Vače

 

Objavljeno v glasilu občine Litija avgusta 2009

 

'Zelena' javna razsvetljava

 

V zadnjih letih se vedno bolj govori o takšnih ali drugačnih vrstah onesnaženj, ki jih človek ustvarja s svojim obstojem. Eno izmed njih je tudi svetlobno onesnaženje, zaradi katerega v prihodnosti v velikih mestih ob jasnih večerih naj sploh ne bi videli zvezd. Glavni razlog za to je predvsem neustrezo nameščena javna razsvetljava, ki osvetljuje površine prekomerno in neustrezno. Dodaten minus je poraba klasične električne energije, ki je z neustreznimi žarnicami še toliko večja.

Razvoj alternativne električne energije na sončne celice je šel tako daleč, da se lahko v našem kraju Vače sedaj pohvalimo, da že stoji ena prvih tovrstnih svetilk, ki ne potrebuje nobene napeljave, le dober kvadratni meter površine za vgraditev. Energija se pridobiva s pomočjo sončnih celic in nato shranjuje v akumulatorjih, vklaplja pa se samodejno na svetlobni senzor. Brezplačno je svetilko prispeval Rok Vrhovec, prostor za postavitev pa Lojze Indof st.. Postavljena je ob križišču, ki je bilo zelo potrebno osvetlitve, saj iz starega dela Vač vodi mimo pot v novejši del Vač. Tako so pešci na tem delu sedaj veliko bolj varni, še vedno pa ostaja kar nekaj takih točk v našem kraju, ki bi bile potrebne osvetlitve. Za konec naj dodam še to, da je tovrstni prispevek kraju lahko samo za zgled, hkrati pa tudi konkreten namig občini Litija za reševanje tovrstne problematike v našem in ostalih krajih po občini.            Karel Jurjevec