A  C R O W ´S   F L I G H T

KONTAKT

Družinsko gledališče Kolenc 
Vače 12 
1252 Vače

Telefon: 01 89 76 680       
GSM: 041 895 852       
Faks: 01 89 62 524

Email: jani.kolenc@siol.net

           http://www.druzinsko-gledalisce-kolenc.si/page/

 

CONTACT

Family theatre Kolenc

Experience Art and Nature

Vače 12, 1252 Vače 
SLOVENIA, EUROPE

E-mail: jani.kolenc@siol.net

      Phone:             +386 1 8976680       
Mobile:             +386 41 895 852

 

PROJEKT VRANOV LET

 


PROJEKT

V R A N O V   L E T

A  C R O W ´S   F L I G H T

 


Album in besedilo:  Eduard  Vedernjak

Fotografija: Eduard Vedernjak, Zvonimir Kolenc in arhiv Tone Kropušek

Naslovna stran: kopija hrbtne strani slovenskega prevoda knjige „Vranov let v svobodo“

 


Zahvala

Prof. Miri Grašič, kustosinji v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru se zahvaljujem za odkritje zgodbe Ralpha Churchesa „A HUNDRED MILES AS THE CROW FLIES“, kakor tudi za njeno podporo pri razvoju projekta ter dopolnjevanje zgodovinskih podatkov pri tem projektu.

 

 

VSEBINA

CONTENTS

 

 

NAMESTO UVODA..............................................................................................................  8

INSTEAD OF INTRODUCTION..........................................................................................  9

 

 

A

ZGODOVINA

HISTORY...............................................................................................................................  10

Naslovnici originala in prevoda knjige R. Churchesa - »Vranov let v svobodo«

Title  pages of the original and translated book of R. Churches :

 »A hundred Miles as the Crow Flies.................................................................................... 11

Ralph F. Churches – Vran, Les Laws, Stanko Zavodnik in 3. bat. Šercerjeve brigade....... 12

Ralph F. Churches – Vran, Les Laws, Stanko Zavodnik and Slovene Partisans................. 13

Ralph F. Churches in njegovi tovariši iz taborišča vojnih ujetnikov v Mariboru................ 14

Ralph F. Churches and his camerades from camp of war prisoners in Maribor, Slovenia.. 16

Mednarodna spominska pot zavezništva »Vranov Let« , evropska obhodna pot E - VRAN......... 18

International Memorial Path »A Crows Flight«, european circular path E – CROW and

International Day of Friendship in Alliance at GEOSS........................................................ 22

 

 

B

SLEDI IN STIKI

TRACES AND CONTACTS.................................................................................................. 26

16. in 23.september 2007  Iskanje spomenika in začetnega dela poti pobega

16 and 23 September 2007  Surching for the Monument..................................................... 28

14. oktober 2007  pohod od Lovrenca na Pohorju do spomenika v Ožboltu

14 October 2007 Hike from the village of Lovrenc na Pohorju to railwaystation Ožbolt... 31

27. april 2008 Srečanje na GEOSS – u

27 April 2008 Meeting at GEOSS......................................................................................... 37

Prireditev 22. septembra 1985 ob odkritju spomenika

The monument in Ožbalt was unveiled on 22  September 1985........................................... 41

Ožbalt, 30. avgust 2008  Obnovljena spominska slovesnost na Ožbaltu

Ožbalt 30 August 2008  The revived memorial ceremony.................................................... 44

19. oktober 2008 Razglasitev mednarodnega dneva prijateljstva v zavezništvu na GEOSS-u

19 October 2008 Proclamation of the Int. Day of Friendship of the Allied of WW 2.......... 48

 

C

PRILOGE

APPENDIX........................................................................................................................... 56

Zapisnik o uvodni prireditvi in sestanku na GEOSS –u....................................................... 57

Minutes of introductory event and gathering at GEOSS...................................................... 58

Zapisnik o obisku na britanski ambasadi 2. dec. 2008 v Ljubljani...................................... 60

Kopija spominskega vpisa britanskemu veleposlaniku v knjigo »Vranov let v svobodo«.. 63

Kopija pisma britanskega veleposlanika Tim Simmonsa..................................................... 64

Pogoji za postavitev INFO-sistema in registracijo obhodnice............................................. 65

 


NAMESTO UVODA

 

Dvojezični naslov tega zvezka je naslov prevoda in originala knjižice R. F. Churchesa (91), ki živi v Adelaidi v Avstraliji. Njegovi spomini so osnova ideje o projektu, ki ga imenujem »VRANOV LET«. Vzrok pa tiči drugje. V podporo projektu je sledila tudi vrsta naključij, ki sem jih iskal ali pa tudi ne.

 

Ko sem se obotavljaje odpravil na obisk v Švico prve dni maja 2007, sem srečal prijatelja nemškega rodu. Ugotovil sem, da nima pojma o usodi Slovencev v drugi svetovni vojni in sklenil, da poiščem ustrezno literaturo ter razširim obzorje človeku, ki je sicer prekrižaril pol sveta. Le nekaj dni kasneje mi je prijazna profesorica zgodovine v Mariboru ponudila knjižico z naslovom, ki sem ga »posodil« temu zvezku. V istem času sem imel slučajno napovedan sestanek na Geodetskem zavodu Slovenije z znanim kartografom  Vilijem.Kosom. Nepričakovano prijetno srečanje je razgovor speljalo na drugo temo. Odkril se mi je veteran, partizan, ki je bil priča britanski usodi na območju GEOSS-a, na področju partizanskega koridorja in prehoda preko Save pri Zg. Hotiču, kjer najdemo tudi zgodovinski spomenik.

 

V «Vranovem letu v svobodo« sem našel še druga imena borcev, ki so bili povezani z zgodbo. Tako sem se povezal s prevajalcem Vranovega leta in nekdanjim partizanskim časnikarjem Ladom Poharjem ter zastopnikom izdajatelja (Glavni odbor ZZB NOB Slovenije) prevoda Tonetom  Kropuškom, ki je bil tudi priča istemu dogodku, kot deček, partizanski kurir.

 

Poiskal sem zgodovinski spomenik v Ožbaltu, ki ohranja spomin na Churchesovo zgodbo ter se odpravil v Lovrenc na Pohorju. Ogovoril sem prvega vaščana, ki sem ga srečal in tako zvedel za takrat še živečega veterana, borca, Franca Črešnarja. Franc je sodeloval v napadu za osvoboditev Churchesovih tovarišev 31. avgusta 1944. Z njim smo se kmalu srečali in se odpravili na pot osvobodilnega napada proti Ožbaltu čez Rdeči breg. Takrat smo tudi podpisali prvo listino, s katero naj bi vzpodbudili širšo javnost za uveljavitev »Mednarodne spominske poti zavezništva« z imenom »VRANOV LET«.

 

Naslednja zveza je bila potem spomladi 2008 z »Družinskim gledališčem Kolenc« na Vačah in na GEOSS-u. Prof. Anka Kolenc se je zavzela za projekt ter ga nazadnje pripeljala v društvo GEOSS. Dne 19. okt. 2008 je avtor projekta GEOSS, g. Peter Svetik,  razglasil projekt VRANOV LET za posebej pomemben podprojekt GEOSS-a ter najavil »Mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu«, ki naj bil stalna prireditev na GEOSS-u, vsako leto okrog 10. septembra, tj. v času, ko so britanski vojaki pod vodstvom partizanov prečkali Savo pod Zg. Hotičem, pred tem pa so se na Slivni, blizu »težišča« Slovenije,  GEOSS-a, pripravljali na nočni prevoz preko Save. Vse se je dogajalo v bližini mnogih sovražnih postojank.

 

Nekoliko pred dogodkom na GEOSS-u, 30. avg. 2007, je tudi predsednik ZB Ruše, Jože Gašparič obnovil spominsko srečanje pri spomeniku v Ožbaltu. Približno 50 ljudi se je udeležilo prireditve, majhna skupina pa je opravila simbolni pohod čez Rdeči breg.

 

Vzpostavil sem tudi stik z britanskim veleposlaništvom v Ljubljani. Veleposlanik, g. Tim Simmons me je skupaj s tovarišem Vilijem Kosom sprejel 2. dec 2008. Predvideni 40 - minutni čas obiska se je podaljšal na uro in dvajset minut. Veleposlanik je obljubil nadaljnje povezave z njegovim naslednikom v Sloveniji ter drugimi osebami iz britanskega okolja, ki bi lahko sodelovale z nami pri izvedbi in nadaljnji nadgradnji projekta.

Veleposlanik g. Tim Simmons verjame, da je naše srečanje prispevalo k utrditvi že uspešnih slovensko-britanskih odnosov.

 

S tem, ko  je dobil projekt »VRANOV LET« mednarodno razsežnost, zasluži, da ga do kraja razvijemo.

 

 

 

Eduard Vedernjak, Gradiška, 6. januar 2009

 

 

P R E F A C E

 

 

 

Bilingual title of this booklet is the title of original from the author Ralph F. Churches now aged 91, living in Adelaide, Australia and from Slovene edition translated by Lado Pohar now also 91 living in Ljubljana, Slovenia. Churches´ reminiscences are the basis of the idea for this project called by me “A Crows´ Flight”. But the reason is quite elsewhere.

The project was supported by series of accidents which I have sought or even also not.

As I hesitated to be going to leave to Switzerland on May 2007 and finally decided to stay there for a few days I met a friend German by birth. I stated he had no sense about the sad destiny of Slovene nation in time of World War II. So I wished to find the literature to inform our friend who otherwise is a world traveller. A few days passing as I have met a friendly lady professor of history in Museum of the National Liberation in Maribor. She offered to me the above mentioned booklet “A Hundred Miles as the Crow Flies”. Contemporary happened a meeting with Slovene cartographer Kos Vili. I found he is a partisan veteran who was present on territory of partisan corridor on the river Sava in time of escape of the British prisoners of war on August – September 1944. Here in village of Zg. Hotič we can find a monument dedicated to many thousands of people brought across the river by Slovene partisans instead of many hostile Nazi ambushes.

I visited the monument near village of Ožbalt sacred to partisans who liberated 87 British prisoners of war and I was lucky to meet the last partisan – veteran named Franc Črešnar who was a member of this partisans attacking liberation unit on 31 August 1944. He took me with a small group of friends to show us the path of this liberation attack. It was 14 October 2007 as we signed the first document as encouragement for advancing the “International Memorial Path of Alliance”.

Then I got into touch with “League of Veterans of Slovene National Liberation War” and with the society GEOSS at village of Vače. GEOSS means geometric centre of Slovenia which is marked by monument inclusive some other monuments important for the Republic of Slovenia.

Two events happened.

On 30 August 2008, a ceremony organized by league of veterans from little town Ruše. The occurrence was accompanied by about fifty persons in front of the monument at Ožbalt. After ceremony a few people made a short march following the path of the escape.

