Občan (glasilo občine Litija)   Februar 2008 -  št. 2 – leto 10                                                                                                                                                                                                                                                       NAZAJ NA IZHODIŠČE

 

NAČRTI DRUŠTVA     ŽENA IN DEKLET   VAČE

V petek, 25. januarja, je iz gostišča Mrva na Vačah prihajala vesela pesem. Naznanjala je uspešen zaključek občnega Zbora Društva žena in deklet Vače, hkrati pa tudi začetek uresničevanja njihovega bogatega programa za leto 2008, ki je zelo pisan in prav zato privlačen. Sprejet je bil program, s katerim so se članice obvezale, da bodo tekom leta poskrbele za realizacijo strokovnega predavanja, kuharskega tečaja, delavnice ročnih del, učenja kaligrafije, izdelovanje velikonočnih voščilnic, plavalnega tečaja, telovadbe za malo starejše, strokovne ekskur­zije v Italijo z ogledom razstave cvetja in seveda organizacije in izvedbe že tradicionalnega Vaškega dneva. Ker se bliža marec, so razmišljale tudi o praznovanju dneva žena in materinskega dneva. Na povabilo predsed­nice Društva, ga. Majde Rebolj, bo v tem mesecu prišla na Vače tudi ga. Vlasta Nussdorfer, višja tožilka in vodja oddelka za mladoletniški krimi­nal na ljubljanskem okrožnem tožilstvu ter avtorica knjige Naše deklice z vžigalicami. Predavanje, ki ga bo imela, bo izpostavilo vzroke in posledice nasilja, predvsem tistega, ki se pojavlja znotraj družine. Letni delovni program Društva žena in deklet Vače so članice soglasno potrdile. V točkah, ki se dotikajo celotnega kraja, je bila izražena želja po sodelovanju z vsemi krajani, krajevno skupnostjo in z ostalimi društvi v kraju. Vsi prisotni predstavniki so takšno sodelovanje podprli. Za nadalje­vanje medsebojnega spletanja vezi se je zavzelo tudi moravško Društvo rokodelcev in Društvo kmečkih žena z Izlak. Nekaj vzpodbud za aktivno delo vseh članic je dodala tudi predsednica Zveze kmetic Slovenije, ga. Irena Ule in nakazala možnosti za tesnejše sodelovanje z Zvezo.

Milka Rogelj

 

 

 

     Občan (glasilo občine Litija)   oktober  2007 -  št. 10 – leto 9                                                                                                                                                                                                                                                                  

15. VAŠKI DAN

 

Letošnji vaški dan smo pričele načrtovati že v zgodnjih pomladnih mesecih. Odločile smo se, da obudimo spomine na čase, ko pri nas po cestah ni bilo dolgih kolon avto­mobilov, pa tudi po »železni cesti« še ni bilo j ničesar slišati. Popotnik je lahko srečal le kmečki voz, parizar ali zapravljivček z vpreženimi konji, ki so jih vodili »furmani«. Prireditev smo zato naslovile »furman sem bil«. Pred dolgo, naporno potjo so morali vozarji dobro pripraviti vozove in konje. Zato smo na vaškem dnevu kovali podkve, podkovali konje, kolarili, mešetarili za konje in prikazali konjske igre. Ker pa je vožnja trajala kar nekaj dni, so furmani potrebovali hrano in počitek zase in za konje. V minulih časih so za to poskrbeli v furmanskih gostilnah, na Vačah pa so se okrepčali kar v gostilni »Pr Basist«(zdaj gostilna Mrva). Vaški dan pa seveda ni minil brez tradicionalne kulinarične razstave in prikaza ročnih spretnosti naših članic. Letos smo dodale še razstavo zdravilnih zelišč, katero je pripravila naša članica društva. V veliko veselje krajanov je na naši prireditvi litijski župan g. Franci Rokavec simbolično »odprl pipe« novega vodovoda. Iskreno se zahvaljujemo za vaš čas, vsem in vsakemu posebej, da ste bili pripravljeni dodati svoj kamenček v mozaik prireditve. Zaradi vas spoštovane članice in krajani je tudi tokratna prireditev vaškega dne lepo uspela. Vse o furmanih z Vač na:

 http://www.vace.si/furmani.htm

Društvo žena in deklet Vače