Objavljeno v Občanu (glasilu občine Litija)  FEBRUAR  2019                      IZVORNA STRAN

IZDAJALSKI PROSPEKT

To je najstarejša zloženka – prospekt Vač iz leta 1965, ki so ga natisnile Železniške tiskarne, Ljubljana, izdalo pa Turistično društvo Vače.

  Katero hudodelstvo nam je ta prospekt razkril (sl.)? Nedolžen tekst nam je dal jasno vedeti, da so na Vačah bile leta 1965 še tri listine treh monarhov o trških pravicah, ki so jih Vačani skrbno čuvali v skrinji s tremi ključi.  Dobro so Vačani poznali sebe in vedeli so, da lahko zaupajo skrbništvo pomembnih listin samo trem vodilnim osebam, od katerih ima vsaka svoj ključ in samo vsi trije ključi hkrati  lahko odprejo skrinjo z dragocenostmi. Glej ga zlomka! Trgi so bili ukinjeni. Skrinja s tremi ključi vred, z zgodovinskimi listinami, je pristala v muzeju nove šole - po letu 1955 - med drugimi stopetdesetimi  originalnimi eksponati. V tem času so ukinili muzej. Eksponati so ostali na šoli. Turistično društvo je prenehalo delovati. Izginili sta dve cesarski listini in zdaj je na šoli samo še en primer te listine s cesarjevim pečatom in spiskom vseh ostalih listin in predmetov, ki so še ostali v skrinji.

Zdaj se gotovo nekdo sprašuje, kako je to mogoče, da temu Noremu Zvonetu pridejo vedno v roke najbolj neprave stvari, da z njimi trka na »pošteno« krščansko dušo in povzroča grešniku hudo bolečino, težko vest in strah, da ga ne odkrijejo. Kaj šele bo, ko se bo našel seznam eksponatov tega muzeja.

Vem še nekaj življenjsko nesramnih skrivnosti. Pa še ni prišel čas zanje.

Kako napeto in zanimivo je to življenje. Vendar je najpomembnejše, da se imamo kljub vsemu še vedno radi. Kar se mene tiče – ni problema! Rad nas imam – grešnike!  Zvonček Norček

 

 

 

 

 

Zloženko dobite pa ga tudi v našem Turistično informativnem centru - na pošti. Najdenih je bilo čez 1000 še deviških izvodov.