On 19 October 2008 passed at GEOSS an event dedicated to the proclamation of “International Friendship Day in Alliance at GEOSS” called   “A Crows´ Flight to Freedom” and the “International Memorial Path of Alliance” as European path “E – Crow”.

Finally the British HM Ambassador Tim Simmons in Ljubljana was informed about this project and accept it with great interest promising to cooperate and believing that our meeting on 2 December 2008 will be a contribute to confirmation of our Slovene – English still successful relations.

 

 

Eduard Vedernjak, on 6 January 2009

 

A

 

 

Z G O D O V I N A

H I S T O R Y

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALPH CHURCHES – VRAN,

 LES LAWS,

STANKO ZAVODNIK

in

3. BATALJON ŠERCERJEVE BRIGADE

 

V zgodovini druge svetovne vojne je  zgodba o edinstvenem dejanju, ki ga na kratko povzemam. V Evropi ne poznamo primera, da bi se tako velika skupina ujetnikov rešila iz okupiranega ozemlja, ki ga je zasedala nacistična vojska. Zato je prav, da ohranimo spomin na izjemno dejanje in odpremo obhodno pot, »Mednarodno spominsko pot - Vranov let«. Naj spominja mladino Evropske zveze na zavezništvo med Slovenci in zahodnimi zavezniškimi vojskami v najhujših dneh svetovne zgodovine.

 

Ralph Churches iz Adelaide v Avstraliji je objavil spomine na čas vojnega ujetništva v Šentilju in Mariboru v letih 1942 / 44 v knjižici  »A Hundred Miles as the Crow flies«, v slovenskem prevodu »Vranov let v svobodo«. Od prvega dne je Ralph-Vran, kot so ga Britanci imenovali zaradi porekla iz jugozahoda podkontinenta, razmišljal o pobegu. Po vsestranskih pripravah se je pokazala priložnost, ko so popravljali železniško progo pri Ožbaltu. V bližini delovišča je stanovala družina železniškega nadzornika Zavodnika, kamor je bojni kolega Les Laws hodil po vodo in čaj za svoje tovariše ter je prav tako skrivaj iskal svojo priložnost. Stanko Zavodnik je našel aktivista, ki ju je povezal s partizani. 30. avg. 1944 sta s šestimi tovariši mogla pobegniti k partizanski enoti, ki je isti dan zasedla Lovrenc na Pohorju. Naslednje jutro pa je partizanska enota s približno sto borci osvobodila še 79 zavezniških ujetnikov.

 

Pot pobega je vodila mimo Lovrenca na Pohorju, najprej proti jugu, kjer so mimogrede sprejeli medse še devet britanskih in deset francoskih ujetnikov, ki so delali na pohorskih kmetijah. Kolona, ki je na začetku štela kakih dvesto mož, 106 zaveznikov in okrog sto partizanov, po treh dneh pa se je glavnina zaščite ločila in pustila zaveznikom za spremstvo še deset partizanov, je pod zaščito gozdnatega hribovja v hitrem maršu potovala v smeri Ribnice na Pohorju, prešla pod Veliko Kopo na Razborco in ob Dovžanki nadaljevala pot v Dovže, prečkala Mislinjo ter po Mozirskih planinah dosegla Ljubno in Gornji Grad.

Ko so prehodili takrat osvobojeno Savinjsko dolino, so preko Menine planine dospeli v Cirkuše v Tuhinju, prekoračili cesto pri Blagovici in vzhodno od Limbarske gore prišli do Slivne pri Vačah. Tu so se pripravili na prehod preko Save pod Zg. Hotičem. Z domiselno organizacijo in prevaro ob sodelovanju kmetov in borcev-brodarjev je prevoz uspel, pot pa je potem vodila mimo Janč in Bogenšperka proti Mirni, mimo Trebnjega, Mirne Peči in Žužemberka po dolini Krke v Semič, kamor so s poslednjimi močmi prispeli 13. septembra.

V štirinajstih dneh so opravili neverjetno pot blizu 250 km. Pri tem so se zaradi panike ob zasedi v Zavodnjah izgubili štirje britanski tovariši. Iz partizanskega letališča pri Semiču so nato do 18. septembra z britanskimi Dakotami prepeljali v letalsko bazo Bari vse zaveznike, ko so sočasno prevzeli tudi mnogo ranjenih partizanov.

Les in Ralph sta polkovniku v Bariju morala poročati o pobegu. Nič kaj prepričan o težavnosti podviga je dejal:«… Dobro, opravili ste vse to v dobri formi. Saj gre le za kakih sto milj v ravni črti« ali v originalu:« Well, it´s only a hundred miles or so as the crow flies.«

 

 


RALPH CHURCHES – CROW,

LES LAWS,

STANKO ZAVODNIK

And

SLOVENE  PARTISANS 3rd BRIGADE OF LJUBO ŠERCER

 

In the story “A Hundred Miles as the Crow Flies” by Ralph Churches

 

No story like this one is known in Europe in the time of the 2nd World war. Nobody knows such a case wherein so large a group of war prisoners had been liberated from the known territories occupied by the Nazis.

 

This unique and exceptional action deserves to stay in our common memory permanently by opening a memorial way, finished by 106 mixed British and including ten French war prisoners. 87 soldiers were liberated by about a hundred Slovene Partisans on 31st of August 1944 near the village of Ožbalt, about 30 km west from the town of Maribor, Slovenia. The remainder, ten French and nine British soldiers met up with the main party a day later, deep in the forest of Pohorje.

 

In an intensive march under the skilled guidance of a small group of ten Partisans they finished the way through Alpine Slovenian country, under the protection of the forests and night-time. They forged the dangerous river Sava with the help of the Partisans´ ingenuity and cooperated with many farmers and two boatmen despite the closeness of hostile German positions.

 

Part of the way led through the liberated territory of the valley of the river Savinja. The way from the point of crossing the river Sava to the village Semič and Partisans airport led for long distances through liberated country also.

 

This grueling march of about 25o km, was accomplished in the incredible time of fourteen days on 13th of September 1944.

 

In addition, one must know that half of the comrades had inadequate shoes and were dressed in undershirts only. Food was very limited and so was sleep. They, at last, reached the village of Semič, except for the four British, who did not return out of the forest, after a moment of a panic, caused by an enemy ambush.

 

On 18th of September they accompanied wounded Partisans from other battlefields and were transferred by Dakotas to the town Bari, a British military base Staying unconvinced a colonel hearing the report said: “Well, you made it in good shape. It´s only a hundred miles or so as the crow flies.”[1]


Ralph F. Churches in njegovi tovariši iz taborišča vojnih ujetnikov v Mariboru

 

 

Ralph F. Churches, roj. 1917, živi v Adelaidi v  Avstraliji. V drugi svetovni  vojni je bil vključen v 2. četo 48. bataljona avstralskih vojnih sil. Nemci so ga ujeli v Grčiji 6. maja 1941 pri rtu Malia. Kot vojni ujetnik je registriran v taborišču STALAG XVIII A, Wolfsberg, Avstrija ( kratica označuje Mannschaftsstammlager, tj taborišče za navadne vojake, številka pa označuje obrambo področje) Preko taborišča STALAG XVIII C so ga premestili v taborišče v Maribor. Po ustnem izročilu naj bi bilo to taborišče na območju železnice v Melju.

 

Churchesov najboljši prijatelj Les Laws je bil organizator pobega od vsega začetka. Bil je najstarejši mož med ubežniki, oče štirih otrok iz Londona. Služil je v britanski kraljevi inženirski enoti. Umrl je verjetno v Londonu, kjer živi njegova hči Pat poročena Palmer.

 

Ralph se spominja nekaterih svojih fantov, ki so bili iz:

 

Škotske: Andy Hamilton

 

Britanije: Len Austen

 

Australije: Ken Carson, Don Fuston (Victoria), Bill Grossner (kmet iz Nove Gvineje), Stan Broad (Gusenland), Jim Woods (Melbourn)

 

Anglije: Bob Shuttleworth, Crustin, Brooker (Snowy), Kem Dutt, Hank Dale (komediant iz taborišča), Ben Davis, Reg Allen, "Pug" Vickers, Taffy Evans iz Walesa, Joe Fernzolo iz Londona.

 

Novozelandije: Griff Rendell, Bob McKenzie, Phil Tapping

 

Podrobnejše podatke  navaja Churches za naslednje pobegle Avstralce:

 

QX8000    BROAD, Stanley                            2/15 Bn.

VX3549    BULLARD, Lesley C.                    2/6 Bn.

VX36694  BUNSTON, William G.     1 Aust Corps Postal

NX9186    CARSON, Kenneth G.                  2/4 Bn.

SX5286     Churches, Ralph F.                      2/48 Bn.

NX26868  Douglas, John E.              2/4 Bn.

VX29769  FUNSTON, Donald M.     2/32 Bn.

PX10       GOSSNER, Walter                         2/15 Bn.

NX1499   MILLS, Allan Hambly                    6 Div. Sup. Col.

NX5373   RUBIE,Kenneth B.                        2/4 Bn.

VX29281 SHIELDS,Arthur D.                       2/8 Bn.

VX6534   WOODS, Arnolds E.                      2/8 Bn.

 


….. in pobegle Novozelandce:

 

ANDERSON, L. W. C.                                   24 Bn.

HOFFMAN, J.                                               7A-Tank Regt.

HOFFMAN, P.                                              18 Bn.

LLOYD, A. G.                                                25 Bn.

MCKENZIE, R. C.                                         26 Bn.

RATCLIFFE, C. J.                                        19 Bn.

RENDEL,G. M.                                             24 Bn.

TAPPING, P. G.                                           25 Bn.

TURANGI, H                                     28 Bn           .

 

 

 

 

Iz Nove Zelandije je bilo 21 vojakov, iz Avstralije pa nekaj več.

 

Francis Gunn iz Liverpoola je bil ujet na Kreti, kot topničar v VII. britanski oklepni diviziji. Registriran v Stalagu XVIII A, Wolfsberg, Austria. Iz  Liverpoola je bil tudi Donald William Luskett.

Po  zasedi na poti pobega so ostali pogrešani kolegi: Bert Avis, Rey Allen in dva neimenovana vojaka.

 

 

Drugi zanimivi podatki o pobeglih in rešenih zaveznikih .

 

Leta 1985 sta  družbi SBS 0/28 Sydney in TVS London v sodelovanju s  TV Slovenija pripravili oddajo in izdelali film o pobegu Churchesove skupine. Pri tem je sodeloval tudi dr. Uroš Zavodnik, vnuk železniškega nadzornika na odseku železniške proge pri Ožbaltu. To je bil Stanko Zavodnik, ki je organiziral stik Les Laws-ja s partizani.

 

John Orange je bil tudi v mariborskem taborišču. Umrl je 3. septembra 1968. Podatek je znan zaradi stikov njegove žene Anne Orange iz Londona s slovenskim novinarjem in pisateljem.

