POVZETKI PREDAVANJA IN DVEH DELAVNIC

 

5. kongres učiteljev biologije Slovenije (DUBS)

Nova Gorica, 28. – 30. september 2000, z naslovom

BIOLOGIJA

ZNANOST TRETJEGA TISOČLETJA

 

 

1. Kratko predavanje

DOŽIVLJANJE in POUK BIOLOGIJE

Mojca Kolenc, Družinsko gledališče Kolenc

Posebno v zavodih s težko vodljivimi učenci ( pa tudi v običajnih šolah ) vse večkrat razpravljamo o učiteljih, ki pri pouku ne dosegajo zastavljenih ciljev. Ocena postaja neuporabno sredstvo za dosego cilja. Letos je od 1. do 3. junija je v Zrečah potekal prvi kongres doživljajske pedagogike v Sloveniji z mednarodno udeležbo. Biologi smo lahko veseli svojega prispevka na tem kongresu (Rudi Ocepek in njegovo predavanje o doživljanju s pomočjo polha, Irena Furlan in doživljanje v ZOO, Irena Jeglič in doživljanje z meditacijo, Družinsko gledališče Kolenc s potujočim mini živalskim vrtom in učno potjo). Vendar pa je bila narava prisotna skoraj v vseh delavnicah ( taborjenje, kolesarjenje,…), kakor da je narava tisto okolje, ki edino omogoča doživljanje. Temu gotovo ni tako.

Na predavanju se bomo seznanili z nekaterimi pogostimi oblikami doživljanja pri pouku - s primeri. Pogoj je doživljanje učitelja.

Kakó

bit' hočeš poet in ti pretežkó

je v prsih nosít al' pekel al' nebó!

Ali:

doživljanje pred učenci, kolektivom in starši – sestavni del učiteljevega dela, ki se ga je treba naučiti.

 

2. Delavnica

DOŽIVLJANJE Z ŽIVIMI ŽIVALMI

Mojca, Anka in Zvone Kolenc, Družinsko gledališče Kolenc

Naravoslovni dan, kjer so učenci sproščeni, vendar pa je njihova aktivnost usmerjena. Živali, ki jih spoznavajo, so: cvrček, ščurek, krastača, rdečevratka, navadni udav, rdeči ameriški gož, mongolski skakač, evropski jež.

Sledi nagrada in nagrajene so vse skupine, kajti brez sodelujočih v igri ni igre in torej tudi zabave ne.

 

 3. delavnica

ZABAVEN POUK OB IGRI V NARAVI

Mojca in Zvone Kolenc, Družinsko gledališče Kolenc

Mnogi smo obiskali učne poti in druge znamenitosti tu, v okolici Nove Gorice. Veseli smo, ker so lepo urejene in zanimive. Toda - kako učno pot približati učencu, ki mu frontalno vodenje ni vedno po godu? Kako narediti, da bo na poti ustvarjalen in se bo ob tem še zabaval?

Učenci so združeni v skupine. Ekipa je dobila na pot natančna, čim preprostejša, pisna navodila. Preden so ekipe odšle na pot, smo jim ustno nekatere naloge pojasnili in morda katero skupaj rešili.

Učenci imajo s seboj:

zemljevid z označeno potjo, križanko in druge zabavne naloge…

Naloga skupine je, da na poti samostojno – s pomočjo pisnih navodil in drugih dodatkov – reši križanko. To pa najbolje uspe, če si člani delo razdelijo. Nekdo iz skupine je bolj odgovoren za orientacijo, drugi izpolnjuje križanko, tretji prebira na glas navodila. Skupaj so z opazovanjem, sklepanjem, primerjanjem, določanjem rastlin, z uporabo vseh svojih čutil, itd., izpolnili križanko. Na cilju so jo še skupaj pregledali in jo oddali. Križanko je komisija pregledala, pohvalila dobre rešitve in vsem svetovala, kako se lahko v naravi, še bolje znajdejo. Potem je podarila vsem sadeže iz našega naravnega okolja.

Tu ob steni učilnice je za vas postavljena zelo kratka učna pot. Ali je tak pristop za nas privlačen?