Objavljeno v Občanu (Glasilo občine Litija) januar, 2015

       IZVORNA STRAN

 

TRIJE LITIJSKI ŽUPANI IN GEOSS

 

1. Jože Dernovšek (častni občan občine Litija 2014 - županoval od 1974 do 1982) je v mladosti pri pouku geografije od učitelja Jožeta Župančiča izvedel, da je nekje na Vačah težišče Slovenije. Proti koncu svojega mandata je to preveril na Geodetskem zavodu Slovenije, kjer so mu to izračunali (Marjan Jenko) in kmalu je bil narejen projekt Vače 81 (Peter Svetik), ko so zagnanci izpeljali ta projekt in postavili pomnik z urejenim okoljem na dan borca 4. julija leta 1982. Po končanem županovanju je postal dolgoletni predsednik Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a (na kratko - Društva GEOSS).

 

2. Mirko Kaplja je bil župan z najdaljšim stažem, in sicer 20 let, od l. 1986 do l. 2006. Zato bi težko naštel vse njegove zasluge. Je tudi častni občan občine Litija od leta 2008. Ker je bil na čelu takratne Socialistične zveze delovnega ljudstva in ker si je osebno prizadeval za popularizacijo in realizacijo projekta, je bil on tisti, ki je odkril pomnik GEOSS. Po njegovi zaslugi so se na GEOSS-u še pred osamosvojitvijo zbrali župani iz skoraj vseh občin v Sloveniji in v kamen preroško zapisali »ŽIVIMO IN GOSPODARIMO NA SVOJI ZEMLJI.« Uspelo mu je »ustoličevanje« slovenskih predsednikov.  Kot njegov predhodnik je tudi Mirko po končanem županovanju postal in je še predsednik Društva GEOSS.

 

3. Franci Rokavec (župan od leta 2006 –  dobro pa mu glede tega kaže tudi za naprej) je v času, ko je bil poslanec v državnem zboru, dosegel, da ima GEOSS sedaj svoj zakon (oktober 2003) in da se zakonsko koncesijska sredstva namenjajo za skrb in za razvoj  GEOSS-a. Tako je GEOSS postal državni protokolarni objekt, ki je iz državnega in narodnostnega vidika posebnega pomena in simbolizira zakoreninjenost Slovencev na svoji zemlji. Po njegovem županovanju ga, kot je to običajno, čaka  mesto predsednika Društva GEOSS. Datum, ko je bil GEOSS spočet, pa je postal v času Francija Rokavca - občinski praznik.

 

4. Upam, da ne bo potreben še en župan, ki bo dosegel, da dobimo domačini s svojim društvom, ki se ukvarja tudi s turizmom, odlok (kot smo tržani Vač že nekoč dobivali svoje trške privilegije od cesarice Marije Terezije, cesarja Franca I in Jožefa II) o izključni pravici lastnega  razvoja, upravljanja ter strokovnega in turističnega vodenja na svoji zemlji. S tem imamo problem na Vačah, na Dolah in še kje. Brez naše vednosti vodijo skupine do naših znamenitosti – po naravni logiki nepooblaščene - nam dobro znane osebe.

 

Vabim nas na tradicionalno devetindvajseto prireditev ob kulturnem prazniku na GEOSS-u, ki bo v nedeljo, 1. februarja, ob 13.30. Slavnostni govornik bo predsednik Državnega sveta, šarmanten in uspešen g. Mitja Bervar.

 

Rad nas imam!  Zvonček Norček