 

John Eldridge, sicer ujetnik v Mariboru, ni bil med Churchesovimi ubežniki. Zanj smo izvedeli, ker je njegova hči Mary Burk leta 2007 prišla v Maribor, potem ko je po očetovi smrti našla njegov dnevnik z zapisi o ujetništvu. Britanski vojaki so imeli po končani vojni zapoved molka in tako je ostala vojna usoda skrivnost do odkritja dnevnika. V Mariboru je Mary našla stik s prof. Miro Grašič.

 

 

 

 

 

 

 


R. F.  CHURCHES and his CAMERADES

FROM CAMP OF WAR PRISONERS IN MARIBOR

 

 

F.R.Churches ( born 1917, still alive, Adelaide), Australian Military Forces, 2. comp. 48. Battalion. Captured by Germans in Greece on 6th of May 1941 at Cape Maleas. As a prisoner of war registered at Stalag XVIII A, Wolfsberg, Austria. Through Stalag XVIII C [2] he was sent to a camp of war prisoners in Maribor.

 

Churhes´ best friend Les Laws was the organizer at start of the escape. He was the oldest man in the group, a father of four children, from London. A member of Royal Engineers. He died probably in London.

 

 

Ralph remembered the comrades:

 

Scotland: Andy Hamilton

 

Britain: Len Austen

 

Australia: Ken Carson, Don Fuston (Victoria), Bill Grossner (farmer fron New Guinea), Stan Broad (Gusenland), Jim Woods (Melbourn)

 

England: Bob Shuttleworth, Crustin, Brooker (Snowy), Kem Dutt, Hank Dale (a comedian in camp), Ben Davis, Reg Allen, "Pug" Vickers, Taffy Evans from Wales, Joe Fernzolo from London.

 

N.Zealand: Griff Rendell, Bob McKenzie, Phil Tapping

 

 

The Australians who escaped:

QX8000    BROAD, Stanley                            2/15 Bn.

VX3549    BULLARD, Lesley C.                    2/6 Bn.

VX36694  BUNSTON, William G.     1 Aust Corps Postal

NX9186    CARSON, Kenneth G.                  2/4 Bn.

SX5286    Churches, Ralph F.                       2/48 Bn.

NX26868  Douglas, John E.              2/4 Bn.

VX29769  FUNSTON, Donald M.     2/32 Bn.

PX10          GOSSNER, Walter                      2/15 Bn.

NX1499   MILLS, Allan Hambly                   6 Div. Sup. Col.

NX5373   RUBIE,Kenneth B.                        2/4 Bn.

VX29281 SHIELDS,Arthur D.                       2/8 Bn.

VX6534   WOODS, Arnolds E.                      2/8 Bn.

 


The Newzelanders who escaped:

ANDERSON, L. W. C.                                   24 Bn.

HOFFMAN, J.                                               7A-Tank Regt.

HOFFMAN, P.                                              18 Bn.

LLOYD, A. G.                                                25 Bn.

MCKENZIE, R. C.                                         26 Bn.

RATCLIFFE, C. J.                                        19 Bn.

RENDEL,G. M.                                             24 Bn.

TAPPING, P. G.                                           25 Bn.

TURANGI, H                                     28 Bn           .

 

 From N.Z. there were 21 soldiers and some more from Australia.

 

Francis Gunn from Liverpool, captured  on Creta, a gunner at British Armour Division VII. Registered at Stalag XVIII A, Wolfsberg, Austria. From Liverpool was also Donald William Luskett.

In the ambush on the way of escape the following fellows were missed: Bert Avis, Rey Allen and two unnamed solders.

 

 

 

 

Other  interesting dates from the escaped and saved allied soldiers

 

In 1985 TV Slovenia, SBS 0/28 Sydney and TVS London performed emission and movie from this story. Dr. Uroš Zavodnik cooperated at this project. He is the grandchild  of the late Stanislav Zavodnik the railway official at Ožbalt in 1944 who was coordinator between partisans and British Less Laws, a close friend of Ralph Churches. After the successful event of liberation the family Zavodnik was to vanish. So all of them escaped too, not to risk their life in any of Nazi death camp.

 

 

From the same Stalag was John Orange, died on 3 th of September 1968. This is known from a letter of his wife Anne Orange from London. She was in contact with a Slovene journalist and writer.

 

John Eldridge, a war prisoner in Stalag in Maribor was not a member of the escaped group. But he wrote a diary which was found after his death by his doughter Mary Burke ( East Essex). She gave the original to Imperial War Museum, London a few years ago. Mary visited Maribor on 2007 and promised to send a copy to historian prof. Mira Grašič in Maribor.

 

 

 

 

 

 

 


MEDNARODNA SPOMINSKA POT ZAVEZNIŠTVA »VRANOV LET«

Evropska obhodna pot  E –VRAN

in

MEDNARODNI DAN PRIJATELJSTVA V ZAVEZNIŠTVU na GEOSS -u

 

 

V zgodovini druge svetovne vojne ni primerjave z organizacijo in delovanjem slovenskega narodnoosvobodilnega odpora.

 

Zgodbo Ralpha Churchesa  že poznamo iz uvodnih strani. Dopolnjujem pa jo  z dodatnim povzetkom iz literature raznih piscev. Gre za reševanje zavezniških sestreljenih letalcev, ki so usmerjali svoja, nad Nemčijo zadeta letala proti slovenskemu ozemlju, da bi se s pomočjo partizanov mogli vrniti v svoja oporišča v Italiji in za mnoge druge skupine pobeglih zavezniških vojnih ujetnikov, ki se jim je posrečilo pobegnili iz taborišč v Avstriji in Italiji.

Evropska obhodna pot z imenom »Mednarodna spominska pot zavezništva« in oznako »E –VRAN« naj simbolno ohranja spomin tudi na te dogodke. Gojili bomo  spomin na izjemna dejanja naših ljudi, partizanov, aktivistov osvobodilne fronte in njihovih podpornikov ter slovenskih kmetov, ki so ob reševanju letalcev in borcev žrtvovali svoja življenja in imetje.

 

Edi Šelhaus je v delu »Stotinka sreče«[3] zapisal pripovedi preživelih rešiteljev iz  Slovenije in zavezniških letalcev.

Matija Žgajnar je izdal knjigi »Slovenski partizani in zavezniki« l. 2002 in »Zlomljena krila« 2005. Njegov prispevek na to temo je v zborniku »Slovenski zbornik 2007«[4]. Žgajnar navaja, da se je v poldrugem letu letalskih bojev l. 1944/45 na slovensko ozemlje in obmejna območja zrušilo 207 zavezniških letal. Partizani in domoljubi so rešili 667 zavezniških letalcev, 711 so jih zajeli Nemci, več kot 300 se jih je ubilo. Nemci so mnoge postrelili že v zraku, nekatere so zaslišali in takoj ustrelili, druge poslali v taborišča. To se je dogajalo tudi še prav zadnje dni vojne[5].

Po kapitulaciji Italije je iz italijanskih taborišč in nemških transportov pobegnilo mnogo britanskih vojnih ujetnikov, ki so iskali pot na sever do italijanskih partizanov. Ti so jih izročali slovenskim partizanom, da so jih vodili na vzhod, na Dolenjsko ali Hrvaško. Večinoma so prihajali septembra in oktobra 1943. Mnogo se jih je zadrževalo v Beneški Sloveniji. Župnik Anton Cuffolo iz Laz v Benečiji je pisal dnevnik [6] o skupini z več kot sto britanskimi ubežniki. O tej skupini piše tudi takratni namestnik komandanta Bazoviške brigade Franjo Bavec-Branko, ki je poskrbel za nadaljnje spremstvo. Od 2. Soške brigade jih je prevzel v osrednji Sloveniji v začetku novembra 43 oficir za zveze z zavezniškimi misijami Franc Miklavčič [7].


79 jih je spremljal na Hrvaško v Otočac, kamor so prispeli v začetku decembra. Od tod so jih poslali čez nekaj dni v Senj na večjo ribiško ladjo in jih varno prepeljali v britansko bazo v Italijo.

Tako so manjše skupine britanskih vojnih ujetnikov prihajale iz italijanskih taborišč med slovenske partizane skoraj do konca vojne. Koliko skupin je bilo,  ne bo nikoli mogoče ugotoviti.

V vedno večjem številu so se pojavljali proti koncu vojne drugi ubežni ujetniki iz nemških taborišč. Poleg Britancev, tj. Angležev, Avstralcev, Novozelandcev, Južnoafričanov, so bili to Francozi, Holandci, Belgijci, Rusi, Poljaki, Čehi pa tudi nekaj Avstrijcev in Nemcev ter kak Italijan, ki ni sodeloval z nacisti. Mnogi, ki so na poti padli v sovražno zasedo, so se skupaj s partizani borili in tu izgubili svoja življenja. John Denvir-Frenk pa je postal komandant 2. bataljona Šercerjeve brigade.

Svoje spomine je napisal Anglež Roy S. Neill [8] že leta 1947 kot zaobljubo in zahvalo našim Pohorcem, ki so ga pripeljali do partizanov. Neill je sam pobegnil iz Avstrije in preplaval Dravo nekje nad Mariborom. Na Bistriškem Pohorju je našel zvezo s partizani, ki so zbrali pisano mednarodno skupino: 2 Avstralca, 1 Angleža, 12 Poljakov, 6 Rusov, 18 Francozov, 6 Avstrijcev, 20 Čehov, 4 Nemce, 2 Grka, 1 Italijana. Skupaj 72 ubežnikov. Čez Pohorje jih je pot vodila proti Litiji, da bi prišli do letališča na Dolenjskem. Pred Litijo jih je bilo že 81. Tu je prišlo do bitke z nemško zasedo in tedaj je padlo 12 oseb. 69 oseb je prešlo na Dolenjsko stran, kjer se jim je pridružilo novih 10 britanskih padalcev. 12. oktobra 1944 so odleteli z Dakoto v Italijo.

