ŠOLSKI RAZGLEDI ( PEDAGOŠKI STROKOVNOINFORMATIVNI ČASNIK)

 LETNIK LV, 21. FEBRUARJA 2004, ŠTEVILKA 4, ŠTIRINAJSTDNEVNIK

 

Ta  številka časopisa je bila v celoti opremljena z umetninami, ki jih je izdelal:

 

Marjan Rogelj poučuje zemljepis, tehnično vzgojo in likovno vzgojo  na podružnici Vače, na matični šoli v Litiji (Osnovna šola Gradec) pa izbirni predmet obdelava lesa. Svoje učence prepriča z ustvarjalnim zamahom. Nemirni raziskujoči duh pa ne jenja niti v njegovem prostem času. Takrat ustvarja v različnih tehnikah, z različnimi materiali. Platno, barve, les … Prav tako upodablja različne motive – od skulptur, ki spominjajo na mitološke podobe, do zibelke in slik podeželskih vasi. Čeprav so umetniška dela raznolika, imajo vsa enoten utrip – harmonično uskladiti material, tehniko in motiv.

 

Tu si lahko ogledamo njegova dela, ki so bila objavljena v Šolskih razgledih: