TABELA KAMNIN NA SPOMENIKU RODOLJUBU OSAMOSVOJITVENE VOJNE  NA SLIVNI

Najlepše se zahvaljujem g. JANKU BRUNČKU za sestavo spodnje tabele. On je tudi mentor vsem mladim bodočim kamnosekom na SREDNJI GRADBENI, GEODETSKI IN EKONOMSKI ŠOLI  V  LJUBLJANI

 

 

Št.

IME KAMNINE

NAČIN OBDELAVE

KRAJ

OBDELOVALEC –

ŠOLSKO LETO 2002/03

1

GRANODIORID

(TONALIT)

POLIRAN

CEZLAK

(ŠTAJERSKA)

SIMON JELAR S.P.

GORENJSKA

2

PRODASTI APNENEC

KROŽNE REGADE

OKOLICA BELJAKA

BOŠTJAN NOVINA 2.B

3

PODPEČAN SIVI APNENEC

GROBO ŠTOKANJE

ŠARIRAN KANTON

PODPEČ

LUKA RADIČ 2.B

MATEJ TURK 3.B

4

REPENSKI APNENEC

POLIRAN

POVIR (KRAS)

JURE JAKOPIČ 2.B

SIMON PAVLIČ 3.B

5

HOTAVELJČAN

(SIVI)

FINO ŠTOKANJE

ŠARIRAN KANTON

HOTAVLJE

SIMON PAVLIČ 3.B

6

PISANA BREČA

FINO ŠPIČENJE

ŽELEBEJ

 BELA KRAJINA

SIMON PAVLIČ 3.B

7

LEHNJAK

REZAN

JEZERSKO

BINE BRANCELJ 3.B.

8

LIPICA - ROŽASTI

REGADNO ŠPIČENJE

LIPICA (KRAS)

MATEJ TURK 3.B.

9

DRENOV GRIČ - APNENEC

POLIRAN

DRENOV GRIČ

NOVINA 2.B, JANUŠIČ 2,B, BRANCELJ 3.B, CVENČEK 2.B, PAVLIČ 3.B

10

LIPICA - ENOTNI

BUNJA

LIPICA - SEŽANA

MATJAŽ CVENČEK 2.B

11

STRMCA – SIVI APNENEC

REGADNO ŠPIČENJE

DOLENJSKA

ROK PODERŽAJ 3.B

12

HOTAVELČAN (ROZA)

POLIRAN

HOTAVLJE

BINE BRANCELJ 3.B

SIMON PAVLIČ 3.B

13

PISANI APNENEC - ŠUMET

GROBO ŠTOKANJE

ŠARIRAN KANTON

MATKOV KOT

LUKA RADIČ 2.B

14

GRADNIK – SIVI APNENEC

GROBO ŠPIČENJE

GRADNIK (BELA KRAJINA)

GREGOR COMINO 1.B

15

ADLEŠIČI – SIVI APNENEC

FINO ŠTOKANJE

ŠARIRAN KANTON

ADLEŠIČI

BELA KRAJINA

MATJAŽ CVENČEK 2.B

16

NABRŽINE -  BREČA

KREMPANJE

POREZAN KANTON

NABREŽINE

ITALIJA

RADIČ L. 2.B, COMINO G. 1.B TURK M. 3.B

17

POHORSKI MARMOR

POLIRAN

POHORJE

LUKA RADIČ 2.B

18

TUF

BRUŠEN

PERAČICA(GORENJSKA)

MIHA JANUŠIČ 2.B

19

GORJANSKO (SIGA)

POLIRAN

GORJANSKO (KRAS)

BINE BRANCELJ 3.B

20

KANFANAR - APNENEC

FINO ŠPIČENJE

KANFANAR (ISTRA)

GREGOR COMINO 1.B

21

GRANODIURID (TONALIT)

ŽGAN

JOSIPDOL (POHORJE)

SILVO TRČEK, JANKO BRUNČEK UČITELJA NA SGGEŠ

22

FLIŠNI PEŠČENJAK

BRUŠEN

PRIMORSKA

JURE JAKOPIČ 2.B

23

CIRNIŠKI PEŠČENEC

BRUŠEN

CIRNIK (ŠTAJERSKA)

MATJAŽ CVENČEK 2.B

24

BRJE – TEMNI APNENEC

GROBO ŠPIČENJE

BRJE (KRAS)

GREGOR COMINO 1.B

25

PISANA BREČA

POLIRAN

DOLŽANOVA SOTESKA (GORENJSKA)

MATEJ TURK 3.B

26

PISANI APNENEC

FINO ŠPIČENJE

KRAS

MIHA JANUŠIČ 2.B

ROK PODERŽAJ 3.B

27

LOŽANSKI PEŠČENEC

REGADNO ŠPIČENJE (KRIŽNO)

LOG PRI ROGATCU

JURE JAKOPIČ 2.B

MATJAŽ CVENČEK 2.B

28

LESNO BRDO - APNENEC

GROBO ŠTOKANJE ŠARIRAN KANTON

LESNO BRDO

 (PRI VRHNIKI)

SIMON PAVLIOČ 3.B

29

BREZOVIČAN – SIVI APNENEC

FINO ŠPIČENJE

KRAS

ROK PODERŽAJ 3.B

 

30

PISANI KONGLOMERAT

KREMPANJE

NAVADEN KANTON

PEVNO (GORENJSKA)

LUKA RADIČ 2.B

ROK PODERŽAJ 3.B

31

PISANI APNENEC

REGADNO ŠPIČENJE

KRAS

BOŠTJAN NOVINA 2.B

32

LITOTAMNIJSKI APNENEC

FINO ŠTOKANJE

ŠARIRAN KANTON

ZIDANI MOST

SIMON PAVLIČ 3.B

33

GRADAC – SIVI APNENEC

POLIRAN

GRADAC (BELA KRAJINA)

SIMON PAVLIČ 3.B

34

POHORSKI MARMOR

GROBO ŠTOKANJE

ŠARIRAN KANTON

POHORJE

MIHA JANUŠIČ 2,B

35

FLIŠNI PEŠČENJAK

BRAZDAN Z DLETOM ŠIRINE 80 mm

PRIMORSKA

SIMON PAVLIČ 3.B

36

ČIZLAKIT

POLIRAN

CEZLAK

SIMON JELAR S.P.