 

Ralph Churches in Les Laws sta obiskala Slovenijo in se sestala s svojimi slovenskimi tovariši, da bi v državnem merilu počastili spomin na skupno akcijo. V pozdravnem govoru, 22. sept. 1985, ko so v spomin na to veliko skupno dejanje postavili spomenik ob železniški progi Maribor - Dravograd, približno 300 m pod HC Ožbalt, je med drugim povedal[9]:

»…. Peščica ljudi je nase prevzela ogromno odgovornost. Zastavila je svoja življenja, ko je osvobodila, vodila in varovala skupino izčrpanih ujetnikov, ki niso imeli ustrezne telesne kondicije in potrebne discipline. Neskončno hvaležen sem slovenskim partizanom za vse, kar so storili zame in za nas vse. Srečen sem, ker sem po tolikih letih spet med vami in da ponovno vidim ljudi, ki sem jih spoznal med vojno ob tisti veliki akciji pobega in pohoda v svobodo.   Ponosen sem, da vas poznam, da poznam pripadnike slovenskega naroda, majhnega po številu, a velikega po dejanjih. Ne poznam nobenega drugega naroda in nobene druge kulture, ki bi tako spoštovala svoje junake, padle za svobodo, in ki bi tako skrbno čuvala pomnike v spomin na herojska dejanja. … Čuvajte tovarištvo in prijateljstvo kot najvišjo vrednoto. Žal je tako na tem svetu, da tovarištvo, prijateljstvo in ljubezniv odnos med ljudmi postajajo redkost. Poklonili ste mi prijateljstvo in to je zame zaklad, ki ga bom hranil vse življenje. Hvala vam!«

Churches je bil v Sloveniji štiri krat. Ob 55. obletnici konca druge svetovne vojne pa je izšel prevod Churchesove knjige »Vranov let v svobodo«.

 

Ob 55. obletnici prihoda prve zavezniške misije v Glavni štab partizanske vojske l. 1998 se je mednarodnega srečanja veteranov druge svetovne vojne v Prilozju pri Metliki udeležil tudi ameriški polkovnik Franklin Lindsay, ki je bil vodja zavezniške misije na Štajerskem[10].

 


Med drugim je dejal [11]:

 

»Mi, ki smo prihajali k vam iz Avstralije, Kanade, Nove Zelandije, Južne Afrike in Združenih držav Amerike, smo ponosni, da smo se skupaj z vami borili v drugi svetovni vojni … Čestitamo vam, da ste sami obnovili porušeno domovino in da ste si z lastnimi silami zgradili uspešno demokracijo ter donosno gospodarstvo … Hvaležni smo vam tudi, da prek prireditev, kakršna je današnja, ohranjate tiste vezi, ki smo jih skovali skupaj pred mnogimi leti.«

 

Na tem srečanju so poudarili, da so partizanske enote rešile 304 ameriške letalce in 590 zavezniških vojnih ujetnikov. Zavezniki pa so iz partizanskih letališč v Beli krajini prepeljali v svoje bolnišnice v Italiji 2070 ranjencev ter več kot 2000 mater, otrok in starejših.

 

Franklin Lindsay je opisal svoje delo med partizani v knjigi »Beacons in the Night«[12]. Bil je med nami na Pohorju sedem mesecev. Zapisal je[13]:

 

»V sedmih mesecih, kolikor sem bil na Štajerskem, so rešili več kot 300 ubežnikov iz ujetniških taborišč in letalcev iz sestreljenih letal ter jih evakuirali prek kurirskih zvez . … Kurirske zveze so vzdrževali mladi kmečki fantje in včasih dekleta tudi pod 14 let starosti, zrasli na kmetijah v bolj osamljenih goratih predelih. Posamezni sektorji teh linij so bili drug od drugega oddaljeni približno štiri ure hoda. Vsak sektor so vzdrževali kurirji, ki so bili tam doma in so poznali vsako ped zemlje, tako podnevi kot ponoči. … Stične točke ali kurirske postaje so poznali le kurirji sami in njihovi komandirji …. Po nekaj dneh so jih zamenjali in tako preprečili, da bi ljudje, ki so bili vodeni po kurirski poti, lahko razkrili njihovo lokacijo … .

… Bolj ko sem spoznaval delovanje kurirskih linij, bolj sem cenil pomembnost podpore, ki so jo hribovci nudili partizanskemu gibanju. Njihovi sinovi in hčere so bili kurirji, v njihovih skednjih so našli zatočišče in prenočišče ljudje, ki so potovali po kurirskih linijah; hranili so nas in greli v svojih skromnih domovih. Izpostavljeni so bili strašnemu tveganju, da bi jih odkrila policija. Res so mnoge postrelili ali odvedli v taborišča v Nemčijo. Njihove domove so požgali kot povračilo, ker so dajali zatočišče partizanom, ali preprosto zato, ker jih niso javili policiji. Pogosto so tvegali več kot partizani, saj so neoboroženi ostajali na svojih kmetijah pri živini, medtem ko smo mi bili svobodni in smo se lahko skrili v gozdu…«

 

 

Ali ni v vsem opisanem dovolj opomina in je vredno pobude, da se pot, ki sta jo prehodila R. Churches in L. Laws s svojimi tovariši trajno zabeleži v naš spomin ter predstavlja simbolno vse poti v svobodo, ki so jih z našo pomočjo našli zavezniki na Slovenskem ?

 

 

 

 


Obeležimo to obhodnico z imenom

»MEDNARODNA SPOMINSKA POT ZAVEZNIŠTVA – VRANOV LET« in oznako E - VRAN.

 

 

»Moč, ki je v najtežjih trenutkih navdihovala naše prednike, da so vztrajali v plemeniti človečnosti, srčnosti, medsebojnem sprejemanju in pogumu, ki mu ni primerjave, pa se naj še naprej krepi z

»MEDNARODNIM DNEM PRIJATELJSTVA V ZAVEZNIŠTVU«, in sicer na GEOSS-u,

kjer je naš in njihov simbolni dom«

 

 

 

 

 

 

 

S tem prispevkom vzpodbujam k sodelovanju za nadaljnji razvoj projekta občine, skozi katere poteka spominska pot pobega britanskih vojnih ujetnikov ter organizacije in posameznike, ki lahko prispevajo k registraciji poti.


INTERNATIONAL MEMORIAL PATH OF ALLIANCE

»A Crows´ Flight«

European circular path E-Crow

 

THE INTERNATIONAL DAY OF FRIENDSHIP IN ALLIANCE at GEOSS

 

Author:   Eduard Vedernjak

Translation from Slovene: Špela Gašparič

 

In the history of the Second World War nothing can compare to the organisation and activity of the Slovene National Liberation Resistance

 

 

We know the story of Ralph Churches already [14] and we add an extract from literature of different authors. The story is about the rescue of several brought-down pilots, who aimed their Nazi-stroked planes towards Slovenia, to be able to return to their bases in Italy with the help of partisans. The story is also about the rescue of many allied war prisoners, who managed to escape the camps in Austria and Italy. The European circular path called »International memorial path of Alliance« and its mark »E-Crow« is meant as a symbol to keep the memories of those events alive. We will cherish the memories of the acts of bravery of our people, the partisans, the activists of the Liberation Front and their supporters as well as the Slovene farmers, who sacrificed their property and their lives for the rescue of the pilots.

 

In his book »Stotinka sreče« Edi Šelhaus [15] wrote stories of the rescuers from Slovenia and the allied pilots, who survived.

Matija Žgajnar published the books »Slovenski partizani in zavezniki« [16] in 2002 and »Zlomljena krila« in 2005. His contribution to this topic was also published in the publication »Slovenski zbornik 2007«. Žgajnar mentions that in a year and a half of aircraft fights in the years 1944/1945 207 allied aircrafts crashed on Slovene territories. Partisans and other patriots rescued 667 allied pilots, 771 pilots were captured by the Germans and more than 300 died. The Germans shot many of them already in the air, some were questioned and executed, and others were sent to camps. This was going on till the very last days of the war. [17]

After the capitulation of Italy many British war prisoners escaped from Italian camps and German transports; they were searching for a path to lead them north, where they would meet Italian partisans. These handed them over to Slovene partisans, who took the war prisoners east, to Dolenjska or to Croatia. Most of them came in September and October 1943. Many of them stayed in Friuli Venezia Giulia. Anton Cuffolo [18], a priest from Laze in Venezia Giulia, kept a diary in which he describes a group of more than a hundred British fugitives. Also the deputy commander of the Bazovica brigade, Franjo BavecBranko, wrote about this group and later organised an escort for them. The group was handed over from the 2. Soča brigade to the officer for relations with alliance missions Franc Miklavčič in the central region of Slovenia in November 1943. He escorted 79 fugitives to Otočac in Croatia, where they arrived safely in the beginning of December. A few days later they were sent to Senj and took a larger fishing vessel to a British base in Italy.

 

Smaller groups of British soldiers continued escaping Italian camps and joining the Slovene partisans until the end of the war. We will never know how many groups exactly came. Towards the end of the war more and more fugitives from German camps started arriving. In addition to the British (that is fugitives from England, Australia, New Zealand and South Africa), French, Dutch, Belgian, Russian, Polish, and Czech fugitives started arriving as well as a few Austrians and Germans and some Italians, who refused to collaborate with the Nazis. Many of them fell into an enemy ambush on their way, where they fought and died together with the partisans. John Denvir - Frenk became the commander of the 2nd battalion of the Šercer brigade.

 

The Englishman Roy S. Neill  [19] wrote his memoirs already in 1947and dedicated them to the people, who lived on the hills of Pohorje and helped him reach the partisans. Neill had fled from Austria and swam over the Drava River somewhere above Maribor. He met with partisans on Pohorje, somewhere above Slovenska Bistrica, and was included in a multinational group, which was composed of 2 Australians, 1 English man, 12 Polish men, 6 Russians, 18 French men, 6 Austrians, 20 Czech men, 4 Germans, 2 Greek men and 1 Italian. Together 72 fugitives. They crossed Pohorje and continued their way towards Litija in order to reach the airport in Dolenjska. Before they reached Litija, their group grew to 81 men. A fight with a German ambush broke out and 12 of them died. 69 men reached Dolenjska and were joined by 10 British parachuters. Oh the 12th of October 1944 they were flown to Italy.

 

Ralph Churches and Les Laws visited Slovenia in order to meet their Slovene comrades and honour the memory to their joined mission on a state level. In his speech on the

 

22nd of September 1985, when a monument to this cooperation was revealed on the train tracks connecting Maribor and Dravograd, about 300meters from the power plant Ožbalt, Ralph Churches said [20]:

» ... A handful of people took a big responsibility upon themselves. They risked their lives, rescuing, guiding and protecting a group of exhausted fugitives, who did not have the necessary stamina or discipline for such a journey. I am eternally grateful to the Slovene partisans for everything that they did for me and for all of us. I am glad to be here again, after all these years and to visit the people, who I have met during the war in that big escape mission, in that walk towards freedom. I am proud to know you, I am proud to know citizens of the Slovene nation, a nation small in number, but great at its deeds. I do not know another nation or another culture, which honours its heroes, who have fallen for freedom, so greatly or which protects the monuments to heroic deeds so well. ... Preserve comradeship and friendship as the highest values. Sadly, in this world comradeship, friendship and a caring relationship between people are becoming rare. You gave me the gift of friendship and I will protect this valuable treasure until I die. Thank you!"

 

Churches visited Slovenia four times. The translation of Churches' book »A hundred miles as the crow flies« was published on the 55th anniversary of the end of the Second World War.

