Objavljeno v Občanu (glasilu občine Litija)  oktober 2018                      IZVORNA STRAN

 

 »DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND ÜBER ALLES«

 

Nemška himna, pomeni: Nemčija čez vse. Torej tudi čez druge narode. Takšna domišljavost se imenuje  nacizem in je lahko še en vzrok za vojno - posebno še zato, ker je melodija tako lepa, da bi jo človek poslušal kar naprej. Tudi druge himne so koračnice in slavijo svoj narod, državo, lepote, junaštvo, moč ... Spodbujajo svoje ljudstvo za boj k svobodi izpod tujega jarma, tudi za ceno življenj, za medsebojno ljubezen in enotnost znotraj naroda. Angleška himna je izjema: »Bog varuj nam kraljico«. Španska pa je koračnica brez besedila.  (Vse lahko preverite na YouTubu.)

Slovenska himna je nekaj izvenserijskega. Prvič – ni koračnica temveč NAPITNICA – ZDRAVICA. Ne opeva samo svojega naroda, temveč pravi, da naj žive vsi narodi v medsebojni ljubezni. Je prvi mednacionalni program z vizijo ljubezni in miru za vse.

Zato imamo to kitico Zdravice napisano na pomniku GEOSS. Zato Zdravico povemo v celoti in doživeto na našem vodenju, tako da jo vsak začuti.

Zato smo se odločili, da izvedemo evropski projekt SRCE EVROPE  HE-ART, kjer vadimo in se učimo medsebojno, mednarodno sprejemanje in ljubezen, ki je zapisana na GEOSS-u. 

5. oktobra pa je na pobudo Osnovne šole Tržič in njihovega ravnatelja PROF. STANETA GRUMA bila izvedena velika prireditev - na kranjskem stadionu, s katero želi poudariti pomen medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstvo, povezanost, strpnost, ljubezen do svojega naroda in domovine, predvsem pa zavedanje, da živimo drug ob drugem in da drug drugega potrebujemo.  Prireditev je navdušila tudi našega predsednika Boruta Pahorja. Na tej edinstveni prireditvi je več kot pet tisoč (5000) otrok, dijakov in zaposlenih v osnovnih in srednjih šolah na Gorenjskem s svojo postavitvijo na stadionu v Kranju ustvarilo veliko srce. Skupaj s Čuki in Nušo Derenda smo prepevali Slovenija, od kod lepote tvoje in Dan ljubezni.  In kaj še sodi na tako prireditev? Seveda: ZDRAVICA v izvedbi Družinskega gledališča Kolenc! Naj bo jasno, da Slovenci v sŕcu mislimo! Osnovna šola Tržič pa je letos že drugič prejela najvišje priznanje ZLATO SRCE SREDIŠČA SRCA SLOVENIJE za sodelovanje šole s povezanostjo in ljubeznijo do svojega okolja.

Lepo mi je, ker prepevamo o ljubezni in jo širimo!          Zvonček Norček