Objavljeno v Občanu (glasilu občine Litija)  APRIL  2019                      IZVORNA STRAN

TUDI NEKOČ JE BILO DENARJA PREMALO

Zato so se nekateri prebivalci z bližine Vač - »znašli« po svoje

 

Prvi znani ponarejevalec denarja je Jože Beber – imenovan Črni, ki je živel v nekdanjem dvorcu na Boltiji 7, kjer še vedno lahko občudujemo pomolni stolpič. Danes se tam pišejo Skubic.

Bilo je nekaj let pred tem, ko se je rodil Anton Lajovic, ko Vačani še nismo imeli vodnjaka sredi vasi, pač pa smo po vodo hodili k Udi,  za situlo pa še vedeli nismo. To je bilo okoli leta 1870. Črni je pomagal geometrom pri meritvah za kataster in se naučil nekaj o barvah, papirju, tiskanju. Bister fant je pomagal kovaču narediti tiskarsko napravo – po barve in papir je pa hodil na Dunaj.  Tiskal je bankovce za 10 goldinarjev (sl.) in se s tem tudi pohvalil v gostilni, kjer je s temi bankovci plačeval. Biriči so našli pri njemu na mizi cel pehar novih bankovcev – toda niti za enega se ni dalo dokazati, da je ponarejen. Klub temu, da je tiskal kvaliteten denar, so ga skupaj z nekaterimi prekupčevalci 1873 le ujeli in …. Več in natančneje preberite v knjigi Alenke Juvan, »Nekoč v fari Hotič«.

Pri Dolinar v Gori pri Pečah 10 sta pred drugo svetovno vojno živela podjetna brata Janez in Gustelj.  Pri Ivanu Selanu1 (ki je risal zemljevide – enega so včasih uporabljali tudi na naši šoli na Vačah) sta dobila napravo za tiskanje bankovca za 1000 dinarjev (sl.) Takemu bankovcu se je reklo JUR, zato, ker je bil na njem (samo v prvi seriji l.1920) narisan sv. Jurij. Od takrat imamo Slovenci navado, da vsakemu bankovcu za 1000 dinarjev ali tolarjev ali … rečemo jur, pa čeprav na njem ni več upodobljen sv. Jurij.   Gustelj si je kupil motor, vendar ga ni uspel pripeljati domov, ker je prodajalec, ko je štel denar, oslinil prste in se je barva razmazala. To je hitro povedal žandarjem, da so Gustelnu vzeli motor že na poti domov. Urbanija Jaka z vrha Slivne je ta denar dal v čevlje, da ga je naredil starega in umazanega, potem ga je lažje spravil v promet. Pri Basist (Mrva) na Vačah sta Jakova otroka skušala ponarejena jurja zamenjati, pa se je zapletlo, da so morali iti na sodnijo2. Advokat, ki je branil lumpe, je rekel, naj njemu vse po resnici povedo, on jih je pa potem na obravnavi  tako dobro branil, da so bili oproščeni. Preplačali so ga pa s ponarejenimi jurji in to je (največji lump) advokat vedel .  Pri Dolinar so si s ponarejenim denarjem opomogli in naredili elektrarno na Drtijščici, ki je poganjala mlin in žago3. Če bi radi zvedeli kaj več, mogoče kaj uporabnega za današnji čas, kar vprašajte Jaka Urbanija ml. (90 let) ali pa Klopčič Silva. Lahko pa pogledate tudi na spletno stran tega članka, kjer je še več zanimivih zgodbic.

Vesel sem, da smo kakorkoli preživeli do današnjega časa, ko smo tik pred spoznanjem, da je najvažnejše to, da se imamo radi.  Rad nas imam! Komaj čakam, da se bomo maja spet videvali na dnevu ZVVS, na srečanju upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja na …!

                                                                               Zvonček Norček

 

OPOMBE:

 

1.      (Pripoved :Silvo Klopčič) Ivan Selan je bil izjemno nadarjen slikar. Ker je bil zaradi ponarejanja denarja tudi zaprt, je stražarja prosil, da mu prinese barvice in pisala. Narisal je denar in stražar mu je za narisani denar kupil obilno malico - namesto zaporniške neokusne enolončnice. Drobiž pa je zadržal stražar – za nagrado. Pametne in pravične glave so razmišljale, da bi Selana oslepili, da ne bi imeli z njim še naprej problemov. A so se odločili, da ga bodo zaposlili, kot izdelovalca zemljevidov in da bo to počel pod nadzorom. Ni bil Selan edini, ki je znal narisati denar, saj vemo, da je Maksim Gaspari tudi kdaj narisal kakšen bankovec.

2.      Okoli leta: 1938 – Po pripovedi Jaka Urbanija ml., ki je zdaj star 90 let.     

Oče Jaka Urbanija iz Slivne je poslal svoja dva otroka Micko in Jako k Mrvet na Vače, ker je Mrva Metod (ugleden Vačan) imel trgovino in gostilno. Vsakemu je dal ponarejenega tisočaka. Sin Jaka naj bi kupil vžigalice, hči Micka pa kvas (ki so mu takrat rekli - germ). Otroka sta dobila vžigalice in kvas. Metod je denar vzel, toda ostanka ni vrnil, češ da bo to storil takrat, ko bo imel dovolj denarja in žandarje je obvestil o dogodku. Nastal je problem, kako se zaščititi. Oče Jaka je obiskal gospodarja Sevljaka (Zemljaka), ki je veljal za najbolj modrega človeka in ga prosil za nasvet. Sevljak mu je svetoval, da bo moral dobiti advokata. Kako se je stvar končala piše v nadaljevanju članka.

3.      (Pripoved:Silvo Klopčič) Brata Dolinar Janez in Gustelj – sta bila brez otrok, pač pa sta potem, ko sta bila že poročena, posvojila vsak po eno deklico. S ponarejenim denarjem sta zgradila: žago, mlin, drobilec za kamenje, elektrarno na Drtiščici (na Veliki vodi pri Dragarju), ki je proizvajala enosmerni tok. Pri gradnji sta imela najpomembnejšo vlogo iznajdljiva in praktična izumitelja iz Kandrš: Brata Jernač in Ivan Razpotnik  po domače Steblivčeva. Daleč na okoli sta slovela, da znata narediti razne stroje, naprave. itd. in še danes s posebnim spoštovanjem govorijo domačini o tej dvojici samoukov.