 

In 1998, on the 55th anniversary of the arrival of the first alliance mission to the main headquarters of the partisan army, the American colonel Franklin Lindsay [21] , the leader of the alliance mission in Štajerska, attended the international meeting of World War II Veterans, which took place in Prilozje next to Metlika. Among other things he said: »We, who came from Australia, Canada, New Zealand, South Africa and the United States of America, are proud to have fought together with you in the Second World War. ... We congratulate you on renewing your demolished homeland and on building a successful democracy and a productive economy with your own forces. ...We thank you for keeping those bonds, that we formed together many years ago, alive with meetings like the one today.«

 

The emphasis of this meeting was that the partisan units rescued 304 American pilots and 590 alliance war prisoners. The Alliance transported 2070 wounded and more than 2000 mothers, children and elderly to their hospitals in Italy, using partisan airports in Bela Krajina. Franklin Lindsay wrote about his activities with the partisans in his book »Beacons in the night". He spent seven months with us on Pohorje. He wrote:

» In the seven months that I've spent in Štajersko they saved more than 300 fugitives from camps and pilots from shot-down planes, and evacuated them over courier paths. The couriers were usually young farmer's boys, sometimes girls, around the age of 14, sometimes even younger, who grew up in farms in desolate mountain areas. Some sections on these paths were up to four hours walking time apart from each other. Each section was taken care of by a local courier, who knew every inch of the land at daytime as well as at night. ... The connecting points or the courier posts were known only to the couriers and their commanders. ... Every few days they changed them, so that the people, they led over these courier paths, could not reveal their location later on. ...

... The more I got to know the activity of the courier paths, the more I cherished the support that the people from the mountains gave to the partisan movement. Their sons and daughters were couriers, their barns were used as shelter and lodging for the partisans travelling on courier paths; they fed us and warmed us up in their humble houses. They took a big risk in doing so; they were in grave danger if the police found out. And indeed, many of them were shot or taken to camps in Germany. Their homes were burned as a punishment for hosting partisans or just because they didn’t turn the partisans in to the police. Often these people were risking more than the partisans - they were staying behind, unarmed, protecting their cattle, while we were free and could hide in the woods. ...«

 

 


Is all this not a big enough reminder? Is it not worth the initiative, that the path, on which R. Churches and L. Laws have walked with their comrades, should take a permanent place in our memories and should symbolically represent all paths to freedom that the allied soldiers have found with our help?        

 

 

 

Let us remember the path with the name

 

“INTERNATIONAL MEMORIAL PATH OF ALLIANCE »A Crows´ Flight« and the mark E-Crow

 

“Let force, that inspired our ancestors to persist in noble humanity, bravery, mutual tolerance and incomparable courage, get stronger with the

 

INTERNATIONAL DAY OF FRIENDSHIP IN ALLIANCE in GEOSS, where our joint symbolical home is.

B

 

 

S L E D I i n  S T I K I

T R A C E S and C O N T A C T S

                                                        

                      

                               

 

 

                                                                                                                                              

Vranov let v svobodo«  s svojim »Mednarodnim spominskim dnem prijateljstva« ter »Mednarodno spominsko potjo zavezništva E – Vran« naj simbolno spominja na beg tisočih, ki so bežali v svobodo in se zanjo borili. Churchesova skupina, ki so jo osvobodili slovenski partizani naj simbolizira tudi osvoboditev več podobnih enot z mešano narodnostno sestavo in nekaj stotin zavezniških pilotov, ki so se zrušili s svojimi trdnjavami in drugimi bojnimi letali nad slovenskim ozemljem, vračajoč se iz bombardiranja Nemčije. Reševali so jih naši partizani, aktivisti in kmetje in po vsej  Sloveniji in so pri tem žrtvovali lastna življenja in imetje. Razen tega se bomo spominjali okrog deset tisoč ljudi različnih skupin, ki so se v obeh smereh pod zaščito partizanov kamniško-posavskega odreda prebijali skozi  »partizanski koridor«  na Savi. Tu so bila vrata v svobodo ali pa v boj.

 

 

 

 

 

»A Crows´ Flight to Liberty« along with the »International Day of Friendship« and »International Memorial Trail of the Allies E - Crow« is intended to be a symbolic way of paying tribute to thousands of people who fought for freedom. Churches´ group liberated by Slovene Partisans, also symbolizes the liberation of hundreds of other allies with a similar destiny and of mixed ethnic origins. We should remember in particular the many hundreds of ally pilots who crashed down with their heavy bombers and fighters on their way back from Germany. Involved in this rescue were hundreds of Slovene farmers and other activists throughout Slovenia. Finally, we must remember about ten thousand people with various backgrounds passing the »partisan corridor« on the River Sava, the doorway leading to liberty or to battle.

 

16. SEPTEMBER 2007

 

ISKANJE SPOMENIKA IN ZAČETNEGA DELA POTI POBEGA

 

SURCHING FOR THE MONUMENT

AND THE STARTING POINT OF THE ESCAPE ROUTE

 

 

 

 

 

 

23. SEPTEMBER 2007

 

FRANC ČREŠNAR IZ LOVRENCA NA POHORJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Spomenik stoji ca 200 m pod ŽP Ožbalt oz. nekaj dlje od HC Ožbalt, blizu roba brežine reke Drave.

 

        1 The memorial stone is standing about 200 m under HP Ožbalt and   railway station Ožbalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Spominska plošča z datumom odkritja 22. September 1985

 

     

         2 The memorial tablet unveiled on 22 September 1985

 

         

 

3 Markacijska tabla za pot čez“Rdeči breg”stoji tik za pregrado HC. Levo vidimo začetek poti,, ki jo bomo uporabili za našo mednarodno spominsko pot zavezništva

“E -Vran”.

 

 

 

3 The signboard for trail over the mountain “Rdeči breg” (Red hill). On the left we can see  the beginning of the  Memorial Trail “E – Crow”

 

 

 

 

 

 

4 Franc Črešnar,

23. sept. 2007,  v Lovrencu na Pohorju. Veteran partizan, ki je bil borec ob napadu in osvoboditvi Britancev na Ožbaltu, 31. avg. 1944. Franc je umrl septembra 2008 star

82 let

 

4 Veteran Partisan Franc Črešnar ( photo on 23 September 2007) at village of Lovrenc na Pohorju was combatant at the place of the attack and liberation of the British war prisoners on 31 August 1944. Franc died September 2008 aged 82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. OKTOBER 2007

 

 

 

Je datum  našega pohoda po poti od Lovrenca na Pohorju do ŽP Ožbalt preko Rdečega brega. To je pot napada partizanske enote, ki je  osvobodila britanske vojne ujetnike 31. avgusta 1944. Po 63 letih jo je za nas odkrival Franc Črešnar.

Tega dne smo pred pohodom podpisali na Črešnarjevi domačiji pobudo za »Mednarodno spominsko pot zavezništva« naslednji udeleženci:

Črešnar Franc z ženo Angelo, Kamnik Emil, Vomer Franc z ženo Ivanko in hčerko Tinco, Jaunik Valerija ter Vedernjak Vilma in Eduard, ki je pobudnik spominske poti.

 

 

 

 

 

Hike from the village of Lovrenc na Pohorju to the Ožbalt railway station across the hill of Rdeči breg (RedUpland ).

This root of attack was taken by a partisan unit on 31 August 1944 to liberate a group of British war prisoners.. Franc Črešnar has rediscovered it for us after 63 years. This was the day we signed the document of  The International Memorial Trail »A Crows´ Flight«.The above listed persons signed this document on the

 initiative of Eduard Vedernjak.

 

 

 

 

 

 

5 S Francem  Črešnarjem se odpravljamo na pot od Lovrenca na Pohorju do  spomenika na Ožbaltu preko Rdečega brega. To je pot partizanske enote, ki je 31. avg. 1944 rano zjutraj krenila proti Ožbaltu. Ko so okrog 8h pripeljali britanske ujetnike na delovišče, so jih partizani iz zasede v jurišu osvobodili. in krenili takoj v Rdeči breg ter se najverjetneje vzpenjali po Kapusovi  grabi v varstvo gozda.

 

 

5   We were setting out on ours journey from village of Lovrenc na Pohorju to the railway station Ožbalt with Franc Črešnar across the hill Rdeči breg. This is the trail the partisans marched on 31 August 1944 early in the morning. They   attacked about 8h a.m. and liberated the British soldiers. Without any losses they draw back in the forest to the south.

 

 

 

 

 

6 Naša skupina je podpisala listino, s katero pozivamo širšo javnost k sodelovanju za uveljavitev Mednarodne spominske poti zavezništva “Vranov let” E-Vran, ki naj bo trajen spomin na čas, ko so evropski narodi prvič začutili svojo skupno prihodnost brez nacifašizma.

 

 

 

6  Our group signed a document to encourage the public to cooperate with us by activities to register the memorial trail E-Crow. It would be a permanent memory of a time as the European nations at first felt their common future without Nazism and fascism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 in  8 Vzpon po Rdečem bregu proti Kapusovi kmetij

 

 

7 and 8 Rise across Rdeči breg

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         9 in  10 Spust po Kapusovem grabnu proti HC Ožbalt

 

 

          9 and 10  Descent to HP Ožbalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11 in 12 Prispeli smo do železniške proge. 81-letni Franc Črešnar se veseli.

 

 

11 and 12 We arrived to the railway. Franc Črešnar aged 81 was delighted.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          13 Pri spomeniku smo končali prvi simbolični pohod.

      

         13  We finished our symbolic march at the memorial stone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  Partizanski veteran Franc Črešnar in Eduard Vedernjak  ob delu proge, kjer se je zgodila osvoboditev britanskih vojnih ujetnikov

 

14 Veteran – partisan Franc Črešnar with Eduard Vedernjak at the territory where the liberation of the British prisoners of war happened .

 

27. APRIL 2008

 

Srečanje na GEOSS-u

 

Pobudo za mednarodno spominsko pot zavezništva prenesem članom Geoss-a, ki jih predstavlja prof. Anka Kolenc.

Nekdanji borec kamniško – zasavskega partizanskega odreda pod poveljstvom IV. Operativne cone, Vili Kos, je bil izvidnik na območju partizanskega koridorja na reki Savi , v okolici Litije. Opisal nam je takratno vojno stanje na področju med Litijo in Gornjim Gradom ter  nas pospremil k spomeniku v Zg. Hotiču.

 

Meeting at GEOSS

 

The initiative for the memorial tray has now been transferred to the members of GEOSS, which is represented by Prof. Anka Kolenc.

Mr. Vili Kos, veteran partisan, was present at this meeting. He was active in the area of the partisan corridor on the River Sava at time of the escape of the »mixed« British soldiers. He talked of history and his personal memories. We finished our meeting by visiting a monument in the village of Zgornji Hotič. This is a memorial to thousands of people who crossed the river in the war time under the protections of Slovenian Partisans.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 in 16 Srečanje na Geossu in Sp. Slivni, ki ga sklenemo z dogovorom o nadaljevanju dejavnosti projekta   „Vranov let“ pri Društvu GEOSS.

