Objavljeno v Občanu (novice iz občine Litija) Januar 2008, št.1, leto 10

 

Krajevna skupnost Vače

Svet staršev vrtca Vače

Svet staršev šole Vače

Predstavniki občanov KS Vače

 

Datum: 6. 1. 2008

 

 

Občina Litija

Župan Občine Litija, G. Franci Rokavec

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

 

 

 

ODPRTO PISMO ŽUPANU:

NA VAČAH OTROCI  BREZ PRIMERNE ŠOLE IN VRTCA

 

 

Spoštovani !

 

Ob začetku leta se vedno oziramo v preteklo leto, delamo poročila in skušamo popraviti svoje napake oz. skušamo ugotoviti, zakaj nekaterih stvari nismo izpeljali. To poskušamo nadomestiti z novimi  načrti.

Gospod  župan! Smo zelo ogorčeni, opeharjeni in razočarani! Na volitvah smo Vas močno podprli v upanju, da se bodo vse  Vaše obljube v zvezi z gradnjo vrtca in šole  res po takratnem terminskem  planu izpolnile.

Zadnjih nekaj let capljamo na istem mestu oz. pri uresničevanju začrtane investicije gradnje šole in vrtca -  kljub trdnim obljubam in planom – vedno bolj nazadujemo.

Nima smisla, da povzemamo ves    potek dogovarjanja. Osredotočili se bomo le na čas po letu 2005, ko smo se nazadnje trdno dogovorili, da bomo vzeli tisto, kar nam je bilo nazadnje ponujeno, če ne, bomo ostali brez vsega (mišljena je investicija s šolo in vrtcem), to je, gradnja skupne stavbe, s katero naj bi se  rešil prostorski problem vrtca in šole na Vačah, dokler ne bomo uspeli zagotoviti primernega zemljišča za vrtec.  Zagotovljeno nam je bilo, da bo poslej to trden plan v proračunu občine Litija od leta 2006 naprej do zaključka investicije. Planirano je bilo, da bo v letu 2007 v zvezi s tem pridobljena vsa gradbena dokumentacija, v letu 2008 pa bi se z gradnjo začelo. Investicija bi bila predvidoma zaključena v enem letu.

Zaradi dotrajanosti in grožnje po zaprtju šole v Polšniku, se je vrstni red prioritetnih gradenj znova  spremenil -  spet smo bili na stranskem tiru. Čeprav nam je bilo rečeno, da se bo šola na Polšniku gradila iz posebnih rezervnih sredstev za takšne namene, to ni bilo res. Prepričani smo, da Polšnik potrebuje novo šolo in mu to iz srca privoščimo. Glede na primerjavo števila otrok v obeh krajih pa mislimo, da bi se morda lahko začasno situacija reševala tudi drugače.

Ker smo bili sočutni in pošteni, smo Občini zaupali,  v prepričanju, da smo za Polšnikom končno na vrsti res mi (saj je bila pred tem uresničena tudi zelo draga investicija v Gabrovki, ki naj bi bila za gradnjo šole in vrtca na Vačah). Trdno smo verjeli, da bo dokumentacija za Vače urejena v letu 2007.

Kot kaže, nas je zdaj prehitela še Osnovna šola Litija, čeprav še nima  urejene  tehnične dokumentacije, stavba za   šolo in vrtec Vače pa jo že ima.. Vi, gospod  župan,  se sklicujete, da je tam pač več otrok in da so pogoji res slabi, zlasti za šolo s prilagojenim programom.

Mi pa  vemo, da je tudi podeželje še kako pomembno. Zlasti Vače, ki so pomembne, ker se ponašajo z najpomembnejšim arheološkim spomenikom – s situlo, z GEOSS-om, z eno najlepših fosilnih morskih obal v Evropi, z edinstvenim božjim grobom v cerkvi sv. Andreja, s številnimi naravnimi in kulturnimi vrednotami in učnimi potmi.  Torej  niso le zaledje, ampak središče, ki naj bo s svojo vzgojo, izobraževanjem in kulturo nasploh vedno za vzgled in v  ponos. Z našim delom in vrednotami se Občina Litija  upravičeno zelo ponaša.

Zato smo ogorčeni, ker v rebalansu proračuna za leto 2008  (prvo branje)  Vače – razen z minimalnimi prispevki – sploh niso omenjene. Pričakujemo, da se bo do drugega branja slika proračuna bistveno spremenila v korist otrok z Vač.

 Mislimo, da – kljub naraščajoči nataliteti na Vačah in v okolici – ni vseeno, da se šolski okoliš, zaradi tukajšnjih slabih prostorskih  razmer v vrtcu in šoli, nenehno manjša. (Šola je izgubila Goro pri Pečah in  Kandrše.)

V  letih, ko smo se potegovali za šolo,  se je namreč še kako izkazalo, kako zelo prav je, da smo se zavzeli za obstoj osemletke in ohranili kulturni utrip kraja, ki  s svojo živostjo ves čas napreduje.

 

Naš zahteva je, da se investicija »Osnovna šola in vrtec na Vačah« spozna za najbolj nujno, kot je že bila pred petimi leti, da se s finančnim načrtom proračuna  občine Litija za leto 2008 takoj zagotovi del sredstev za gradnjo, da bomo dobili tudi  državna sredstva, ki so že odobrena in jih celo lahko zgubimo.  

Vse aktivnosti v zvezi s tem naj se začnejo takoj izvajati, sicer bomo prisiljeni izkoristiti vsa možna pravna in druga sredstva.  Glede na pričakovane prireditve na GEOSS-u (ustoličenje predsednika in druge) pričakujemo Vaš odgovor v najkrajšem možnem času, najkasneje pa do 20. januarja, to je do datuma, za katerega Vas pozivamo, da skličete zbor občanov KS Vače.

 

                                                                      

                                                                       Krajani KS Vače

                                                                       (podpisi so priloženi)

PODPISALO ČEZ 300 KRAJANOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrjujem, da sem seznanjen z vsebino odprtega pisma županu Občine Litija z naslovom »Otroci na Vačah brez primerne šole in vrtca«,  z dne 6. januarja  2008, in s svojim podpisom soglašam z njegovo vsebino in z zahtevo, da se navedena problematika takoj začenja reševati, kot je bilo že pred leti načrtovano!