POVZETKI PREDAVANJA IN DVEH DELAVNIC

 

5. kongres učiteljev biologije Slovenije (DUBS)

Nova Gorica, 28. – 30. september 2000, z naslovom

BIOLOGIJA

ZNANOST TRETJEGA TISOČLETJA

 

 

1. Kratko predavanje

DOŽIVLJANJE in POUK BIOLOGIJE

Mojca Kolenc, Družinsko gledališče Kolenc

Posebno v zavodih s težko vodljivimi učenci ( pa tudi v običajnih šolah ) vse večkrat razpravljamo o učiteljih, ki pri pouku ne dosegajo zastavljenih ciljev. Ocena postaja neuporabno sredstvo za dosego cilja. Letos je od 1. do 3. junija je v Zrečah potekal prvi kongres doživljajske pedagogike v Sloveniji z mednarodno udeležbo. Biologi smo lahko veseli svojega prispevka na tem kongresu (Rudi Ocepek in njegovo predavanje o doživljanju s pomočjo polha, Irena Furlan in doživljanje v ZOO, Irena Jeglič in doživljanje z meditacijo, Družinsko gledališče Kolenc s potujočim mini živalskim vrtom in učno potjo). Vendar pa je bila narava prisotna skoraj v vseh delavnicah ( taborjenje, kolesarjenje,…), kakor da je narava tisto okolje, ki edino omogoča doživljanje. Temu gotovo ni tako.

Na predavanju se bomo seznanili z nekaterimi pogostimi oblikami doživljanja pri pouku - s primeri. Pogoj je doživljanje učitelja.

Kakó

bit' hočeš poet in ti pretežkó

je v prsih nosít al' pekel al' nebó!

Ali:

doživljanje pred učenci, kolektivom in starši – sestavni del učiteljevega dela, ki se ga je treba naučiti.

 

2. Delavnica

DOŽIVLJANJE Z ŽIVIMI ŽIVALMI

Mojca, Anka in Zvone Kolenc, Družinsko gledališče Kolenc

Naravoslovni dan, kjer so učenci sproščeni, vendar pa je njihova aktivnost usmerjena. Živali, ki jih spoznavajo, so: cvrček, ščurek, krastača, rdečevratka, navadni udav, rdeči ameriški gož, mongolski skakač, evropski jež.

Sledi nagrada in nagrajene so vse skupine, kajti brez sodelujočih v igri ni igre in torej tudi zabave ne.

 

 3. delavnica

ZABAVEN POUK OB IGRI V NARAVI

Mojca in Zvone Kolenc, Družinsko gledališče Kolenc

Mnogi smo obiskali učne poti in druge znamenitosti tu, v okolici Nove Gorice. Veseli smo, ker so lepo urejene in zanimive. Toda - kako učno pot približati učencu, ki mu frontalno vodenje ni vedno po godu? Kako narediti, da bo na poti ustvarjalen in se bo ob tem še zabaval?

Učenci so združeni v skupine. Ekipa je dobila na pot natančna, čim preprostejša, pisna navodila. Preden so ekipe odšle na pot, smo jim ustno nekatere naloge pojasnili in morda katero skupaj rešili.

Učenci imajo s seboj:

zemljevid z označeno potjo, križanko in druge zabavne naloge…

Naloga skupine je, da na poti samostojno – s pomočjo pisnih navodil in drugih dodatkov – reši križanko. To pa najbolje uspe, če si člani delo razdelijo. Nekdo iz skupine je bolj odgovoren za orientacijo, drugi izpolnjuje križanko, tretji prebira na glas navodila. Skupaj so z opazovanjem, sklepanjem, primerjanjem, določanjem rastlin, z uporabo vseh svojih čutil, itd., izpolnili križanko. Na cilju so jo še skupaj pregledali in jo oddali. Križanko je komisija pregledala, pohvalila dobre rešitve in vsem svetovala, kako se lahko v naravi, še bolje znajdejo. Potem je podarila vsem sadeže iz našega naravnega okolja.

Tu ob steni učilnice je za vas postavljena zelo kratka učna pot. Ali je tak pristop za nas privlačen?

 

Proxy by Datajoy
Udaljenost gradova