Družinsko gledališče Kolenc

 Vače

 

Slikar Miran Mirtič (1957 – 2021)

Povezava na članek v Občanu - http://www.vace.si/miran-mirtic.htm  Ustvaril je nekaj čudovitih mozaikov.

miran-mirtic

m-mirtic

mozaik-mirtic

 

 

Rdeče črke pomenijo   MOJI DODATKI

 

PREDSTAVLJAM VAM SLIKARJA, KI SEM GA SREČAL Z VELIKIMI PRAZNIMI PLATNI V NAŠI TRGOVINI NA VAČAH. PRISELIL SE JE NA VAČE IN ZDAJ STANUJE NAD TRGOVINO. Obljubil mi je, da mi bo dal knjižico o sebi, da ga bom bolje spoznal. Obljubo je držal in spoznajte ga še vi!  To je ta knjižica.                   

                                                                           Zvonimir Kolenc

MIRAN MIRTIČ 

 

Življenjepis

Slikar

Miran MIRTIČ

abstraktni disciplinirani modernist

Rojen je 01. julija1957 v Ljubljani,(umrl je 6, februarja 2021)

Po izobrazbi je tehnični risar, zaposlen je bil v Iskri kot dizajner za industrijsko oblikovanje. Leta 1993 je dobil od Ministrstva za kulturo RS status samostojnega kulturnega delavca.

V razdobju 29 let, postavljenih med njegovo prvo samostojno razstavo na Osnovni šoli in zdajšnjim ustvarjalnim obdobjem, je vedno s pronicljivim pogledom na Universum uspel prenesti najgloblja in najlepša čustva na papir. V začetku so bila njegova izrazna orodja svinčnik in akvarel, tempera, oglje, tuš, skratka nastajale so realistične odslikave, prizori iz narave, iz vsakdanjika.

Nadrealizem, surrealizem in hiperrealizem  so obdobja, ki so bila logično nadaljevanje, in prikaz slikarjevega izjemnega notranjega bogastva doživljanja (Ples dežja, Narobe svet). In ker spontanost samih stvari vedno pripelje do dobrih temeljev k trajni strehi, je slikar združil ves vulkan svojik moči v zadnjik 15 letih v olje na platnu. Silovito, polno in nezadržno so platna pol­nili geometrični liki, ki niso samo geometrični (valji, krogle, ploskve), barve, ki niso samo barvne vsebine, ki niso samo dojemljive, skratka v kroni njegovega ustvarjanja so vsakdanje, enos­tavne, nedolžne, podobe začele gledati same vase. S tem se je zgodovina slikarstva, na novo prebujene bohotne oblike renesanse, prav tako odnosi med svetlobo in senco, med packo impre­sije in močjo ekspresije, ta zgodovina nam že znanih oblik se je preselila v abstraktno moč slikarjevih  »bombnih eksplozij«.

Neimenovane podobe Erosa in Tanatosa, kar nekateri površno pojmujejo kot odnos med živl­jenjem in smrtjo, v resnici pa pomeni povezanost stvari; tistih, ki silijo naprej in tistih elementov, ki se tej energiji zoperstavljajo. Ta eruptivni izraz nosi umetnost, za katero stoji Miran Mirtič.

Živi in dela v Ljubljani.  (Na Vačah je živel od leta – 2008 – do svoje smrti)

Nekaj njegovih del najdete na spletni strani: http://pages.vossnet.de/mnkk/miran/Galleries/Thumbnails.html

(Meni ta povezava ne deluje)

 

Svetloba     in     tema

Slikarstvo Mirana Mirtiča sodi v tisti zvrst osebnik iskanj, ki izražajo globoko notranje protislovje in hojo na robu modernističnih usmeritev.

V podobah na kratko bi jih lahko označili kot upodobitev spopadov med svetlobo in temo, se namreč odloča tako za gesto,  kot za organiziran barvni prostor.

Na nek način bi lahko rekli, da skuša v izrazito ekspresivno oblikovano kompozicijo, ki je v zasnovi blizu ekspresivni "abstrakciji" vnesti pomirjujoče in disciplinarne poudarke. Obenem pa prav žrtvovanje, ki umirja gestualno ozad­je, poudarja še drugo sestavino Mirtičevih kompozicij - simetrijo.

Skupek teh nasprotujočih si prvin prav zato ustvarja vzdušje nemira in notranje napetosti, ki ima spet dvoje nasled­kov. Po eni strani priča o avtorjevem hotenju, da bi našel nove možnosti v prostoru, ki sta ga v šestdesetik letih odprla (med drugimi) Andrej Jemec in Silvester Komel, po drugi strani pa o njegovi  negotovosti.