 

 

15 and 16 Meeting at GEOSS in the village of Spodnja Slivna. The participants of the event consider themselves to be the initiative committee for organising and carrying out International Friendship Day at

GEOSS and the International Memorial Way.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17, 18 in 19 Za zaključek si ogledamo spomenik v Zg. Hotiču. Na tem območju so naše Britance slovenski partizani spravili preko reke Save.

 

 

17, 18, 19   Closing this meeting we visited memorial feature at village of Zgornji Hotič a few kilometres to the south. On this territory the Slovene partisans ferried our British soldiers over the river Sava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Zemljevid „partizanskega koridorja“ na reki Savi s prikazom poti preko Save in številnih sovražnih postojank.

 

 

 

20 The map of partisans corridor signed with many German positions and trail of the escape.

 

 

 

 

Spomenik na Ožbaltu so odkrili 22. septembra 1985

 

Ralph Churches je Slovenijo obiskal štirikrat. Prvič leta 1972, nato 1977, tretjič 1985 in nazadnje 1998, ko je bilo druženje v Sp. Slivni pri GEOSS-u. Od tod so zavezniški ujetniki po celodnevnem počitku, 10. septembra 1944, ponoči okoli 22h pričeli pohod proti Zg. Hotiču ob Savi, čez Savo pa so jih ob imenitni prevari sovražnika prepeljali čolnarji borci.

Priložene fotografije so spomin na slovesnost l. 1998. Vidimo Churchesa v družbi s Francem Črešnjarjem ter Črešnarja s Tonetom  Kropuškom.

 

 

 

 

The monument in Ožbalt was unveiled on 22 September 1985.

 

Ralph Churches visited Slovenia four times. First in 1972, then 1977 and 1985, and finally 1998. The meeting place was the village of Spodnja Slivna, the geometric centre of Slovenia – GEOSS. This is where our saved British solders took a day´s rest on 10 September 1944 and set off at 10 that same night on a march to cross the River Sava a few kilometres to the south.

The enclosed photos recall the ceremony at the monument. We can see Ralph Churches with Franc Črešnar, and alternately Tone Kropušek with Franc Črešnar.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                21 in 22  Slovesno odkritje spomenika 22. sept.1985.

 

 

               

                21 and 22 Ceremonial unveiling of the memorial stone on 22 September 1985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

23 Franc Črešnar in Ralph Churches na desni.

 23 Veteran partisan Franc Črešnar with Ralpf Churches on the right

 

 

 

 

 

 

24 Franc Črešnar in Tone Kropušek

24  Franc Črešnar with Tone Kropušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŽBALT, 30. AVGUST 2008

 

Obnovljena spominska svečanost na Ožbaltu, ki jo je organiziral Jože Gašparič, predsednik ZB Ruše.

 

 

The revived memorial ceremony at the monument in Ožbalt. The ceremony was organized by Jože Gašparič, Chairman of the Veterans Association of town of Ruše.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 do 29 ZB Ruše obnovi spominsko slovesnost pri spomeniku na Ožbaltu, 30. avg. 2008. Organizator Jože Gašparič. Prireditev z govorom, recitacijami povezovalca in nastop Pevskega zbora Ruše.

25 to 29 War veterans from the association ZB Ruše with its chairman Jože Gašparič organised memorial ceremony again on 30 August 2008 at memorial stone in Ožbalt. This ceremony was accompanied by a short cultural event.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         27 Povezovalec prireditve in recitator g. Klančnik

 

 

                                       27 Reciter g. Klančnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      28 pevski zbor društva upokojencev iz Ruš

 

     28 choir associations of pensioners from Ruše


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      29 Z leve: Tone Kropušek, Jože Berce – predsednik ZZB Maribor

 

      29 From left: Tone Kropušek, Jože Berce – predsednik chairman ZZB Maribor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Skupina se poda na simbolični prvi pohod po poti pobega preko Rdečega brega proti Kapusovi domačiji.

                                    

30 Our small group took a symbolic march of a few kilometres from this start point across the hill Rdeči  breg till a farm named by ancient owner Kapus.

 

 

 

19. OKTOBER 2008

 

 

 

Razglasitev mednarodnega dneva prijateljstva na GEOSS-u

ter

Mednarodne spominske poti zavezništva E – VRAN

 

 

 

19. OCTOBER 2008

 

 

Proclamation of the International Day of Friendship

at GEOSS

and 

The International Memorial Trail of the Allies

E - CROW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

31 Otvoritev prireditve na Geossu; Jana Sečkar zapoje Zdravico v slovenskem in angleškem jeziku.

          

 31 Cultural program at GEOSS started Mrs. Jana Sečkar by singing Slovene anthem in Slovene and                          English language

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Peter Svetik, izvajalec projekta Geoss opiše rojstvo Geossa in najavi projekt “ Vranov let”, kot    najpomembnejši bodoči podprojekt Geossa.

 

32 Performer of the project GEOSS Mr. Peter Svetik described  the birth of GEOSS and declared the  project “A Crows Flight” as the most significant future subproject  of GEOSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Eduard Vedernjak, pobudnik in povezovalec projekta “Vranov let” pripoveduje zgodbo od ideje do projekta ter pojasni dosedanje stike v različnih krajih Slovenije in pot do Geossa.

 

33 The initiator and coordinator of the project “A Crows Flight” Eduard Vedernjak told of how the story became to the project. He also described many different contacts by searching the story.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Vili Kos, veteran partizan, nekdanji izvidnik na področju partizanskega koridorja predstavi stanje na tem območju leta 1944.

 

34 Veteran partisan Vili Kos, former scout on territory of « the partisans' corridor » scetched the war situation at the place in time of 1944


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Anka Kolenc, organizatorka te prireditve; Vili Kos pomaga Ladu Poharju (91), veteranu, partizanskemu časnikarju. Lado Pohar je prevedel  Churchesovo delo v slovenščino.

        

35 We see: Prof. Anka Kolenc, the organiser of this meeting at GEOSS; Vili Kos (82) helping to Lado Pohar (91), veteran, partisans journalist who translated the story “A Hundred Miles as the Crow Flies” from the author Churches into Slovene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           36 Angela Kos in Mitja Meršol

 

           36 Mrs. Angela Kos and Mr. Mitja Meršol

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           37 Trije veterani:z desne Vili Kos, Tone Kropušek, Lado Pohar

 

           37 The three veterans: Vili Kos, Tone Kropušek and Lado Pohar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           38 Jana Sečkar zaključi spored v spremljavi očeta Zvonimirja  Kolenca

 

38 Mrs. Jana Sečkar finished the performance with the song of Shirly Roden (beloved in Slovenia for many years) by accompanying guitar of her father Zvonimir Kolenc.


39 in 40 Seja se konča s sklepom o imenovanju „Mednarodnega dneva prijateljstva“ na GEOSS-u (za sedaj je to delovni naslov), ki naj bi ob 65-letnici prevoza Britancev čez Savo postal stalna prireditev na Geossu. Sprejet je tudi sklep za nadaljevanje dejavnosti za registracijo „Mednarodne spominske poti zavezništva“, kot evropske obhodnice E –VRAN in s tem v zvezi organizacija izletov in pohodov po poti pobega. Naš veteran Vili Kos predstavi zemljevid Slovenije s traso obhodnice »Vranov let« ter razlaga zgodovino v času pobega Britancev.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 and 40 At the end of the sitting here is a proclamation of “International Friendship Day” at GEOSS (for now it is a working name of the Day) and “International Memorial Trail” E – Crow”. At the 65th anniversary, on September 2009 of crossing the river Sava by the British solders, we will start   the Memorial Day as a permanent event at GEOSS. We will also start the activities to look forward to a guardianship for “the European Memorial Trail E-Crow” . That is fundamental for the registration of the trail, and the organisation of international marches

or  tourist excursions. Veteran Vili Kos explained the time of escape on the map signed with our memory trail.

 

 

 

 

41 V sredini Stanislav Zavodnik,sin pokojnega železniškega nadzornika Stanka Zavodnika v Ožbaltu

 

 

 

 

41 At centre Mr. Stanko Zavodnik the son of the late Stanislav Zavodnik the railway official at Ožbalt in 1944 who was coordinator between partisans and British Less Laws, a close friend of Ralph Churches. After the successful event of liberation the family Zavodnik was to vanish. So, all of them escaped too, not to risk their life in any of Nazi death camp.

 

 

 

 

 

 

 

 

42 V sredini vnuk Stanka Zavodnika,Uroš dr. Zavodnik in zakonca Vomer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Accompanied with consorts Vomer at centre is the grandchild of the late Stanislav Zavodnik   Dr. Uroš Zavodnik, possiblly a producer  of a new educational film of the escape.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

P R I L O G E

 

 

 

a. Sklepi društva GEOSS po prireditvi 19. oktobra 2008

 

b. Stik z britanskim veleposlaništvom v Ljubljani 2. dec 2008

 

c. Pogoji za postavitev informacijskega sistema za obhodnice

po sklepu Odbora za planinske obhodnice PZS

 

ZAPISNIK

 

O UVODNI PRIREDITVI IN SESTANKU ZA RAZGLASITEV MEDNARODNEGA DNEVA PRIJATELJSTVA NA GEOSS-U TER MEDNARODNE SPOMINSKE POTI

E – VRAN / CROW

 

19. oktobra 2008 ob 14. uri se je pričela na GEOSS-u prireditev, posvečena razglasitvi mednarodnega dneva prijateljstva na GEOSS-u z imenom »Vranov let v svobodo« in mednarodne spominske poti E -VRAN/CROW.

 

Prvi del dogodka je bil kulturno obarvan.

 

V izvedbi Jane Sečkar, članice Družinskega gledališča Kolenc, smo slišali slovensko himno v slovenskem in angleškem jeziku,  med govori, ki so vsak iz svojega vidika osvetljevali dogodek, pa nam je Jana zapela še: Elegijo mojim rojakom, Odo GEOSS-u in slovensko angleško pesem Shirley Roden »Kako lepo«, ki jo je zapela ob spremljavi na kitari z Zvonetom Kolencem.

Peter Svetik, avtor projekta GEOSS, je spregovoril o  GEOSS-u in njegovem pomenu od začetka do današnjih dni.

Eduard Vedernjak, ki je pobudnik projekta »Vranov let«, je predstavil vzroke za svojo pobudo in stike z osebami in organizacijami, ki jih je od avgusta 2007 vabil k izvedbi projekta pod imenom »Mednarodna spominska pot zavezništva Vranov let, evropska pot E - VRAN/CROW ( v angl.: International Memorial Way of the Allies »A Crow´s Flight« ).

