenetljiv, zabaven, pisan in nor!  Najvažnejše pa je, da se imamo radi! Zvonček Norček

 

Podnapis k sliki: Zgoraj desno je zlati lev s krono in sabljo, ki govori o dedu Marku in njegovem pogumu v boju proti Turkom;  desno je rudarski škrat s cepinom, ki opozarja na Karlovo (oče romanopisca) funkcijo – višji rudarski sodnik; spodaj so standardni vojaški simboli in trofeje, ker so bili vsi zelo uspešni  v cesarski vojski; ob straneh sta dve lepotici - personifikaciji poguma in potrpežljivosti;  zgoraj pa sedijo najvišje instance Svetega rimskega cesarstva: cesar Leopold 1. in sedem volilnih knezov, ki so Karlu leta  1667 podelili plemiški naslov barona.

 Foto dr. Miha Preinfalk

 

Proxy by Datajoy
Udaljenost