Objavljeno v Občanu (Glasilo občine Litija) februar, 2015

       IZVORNA STRAN

 

 

ETNO PISCI

 

Etnologija je veda o narodu. To je torej veda, ki proučuje način življenja, navade, šege, oblačilni videz, značajske poteze naroda, itd. Ena od posebnosti Slovencev je, da je skoraj vsak drugi Slovenec gasilec. Mogoče zaradi bojazni, da bi začela goreti fovšija. V tem primeru bi bilo gasilcev še premalo.

Nekateri med nami so se odločili, da bodo opisali svoje življenje – spomine. Tako pisanje ima izredno velik pomen, ker lahko etnolog, ki take knjige prouči, naredi etnološko predstavitev neke dobe, kraja in ljudi. Tudi veliko zgodovinskih podatkov se najde v taki knjigi, ki ni samo znanstvenega pomena, pač pa je to lepa popotnica za potomce, da se svojih korenin zavemo. Nič zato, če knjiga ni slovnično na visokem nivoju. Pomembno je, da ostanejo spomini in podatki. V našem muzeju Petra Svetika imamo domoznansko knjižnico s preko 200 knjigami, ki so povezane z Vačami in taki spomini so še posebej dragoceni.

To so pisci in naslovi knjig, v katerih pisci opisujejo svoje - oziroma naše življenje:

1.Stane Ocepek: Pot, ki pušča spomine (2009). V svoji hišici iz pravljice, v Slivni, ima celo Mizarski in tesarski muzej. Ravno zdaj pa dela čebelnjak, ki bo primeren za ogled in celo pripravljen za zdravljenje s pomočjo čebel.

2.Silvo Klopčič: Moji spomini (2014). Silvo je vnuk znamenitega starinokopa Tita Strmljana - www.vace.si/HOPLIT.htm. Pred njegovo hišo stoji kamnita miza iz gradu Mačkovec. Več na: www.vace.si/kamnita miza.htm

3.Anton Vrtačnik: Dogodki in zgodbe Škundrovih (2014). Okoli svoje hiše v Slivni je Škundrov Tone postavil veliko zabavnih lesenih skulptur - www.vace.si/kamnita miza.htm.

4.Kot na vsaki pa tudi na naši šoli na Vačah učitelji pišejo Šolsko kroniko, ki je za raziskovalca etnologije ali pa zgodovine zelo uporaben dokument.

5.Vinko Pestotnik je v času svojega življenja pisal kroniko na območju Vač – skrinjo polno zvezkov in zveščičev, ki jih, žal, še ni nihče skeniral kaj šele strokovno obdelal - www.vace.si/KRONIST.htm.

6.Anka Kolenc pa ni samo slavistka: dramatik, pesnica, igralka… temveč tudi etnologinja in kulturna antropologinja. Vsako leto na kocu avgusta na Vaškem dnevu pogleda na svet nova knjižica, posvečena Vačam in: črnim kuhinjam, kozolcem, prešam, furmanom, trgu Vače… Več na:   www.vace.si/

7.Skoraj bi nase pozabil. Moji članki so pogosto etnološko obarvani. Na tej spletni strani so vsi zbrani:  www.vace.si/OBCAN.htm. Imam pa tudi tiskano knjigo teh člankov, ki se vsak mesec poveča za eno stran in na koncu ima stvarno kazalo.

8.Ker Jožeta Sevljaka vsi poznate, bom dodal samo bližnjico: www.vace.si/sevljak.htm

Če slučajno koga karkoli od naštetega zanima, naj pogleda v telefonski imenik in pokliče. Slike ne bom dodal, ker je Občan zaradi maškar gotovo dovolj pisan. 

 

Rad nas imam! Zvonček Norček

 

V Občanu res nisem objavil slik, tu na spletu pa je dovolj prostora.