Vili Kos, ki je bil med vojno borec, izvidnik kamniško – zasavskega odreda prav na območju med Gornjim Gradom in Litijo ter je doživel prehod Churchesove skupine preko Save pa je pripovedoval o partizanskem koridorju na območju Litije, koder so med vojno med gosto razporejenimi okupatorskimi nemškimi postojankami organizirali prehode čez Savo za okrog deset tisoč ljudi ( to so bili: begunci, pobegli mobiliziranci v nemško vojsko, prostovoljci NOB, borci NOB, rešeni zavezniški piloti, pobegli zavezniški vojni ujetniki, člani zavezniške vojne misije). Dodal je tudi list iz partizanskega dnevnika, ki ga je doživeto poustvarila Jana Sečkar.

 

Udeleženci prireditve so srečanje nadaljevali s svečano sejo, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Udeleženci današnje prireditve menimo, da smo iniciativni odbor za organizacijo in izpeljavo Mednarodnega dneva prijateljstva na GEOSS-u in mednarodne spominske poti  »Vranov let v svobodo«.

2. Vse aktivnosti v zvezi z Vranovim letom vsebinsko in organizacijsko sodijo v generalni projekt GEOSS in ga zato uvrščamo v skupino drugih, že uveljavljenih podprojektov; za njegovo funkcioniranje pa skrbi novo konstituirani organizacijski odbor, ki naj postane operativni odbor tega podprojekta.

3. Društvo GEOSS naj imenuje  ožji organizacijski odbor za izvedbo in uresničitev navedenih idej. Poleg  zainteresiranih članov UO Društva GEOSS, naj bodo člani tega odbora tudi  člani, ki bi najlažje uresničili te naloge oz. pri njih sodelovali kot svetovalci  (Vili Kos, Eduard Vedernjak,  predstavniki ZB občin, preko katerih poteka pot, Borut Vukovič in PD s svojimi strokovnjaki).

4. Ožji organizacijski odbor naj izdela časovnico uresničevanja nalog, vendar naj bo prvi mednarodni dan prijateljstva na GEOSS-u ob 65-letnici prihoda britanskih vojnih ujetnikov na območje GEOSS-a , tj. zaradi prikladnosti najbližja nedelja v tednu okrog 10. sept. 2009.

5. Dan  prijateljstva temelji na vrednotah NOB.

6. V zapisniku navedeno ime spominskega dne in obhodne mednarodne poti je delovno ime, o katerem se bomo še odločali.

Zapisnik uredila:

Vače, 28. oktober 2008                                             Anka Kolenc, l.r. in Eduard Vedernjak, l.r.

MINUTES

OF INTRODUCTORY EVENT AND GATHERING TO PROCLAIM INTERNATIONAL FRIENDSHIP DAY AT GEOSS AND INTERNATIONAL MEMORIAL WAY   E – CROW

 

 

 

On 19 October 2008, event dedicated to the proclamation of International Friendship day called “A Crow´s Flight to Freedom” and the International Memorial Way E – Crow, took place at 2:00 p.m. at GEOSS (Geometric Centre of Slovenia).

 

 

 

 

The first part of the event was cultural.

 

The national anthem of Slovenia was performed in Slovene and English by Jana Sečkar, member of the Kolenc Family Theatre from Vače, and among speeches that shed light on the event regarding their points of view. Sečkar also sang Elegy for My Fellow Countrymen (Elegija mojim rojakom), which is an ode GEOSS, and the Slovene –English song “How beautiful” (Kako lepo) by Shirly Roden, accompanied by  Zvone Kolenc on a guitar.

 

Peter Svetik, author of the GEOSS project, made a speech about GEOSS and its importance from its beginnings to the present day.

 

Eduard Vedernjak, initiator of the project “A Crow´s Flight”, presented the reasons for his initiative and described contacts with people and organisations who had been invited to participate in the International Memorial Way of the Allies “A Crow´s Flight”, the European Way E – Crow, from August 2007.

 

Vili Kos, veteran partisan of the Kamniško-Zasavski detachment in the region between Gornji Grad and Litija who was present in time in this place, spoke about the partisan corridor in the region of Litija, where the crossing of the river Sava had been organised among the densely arranged posts of the German armed forces for approximately ten thousand people (beside partisans and volunteers of the National Liberation Struggle: people mobilised by German armed forces defectors, refugees, allied prisoners of war who ran away, saved allied pilots, members of the allied war mission). He also showed a page from a partisan´s   diary, which was artistically presented by Jana Sečkar.

 

 

 

 

The participants of the event continued the gathering with a solemn meeting where the following resolutions were adopted:

 

1.     The participants of today´s event consider themselves to be the initiative committee for organising and carrying out International Friendship Day at GEOSS and the International Memorial Way “A Crow´s Flight to Freedom”.

2.     All the activities in connection with A Crow´s Flight in terms of content and organisation are a part of the general Geoss project, which therefore classifies it in the group of other, already well-established sub-projects; its functioning is provided by the new constituted organisational committee that shall become the operations committee of the sub-project.                                                                                                                                                         

3.     The GEOSS society shall appoint the restricted organisations committee for developing and implementing the above ideas. In addition to interested members of the administrative board of the GEOSS society, members of the committee will also be able to easily carry out these tasks or to participate as advisers (Vili Kos, Eduard Vedernjak, representatives of war veterans from the municipalities across which the way runs, Borut Vuković and mountaineering societies with their experts).

4.     The restricted organisations committee shall prepare a schedule for carrying out tasks; however, the first International Friendship Day at GEOSS shall be on the 65th anniversary of the arrival of British prisoners of war in the region of GEOSS, i.e. on the Sunday closest to 10 September 2009.

5.     Friendship Day is based on the values of the National Liberation Struggle.

6.     The name of the Memorial Day and the international rout stated in the minutes is a working name upon which a decision will be made.

 

 

 

Minutes prepared by:

 

Vače, 28 Oktober 2008                               Anka Kolenc  and   Eduard Vedernjak

(signed)                (signed)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRITANSKA AMBASADA, LJUBLJANA 2. DECEMBRA 2008 ob 11 uri

 

pri veleposlaniku Združenega Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske

gospodu TIM SIMMONS-u

 

Napovedani obiskovalci: Eduard Vedernjak, Vili Kos in (negotovo) g. Mitja Meršol nastopijo kot člani organizacijskega odbora GEOSS.[22]

 

 

 

 

 

Z leve: Kos Vili,veteran partizan - kot obveščevalec je doživel pobeg britanske skupine, tako kot pobeg na tisoče drugih ljudi, ki so jih spremljali v območju »partizanskega koridorja« na Savi. (spomenik v Zg. Hotiču);

Britanski veleposlanik Tim Simmons in

pobudnik in povezovalec projekta »Vranov let« Eduard Vedernjak

 

Veleposlanik,  g. Tim Simmons,  naju je sprejel ob 11:10, potem ko se g. Mitja Meršol ni pojavil in naju je po slovensko pozdravil »Dober dan, o, saj vas pa že vse poznam, iz filma!«. V sprejemni sobi s klubsko mizico in nekaj stoli nama je najprej ponudil čaj ali kavo ter povzel besedo spet po slovensko, da sem lahko pričel s predstavitvijo projekta.  Iz vljudnosti sem izrekel zahvalo za sprejem v angleščini: »Your Excellency, thank you very much for this meeting with you. It is now a chance to transfer our project to the British people«.

Nato je stekel pogovor po slovensko, živahno in neprekinjeno. Prvotno smo pričakovali 15 minutni stik, tajnica Nataša je rezervirala 40 minut, veleposlanik pa naju je zadržal 1 uro in 20 min.

 

Za srečanje sem pripravil zvezek s predstavitvijo izvorne literature in osnov za idejo o mednarodni spominski poti zavezništva ter dogodkih, ki so se vrstili od avgusta 2007 do prireditve na GEOSS-u 19. oktobra 2008, ko je bila tam ustanovna prireditev. Ta zvezek (kot brošuro), prevod Churchesovega dela »Vranov let v svobodo« s posvetilom veleposlaniku, kopijo originala »A Hundred Miles as the Crow Flies«, študijo prof. Pavla Dobrile o prvih stikih Britancev in slovenskih partizanov ter GEOSS-ove prospekte  s knjižico sem izročil veleposlaniku po vrsti, kakor je tekel razgovor in tako mi je uspelo dovolj slikovito in dinamično predstaviti naš projekt. Omenim naj, da je bil g. Simmons na sestanek pripravljen.

 

Že pred prireditvijo na Geoss-u sem govoril s tajnico gospo Natašo Stojkanović in ji poslal osnovne informacije o projektu, da bi mogla predstaviti našo željo po sestanku z ambasadorjem. Stik ni bil mogoč zaradi priprav na obisk angleške kraljice pri nas. Zato smo ji kot informacijo poslali vabilo za prireditev, kasneje pa še sklepe o sprejemu Geoss-ovega podprojekta za »Mednarodni dan prijateljstva« in »Mednarodne spominske poti zavezništva« ter DVD posnetek celotne prireditve.

Na prireditev je prišel tudi g. Mitja Meršol, ki ima dobre stike s sedanjim veleposlanikom. Tudi on je poročal g. Simmonsu o dogodku. Tako sem se zlahka mogel dogovoriti za današnji sestanek.

 

Ob predstavitvi projekta sem veleposlaniku izrazil našo željo, da nas poveže z britanskimi organizacijami, kot so vojni veterani in skavti, tako da bi skupno organizirali pohode po spominski obhodnici E – Vran in srečanja pri spomenikih v Ožbaltu, na GEOSS-u, v Zg. Hotiču in Semiču.

 

Omenil sem film, ki ga je posnela BBC, ki pa ni dober in da želimo posneti nov dokumentarec, za katerega bi scenarij in režijo pripravil dr. Uroš Zavodnik, vnuk Stanka Zavodnika, ki je zgodovinsko povezan z osvoboditvijo Churchesovih Britancev. Potrebujemo pa koproducenta na britanski strani.

 

Iščemo tudi stik z muzejem v Londonu - Imperial War Museum, London - zaradi dokumentacije, ki jo hranijo v zvezi z britanskimi vojnimi ujetniki pri nas. Med drugim dnevnik John Eldridga, ki je bli ujetnik v Mariboru.

 

Sporočil sem tudi, da je predstavnik slovenske vojske izrazil pripravljenost za sodelovanje na pohodih po poti od spomenika v Ožbaltu do Semiča.

Med razlago se je vključeval s svojimi pripovedmi edini preživeli borec Vili Kos ( na britanski strani je živ še avtor Vranovega leta Ralph Churches iz Avstralije ), ki je bil udeležen pri akciji reševanja naših Britancev in je tako verodostojno dopolnjeval zgodbo in cilje projekta.

