Blažka Jurček Strmšnik Lj., 9.10.2012
Livada 19
1108 Ljubljana

 

Uredništvu glasila Občan
Cesta Dušana Kvedra 39
1270 Litija

 

Zadeva, NASLOV ČLANKA:

Pohod, kakršnega še ni bilo: Po poti velikega kneza z Vač

 

Pohodniki, ki radi preživljamo proste ure v naravi in ob tem spoznamo kaj novega, smo se z veseljem udeležili 1. arheološkega pohoda »Po poti velikega kneza z Vač«, ki je bil zaradi slabega vremena na predvideni datum - prestavljen na nedeljo, 7. 10. 2012. Pohod ni bil le prijetna nedeljska rekreacija, ampak tudi arheološko, etnološko in geološko obogateno vračanje v nekaj stoletij pred našim štetjem, ob čemer smo ves čas doživljali tudi dramatično zgodbo velikega kneza z Vač.

Pred pohodom smo beležili 30. obletnico GEOSS-a. Njegov predsednik, g. Mirko Kaplja, je ob tej priložnosti na kratko predstavil Društvo GEOSS in njegovo delovanje ter udeležence povabil na ogled prenovljenega Doma Petra Svetika, v katerem si lahko poleg replike Situle z Vač ogledamo tudi druge arheološke, etnološke in geološke značilnosti s tega področja, obenem pa spoznamo pomembne posameznike, ki so se rodili na Vačah in v okolici.

Udeleženci pohoda smo dobili nekaj osnovnih navodil o pohodu ob odličnih, slastnih dobrotah, pripravljenih iz sestavin, poznanih že v železni dobi. Na pohodu smo tudi zavzeto reševali križanko s tematiko o železnodobnih Vačah. Z Vač smo krenili najprej do spomenika Situli z Vač, na Kleniku in nadaljevali pohod preko Apna, Krone in Vodic proti etno kmetiji v Zapecah. Člani Društva GEOSS in člani Družinskega gledališča Kolenc pooblaščeni za vodenje, predvsem pa njihova mentorica dr. Vojka Cestnik, so nas ob vsakem postanku seznanili s spoznanji o življenju ljudi v gradišču na Kroni, igralci Družinskega gledališča Kolenc pa so nam ga s posameznimi gledališkimi prizori tudi dramatično in doživeto predstavili.

Na skednju v Zapecah je potekalo žrebanje pravilno rešenih križank in tri udeleženke so prejele simbolične nagrade v »duhu železne dobe«. Pohod smo s kosilom, kakršnega so najverjetneje uživali tudi staroselci, zaključili na domačiji Družinskega gledališča Kolenc na Vačah.

Vsem članicam in članom Društva GEOSS, ki so s svojimi strokovnimi prispevki in pripravljenimi dobrotami polepšali dan pohodnikom, izrekam vse priznanje! Iskreno se veselim prihodnjega pohoda Po poti velikega kneza z Vač.

Blažka Jurček Strmšnik

Pohod je strokovno vodila arheologinja dr. Vojka Cestnik na skrajni desni.

Z gledališkimi prizori, ki so kot celota tvorili dramo o knezu, so dogajanje poživili igralci Družinskega gledališča Kolenc. Janez Grilc (Lovro Lah) pripoveduje zgodbo o situli.