Objavljeno v mesečnem glasilu Občan

Oktober 2010, št.10, leto 12

Izvorna stran

KONCESIONAR

 

Zgodovinski proces:

1. faza: Po zmagi resnice in pravice se izoblikuje nov državni aparat. Takrat nastopi razvoj, zatišje, upanje in ljubezen.

2. faza: Po resnem delu nastajajo novi zakoni; v državnem aparatu se zaradi teh zaposluje vse več ljudi, ki se učijo in poskušajo uresničevati zakone. V državi je napredek in vlada zaupanje.

3. faza: Vse več ljudi v vodstvenih sferah države je prepričanih, da bi oni znali bolje vladati kot pa njihovi kolegi. Pojavljajo se nepravilnosti (podtikanja, goljufije, …) v boju za oblast. Dokler ne pride do razvrata in propada ter velikih razlik med revnimi in bogatimi (potapljajoča se ladja).

4. faza: Zaradi skrajnega nezadovoljstva pride do splošnega upora.

 

Temu sledi spet 1. faza podobno kot: »Živel je mož, imel je psa, lepo ga je redil, nekoč mu ukrade kos mesa, zato ga je ubil. Napravi spomenik in nanj zapiše: Živel je …«

In tako se vrti od Egipčanov do današnjih dni, od revolucije do korupcije, od obrata do razvrata, vse hitreje.

 

Društvo GEOSS je državni koncesionar za skrb in prireditve na protokolarnem objektu GEOSS, s katerim vzpodbuja in zagotavlja ohranjanje zavesti slovenstva, sprejemanje , srčnost, spoštovanje dediščine in kulture iz srca Slovenije v slovenski prostor. Država šele ob koncu leta nakaže društvu pripadajočo vsoto. Tako si društvo vse leto sposoja denar, ki ga potem s tem denarjem vrne. Zdaj se je pa država proti sprejeti koncesijski pogodbi odločila, da bo dala društvu samo polovico pripadajočega denarja, ki smo ga že porabili. Pa smo v ritki pitki.  Izpolnili smo plan 150%. S tem denarjem smo poravnali nekaj dolgov. Nekaj malega je ostalo na računu za najnujnejše in še smo ostali dolžni. Račun je nepričakovano izpraznil en upnik, katerega račun je bil že poravnan, a je zaradi dolgega čakanja zahteval še obresti (350 €),  svoje pa so pobasali še izterjevalci za stroške izterjave (450 €). Za to obdobje je pač značilno, da dobro živijo predvsem mrhovinarji. Čeprav verjamem, da tudi njim ni lahko pri srcu, ker se morajo tako prehranjevati.

No, nazadnje, hvala bogu: nekaj je tudi takih, ki pa razumejo veličino tega srca, ki na zemljevidu sveta utripa v čisto posebnem in čudovitem, nam lastnem ritmu in si niti ne upajo prositi za povračilo svojega denarja, da ne bi bila katastrofa še večja. Zdaj končno vemo, kaj pomeni recesija: čas, ko pravila in pogodbe več ne veljajo – tudi za državo ne!

 

 

Imejmo se radi! Smo pač v 3. fazi naravnega zgodovinskega procesa!  

                                                                                                              Zvonček Norček