SPLETNE STRANI:

 Družinsko gledališče Kolenc

 Vače

GEOSS

ARHEOLOŠKA POT VAČE

Objavljeno v Občanu – Glasilu občine Litija – Julij 2008 ˙ št. 7. leto 10

 

Večina vas gotovo pozna vaško situlo, ki velja za najlepši prazgodovinski izdelek s prostora današnje Slovenije. V zadnjem času zanjo uporabljamo pravilnejši izraz situla z Vač, saj to ni situla z neke vasi, pač pa situla, najdena na prostoru grobišča iz železne dobe, ki se je razprostiralo v bližini vasi Klenik pri Vačah. Tu je bilo v poznem 19. in zgodnjem 20. stol. odkritih več 1000 grobov iz obdobja starejše železne dobe (od 8. do poznega 4. stol. pr.n.š.), v njih pa veliko lepih najdb, za večino katerih javnost malo ve… Predmeti, ki so jih v starejši železni dobi prebivalci polagali umrlim v grob, pričajo o bogastvu in prestižu tega kraja. Naselbina z velikostjo 11 hektarjev sodi po obsegu med največje v jugovzhodnem alpskem prostoru. Vse to govori o velikem pomenu, ki so ga Vače imele v obdobju starejše železne dobe. 

 

Da bi predstavili ta arheološki biser, je Društvo Geoss z Vač postavilo Arheološko pot Vače, ki obiskovalce seznani s preteklostjo tega prostora.

 

Ob poti je postavljenih 11 panojev, ki z razlago v slovenskem in angleškem jeziku ter slikovnim gradivom obveščajo o pomembnih arheoloških odkritjih. Na panojih so predstavljeni tudi raziskovalci, ki so izkopavali na Vačah in poročali o svojem delu. Ti so vsak zase prispevali kamenček v mozaik poznavanja naše preteklosti.

 

Izhodišče poti je povečana poustvaritev situle z Vač, delo akad. kiparja Vekoslava Bombača in livarja Boža Mostarja, ki stoji v vasi Klenik. Arheološka pot vodi skozi prostor grobišč iz železne dobe na Rebri, Nad Lazom, v Dragah in Ronkarjevih Dragah in se vzpenja na prostor nekdanje naselbine na Spodnji in Zgornji Kroni. V nadaljevanju se pot izogne Slemšku, kjer so bili prav tako odkriti sledovi človekove navzočnosti v železni dobi ter se spusti na Apno, do tamkajšnjega grobišča iz železne dobe. Nato se pot vrne v svoje izhodišče pri povečani situli. V smeri proti Cvetežu je označena lokacija grobišča iz železne dobe v Gornjem Lazu pri Vodicah. Potek poti označujejo markacije v obliki situle in oznaka APV

.

 

Več o Arheološki poti Vače in o slavni situli z Vač lahko izveste iz zloženke, ki jo dobite v Domu Geoss na Vačah, v katerem trenutno prenavljamo arheološko zbirko. Za večje skupine je na voljo voden ogled z gledališkimi vložki članov Družinskega gledališča Kolenc, ki vam bodo pričarali utrip in vzdušje Vač v železni dobi. Za vodstvo se dogovorite po telefonu (01) 897 60 95 ali (041) 895 852, elektronski naslov - jani.kolenc@siol.net. Voden ogled traja približno 2 uri, priporočamo pohodno obutev.

Prisrčno vabljeni!

Vojka Cestnik, univ, dipl. arheologinja, vodja projekta APV