Vendar moramo priznati, da je specifično občutje negotovosti, ki ga slike dihajo, uporabil kot pomemben vsebins­ki akcent, kar smo lahko videli na njegovih osemintridesetih razstavah, doma in v tujini. (Kanada, Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Nemčija).

                                                                         Dr. Ivan Sedej

mirtic-naslovnica

Light     and     darkness

The painting of Miran Mirtič could be categorized as a kind of a personal search expressing deep inner contra­diction and balancing on the edge of modem orientation. Within the images, we could shortly characterise them as a form of a conflict between light and darkness, the author decides for a gesture as well as for an organised space of colour. In one way we could say he tries to implement soothing and disciplined accents into the extreme­ly expressively designed composition which is in its basics close to expressive "abstraction". At the same time the structure of lines that calms the gestual background, emphasizes the other component of Mirtič’s compositions - the symmetry. The amount of all contradictory elements creates the atmosphere of restlessness and inner tention with two concequences. In one way it shows the author's desire to discover new possibilities. In the space opened by Andrej Jemec and Silvester Komel (among others) in the sixties, as on the other hand it shows the author's insecurity. -Last but not least we have to admit that the specific sensation of insecurity that the paintings breathe has been used as an important contextual accent which was also possible io be experienced at all thirty-eight exhi­bitions at home and abroad (Canada, Austria, Croatia, Hungary, Germany).

                                                Dr. Ivan Sedej

mirtic-pocutje

Tako se počutim danes

Akril, platno

70 x 50 cm

mirtic-zrcala

Ognjena zrcala 1/I.

Olje, platno

50 x 70 cm

 

mirtic-spomini

Obujeni spomini 1/V.

Akril, olje, platno

50 x 70 cm

mirtic-spomini1

Obujeni spomini 1/VIII.

Akril, olje, platno

50 x 60 cm

mirtic-odprtini

Dve odprtini v občutek

Akril, olje, platno

40 x 70 cm

Ujeta svetloba

Akril, olje, platno

40 x 60 cm

Okolica moje vasi 1/II.

Akril, olje, platno

50 x 70 cm

Obujeni spomini 1/III.

Akril, olje, platno

60 x 70 cm

Okolica moje vasi 1/IV.

Olje, juta

60 x 70 cm

Razstave

 

 

1972    Osnovna šola Rihard Jakopič, Ljubljana

 

1985     Iskra Stegne, Ljubljana

                Iskra Elektro zveze, Ljubljana

 

1986     Lokal Aladin, Ljubljana

                Galerija Maximarket, Ljubljana

                Čitalnica Mestne knjižnice, Ljubljana

                Galerija Maximarket, Ljubljana

                Galerija Medeja, Vrhnika

 

1987     Donit, Medvode

                Galerija Lek, Ljubljana

                Extempore, Kranjska gora

                Jugobanka, Ljubljana

 

1988     Galerija Maximarket,

                Ljubljana Galerija Petrol, Ljubljana

                Sejem elektronike gospodarsko razstavišče, Ljubljana

                Interbiro, Zagreb

                Hotel Špik, Kranjska gora

 

1989     Valvasor, Ljubljana

                Galerija Maximarket, Ljubljana

 

1990     Toronto, Canada

                Lokal Viktorija, Ljubljana

                Galerija SND (Drama), Ljubljana

1991      Ljubljanski magistrat, Ljubljana

                Novi dom, Ljubljana

                Filipov dvorec, Ljubljana

 

1992      Napoleon Internacional, Ljubljana

                Mohorjeva družba, Celovec

                Društvo slovenskih pisateljev PEN CLUB, Ljubljana      

                Ljubljanski grad, Ljubljana       

                Hotel Astoria, Bled  

                Iskra, Ljubljana

 

1993      Galerija Šifrar, Škofja Loka

 

1994      NUK, Ljubljana

 

1996    Gyor, Madžarska

                Budimpešta, Madžarska

 

1998      Konex Club Brdo, Ljubljana

                Duem, Medvode

 

1999     Petrol, Ljubljana

 

2001     EX Tempore Piran - nagrada

                Slikarska kolonija Senovo

 

Slikarska dela Mirana Mirtiča se nahajajo po celem svetu:

Združene države Amerike             Italija - Milano

Nizozemska - Amerongen            Kanada - Toronto

Avstrija - Dunaj                            Hrvaška - Zagreb

Nemčija - Munchen in Koln          Madžarska - Gýor in Budimpešta

Grčija - Phaleron

 

Slovenija - Ljubljana, Maribor, Celje, Koper, Nova Gorica, Novo mesto, Krško, Brežice, Sevnica, Postojna, Kranjska gora, Vače, Grosuplje ...

 

Izdal in založil: KoloRtisk

Tisk: KoloRtisk, Krško

Naklada: 1000 izvodov

Oktober, 2001