 

Vtis o srečanju in stiki, ki jih je nakazal veleposlanik g. Tim Simmons:

 

Veleposlanik je bil prijetno presenečen nad pobudo in je ob koncu izrekel svoje čestitke. Iskreno se zanima za projekt, kar se je videlo, ko je med pogovorom z občutkom preletaval omenjeno gradivo, nazadnje pa potrjuje to še njegova hudomušna izjava: »Kar veliko dela ste mi naložili«. Še posebej preseneča, da si je ob popolni zasedenosti urnika pred svojim zaključkom mandata vzel celo uro in dvajset minut časa za razgovor z nama.

Veleposlanik g. Tim Simmons je zaključil takole:

 

-         projekt bo predstavil novemu ambasadorju;

 

-         seznanil bo svojega očeta, veterana oficirja, ki je član Britanske legije; legija posebej neguje spomin na zavezništvo;

 

-         obvestil bo vojnega atašeja na Dunaju, ki je pooblaščen tudi za Slovenijo

 

-         omenil je tudi osebi, ki sledita in raziskujeta zgodovino zavezništva:

to je g. John Earle, ki živi v Trstu in primorski novinar v Trstu g. Ivo Jelnikar.

V to navezo sodi najbrž tudi g. Mitja Meršol. Naj omenim še izredno spoštovanje z najlepšimi spomini g. Simmonsa osebno do M. Meršola ter spoštovanje širše javnosti do njegovega dela v Londonu in sploh v Angliji.

 

 

 

 

Zabeležil:

 

Eduard Vedernjak, Gradiška, 4. december 2008

 

 

 

 

Pogoji za

postavitev informacijskega sistema za obhodnice, trajne akcije in jubilejne akcije

 

 

 

 

Zaradi ogromnega števila podatkov, ki se tudi precej hitro spreminjajo, je Odbor za planinske obhodnice in akcije sklenil, da bo postavil skelet posebnega informacijskega sistema za obhodnice, trajne in jubilejne akcije.

 

 

 

Informacijski sistem za obhodnice, trajne in jubilejne akcije bi vseboval naslednje podatke o obhodnicah in akcijah:

 

 1. datum ustanovitve,

2.      podatke o ustanovitelju,

3.      podatke o upravitelju,

4.      kontaktna oseba (oseba, ki dobro pozna stanje na obhodnici in vse v zvezi z njo),

 1. vrsta poti (vezna ali krožna ali točkovna pot, trajna ali jubilejna akcija),
 2. število kontrolnih točk,
 3. dolžina poti v km (samo za vezne in krožne poti; zanimiv je le za obhodnice v nižinah in sredogorju; za visokogorske obhodnice je ta podatek čisto informativen in nima praktičnega pomena),
 4. potrebno število dni in/ali ur za obhod,
 5. podatek, ali obstaja vodnik po obhodnici,
 6. vrste priznanj, ki ga prejme obhodnik,
 7. dodatne oznake na obhodnici,
 8. kdaj in kako je bila preurejena,
 9. potrebni zemljevidi (planinski in izletniški zemljevidi; če teh ni, mora biti vsaj azimutna skica; ali je obhodnica vključena v obstoječe področne zemljevide),
 10. dostopnost do dnevnikov in vodnikov (kje jih je mogoče nabaviti),
 11. čas za odgovor obhodniku s strani upravitelja po prejetju izpolnjenega dnevnika,
 12. način podelitve priznanja: po pošti ali na svečani prireditvi (navesti tudi okvirni datum in kraj podeljevanja priznanj),
 13. kakovost trase (ali vodi pretežno po planinskih stezah, po makadamskih cestah ali asfaltnih cestah),
 14. kakovost opremljenosti poti z varovali, markacijami in smernimi tablami (če obstajajo slabše označeni odseki poti, jih prosim omenite),
 15. zahtevnost poti (lahka, zahtevna ali zelo zahtevna) in opis zahtevnih odsekov,
 16. možnost pridobitve vodnika na društvu, ki je upravitelj poti, za vodenje po obhodnici,
 17. literatura o obhodnici (akciji),
 18. seznam kontrolnih točk in mesto hranjenja žigov,
 19. podrobnejši opis poti na obhodnici (akciji), v kolikor ni vodnika ali opisa v dnevniku,
 20. koliko obhodnikov in kakšna priznanja so prejeli vsako leto od odprtja obhodnice oziroma akcije,
 21. opomba.

 

 

Tak informacijski sistem bi pomagal planincem pri izbiri poti, jim olajšal priprave za pot in zmanjšal morebitne nevšečnosti in presenečenja na obhodu. Nadalje bi morebiti vnesel neko tekmovalnost med obhodnicami, kar bi gotovo pozitivno vplivalo na izboljšanje stanja obhodnice.

 

Na omrežju bi se postavila tudi klepetalnica (forum), v katerem bi obhodniki izražali pohvale, graje, mnenja, pripombe, vtise, kritike, postavljali vprašanja itd.

 

 

V imenu Odbora za planinske obhodnice in akcije Vam pošiljam naše podatke o Vaši obhodnici oziroma akciji. Prosim Vas, da gradivo skrbno preučite in ga popravite ter dopolnite. Želimo, da gradivo zajema tudi podatke o stanju na poti pred preureditvami. Prosim Vas, da določite kontaktno osebo ali osebe, ki so dobri poznavalci Vaše obhodnice oziroma akcije. Nanjo ali nanje bi se obračal naš odbor oziroma tudi drugi obhodniki, ki bi želeli dobiti podrobnejše informacije o poti.

 

Prosim Vas, da nam navedete zemljevid, v katerem je zarisana Vaša obhodnica. Nadalje Vas prosim, da priložite obstoječi seznam kontrolnih točk in mesto hranjenja žigov. Če ne obstoja opis poti v dnevniku oz. če niste izdali vodnika po poti, prosim, da napišete krajši opis poti. V kolikor razpolagate s podatki o številu obhodnikov, ki so prehodili pot vsako leto od ustanovitve do danes, nam jih prosim posredujte. Če imate priznanja višje stopnje, nas zanima tudi, kakšna priznanja so prejeli in kolikim ste jih podelili. Pomembnejše informacije oziroma zanimivosti, ki niso zajete v omenjenih točkah, lahko zapišete pod točko »opomba«.

 

 

Za Vaš trud se Vam iskreno zahvaljujem. Upam, da bo Vaš in naš trud poplačan z večjim obiskom po Vaši prelepi poti oziroma izredno zanimivi akciji.

 

 

S planinskim pozdravom

 

Tone Tomše

 

 

 

Pripis prejemnika pošte ( E.V.)

 

Dne 2. januarja 2008 mi je starosta slovenskih markacistov poslal gornje pogoje za registracijo obhodnic. Tu objavljam bistveni izvleček in njegov spremni dopis:

 

Spoštovani!

Kot sem obljubil, vam pošiljam kriterije za dokončno registracijo vaše poti, ki smo jo opredelili kot obhodnico. Te kriterije smo poslali v avgustu 2007 vsem tistim, katerih poti vodimo v našem seznamu. Zavedam se, da vaša novo nastajujoča pot ne bo mogla takoj izpolniti vseh kriterijev. Najprej morate vsekakor določiti upravljalca vaše poti. Ostalo je zapisano v dopisu, ki vam ga pošiljam. Seznam s strani komisije vodi Niko Guid.

Lep planinski pozdrav!

Tone Tomše[1] »A Hundred Miles as the Crow Flies«, by  Ralpf  F. Churches, Adelaide, Australia, July 1995

[2] Oznaka pomeni: Mannschaftsstammlager C des Wehrkreises XVIII

[3] Edi Šelhaus, »Stotinka sreče«, Založba Borec, Ljubljana 1980

[4] Narodnoosvobodilni boj v slovenskem narodovem spominu, SLOVENSKI ZBORNIK 2007, Ljubljana, GO ZZB NOB Slovenije 2007. Matija Žganjar, »Reševanje zavezniških letalcev in vojnih ujetnikov«, str. 241 - 252

Glej tudi intervju z M. Žganjarjem v reviji »SVOBODNA MISEL« 13. maj 2005, št. 9, str. 40, 41.

[5] V Pentagonu je bila 10. marca 1995 ob 50. obletnici konca druge sv. vojne odprta manjša razstava o rešenih zavezniških pilotih v Sloveniji. 12. avg. 1995 pa so isto razstavo postavili v Rantoulu – Octave Chanute Aerospace Museum Rantoul, ki je postal kasneje stalna.

[6] Slovenski zbornik 2007, str. 242: Anton Cuffolo, »Moj dnevnik z važnimi dogodki od leta 1936 do leta 1946«, Udine, 1970, str. 95 ss.

[7] Slovenski zbornik 2007, str. 243. Franc Miklavčič, »Prvo srečanje z zavezniki«, Svobodna misel, 8. maj 1998

[8] Roy S. Neill, Once only, London, 1947 v prevodu Katje Špur, Izpolnjena obljuba, zavod »Borec«,1960

[9] Vranov let v Svobodo, dodatek : Churchesovi obiski v Sloveniji, citat na str. 160

[10] R.Churches je bil  takrat četrtič in zadnjič v Sloveniji

[11] Vranov let v svobodo, citat na str. 161

[12] Franklin Lindsay, Beacons in the Night,  With the OSS and Tito´s Partisans in Wartime Yougoslavia, Stanford University Press, Stanford, California 1993

Franklin Lindsay,Ognji v noči, Z OSS in Titovimi partizani v medvojni Jugoslaviji, prevod Lado Pohar, Partizanski knjižni klub, knjiga. št. 32, tiskarna Dan, Ljubljana, 1998

[13] Citat glej: Vranov let v Svobodo, Kurirske zveze, str. 154 - 156

[14] »A Hundred Miles as the Crow Flies«, by  Ralph  F. Churches, Adelaide, Australia, July 1995

[15] Edi Šelhaus, »Stotinka sreče«, Založba Borec, Ljubljana 1980

[16] Matija Žganjar,”Slovenski partizani in zavezniki”, Društvo prijateljev  Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije, Ljubljana 2002

[17]Exposition in PENTAGON 10 march 1995 : 50 anniversary of the end of second WW

 Octave Chanute Aerospace Museum Rantoul, permanent exposition  from 12 August 1995

[18] Anton Cuffolo, »Moj dnevnik z važnimi dogodki od leta 1936 do leta 1946«, Udine, 1970

[19] Roy S. Neill, Once only, London, 1947

[20] Ralph F. Churches, translated in Slovene by Lado Pohar “Vranov let v Svobodo”, Grafex, Ljubljana 2000 quot. page 160

[21] Franklin Lindsay, Beacons in the Night,  With the OSS and Tito´s Partisans in Wartime Yougoslavia, Stanford University Press, Stanford, California 1993

[22] Op.: Ožji odbor GEOSS-a  bo kot organizator »Mednarodnega dneva prijateljstva« na GEOSS-u moral iskati ponovno priložnost za sestanek z novim ambasadorjem, ki zamenja sedanjega januarja 2009.