Izvorna stran

 

Objavljeno v občinskem glasilu občine Litija marca 2011

PERKMANDELC SE ŽE VESELI!

 

Tam, kjer lahko nabiramo borovnice, kjer ni iz zemlje štrlečih belih skal, kjer dobro uspeva krompir, kjer raste kostanj (sl. 1 - zemljevid), tam se je dogajalo, da smo srečali Perkmandelca (sl.2), ki je po knapovsko preklinjal, ker ni imel komu nagajati v svojih zasutih rudnikih. To je bilo v tako zelo davnih časih, da ta nagajivi škrat ni omenjen v knjigi pravljic in bajk o škratih, vilah, velikanih, … z Vač*.

600 let prej, predno se je Kristus rodil, so v Hallstattu pod zemljo kopali kameno sol. Takrat smo na Vačah v rudnikih kopali bakreno in železovo rudo; nad Zapodjem, kjer vzletajo jadralni padalci, pa so imeli v zemlji peči, v katerih so rudo predelovali v kovino.  Prestreženi vzgonski veter je pihal v peči, da je bolje gorelo. Tudi Valvasor omenja rudnike in ko je živel Prešeren, so v Cirkušah še kopali rudo. Tudi v obdobju pred in po prvi svetovni vojni so tu še rudarili. Zadnje rudnike smo zapirali sredi prejšnjega stoletja (Ponoviče).

 

Na sliki 3 je v ospredju prof. dr. Emil Eberl. Za njim je ing. Ivo Kramžar, zadnji direktor rudnika v Sitarjevcu. Skupaj smo si ogledali rudišče v Cirkušah.  O rudnikih pod Vačami si lahko več preberete v strokovnem članku na: http://www.vace.si/mlakar.htm  

 Davorin Preisinger in dr. Emil Eberl sta pomagala pri določitvi mineralov. Ob fotografijah mineralov, lahko njune ugotovitve preberete na spletni strani: http://www.vace.si/minerali-cirkuse.htm  

Ing. Kramžar pravi, da bo tu zaradi rudarstva še zelo živahno. To je Perkmandelc slišal in že poskakuje od veselja!

                                             Še vedno Nas imam rad!   Zvonček Norček

 

* SEVLJAK, Jože: Kamnov škrat; ilustriral Klavdij Palčič, Čedad, 2004