Članek je bil poslan, kot predlog za enega od

»SEDEM ČUDES SLOVENIJE«,

Akcijo je vodil Tone Fornezzi v imenu Nedeljskega dnevnika. To je članek, ki sva ga avtorja poslala na uredništvo.

 

 

Eno od njih: GEOMETRIČNO SREDIŠČE SLOVENIJE

 

Slišati je, da imata dve državi na svetu sicer izračunani svoji težišči oz. – poljudno rečeno – središči.  Gotovo pa je Slovenija edina država na svetu, ki ima svoje središče obeleženo s pomnikom, ki ima svoj poseben pomen in za katerega s svojimi finančnimi sredstvi skrbi tudi država.

Območje geometričnega središča Slovenije – GEOSS-a – je, kot bi narava na tem majhnem koščku Slovenije hotela pokazati naravne in kulturne znamenitosti, ki so sicer značilne za celo Slovenijo, kot bi se narava poigrala s svojo lepoto in slovenskimi značilnostmi …

GEOSS leži nekje na sredini med našimi tradicionalnimi pokrajinami. Tu so, poleg obeležja GEOSS, zbrani naši simboli: lipa, grb, himna, zastava, spomenik Rodoljubu (sestavljen je iz kamnov, ki so iz krajev, kjer živi slovenski narod), v bližini je tudi prijetna gostilna, stezice in označene poti,  Kimovčev  muzej starožitnosti  na prostem,  cerkvica na hribu. Na  bližnjih Vačah in v okolici pa so še druge zanimivosti: Dom GEOSS, ki je rojstna hiša nekaterih zelo znanih in za razvoj slovenske samobitnosti zelo pomembnih Slovencev, božji grob (iz ozadja osvetljen mozaik iz raznobarvnih steklenih kristalov), sušilnica lanu, situla (spet naš simbol, ki je del naše identitete in prisoten tudi v naših osebnih dokumentih), fosilna obala …  in ljubeči, gostoljubni ljudje.

Geoss  je 16. junija 1981 – pod vodstvom idejnih voditeljev, Petra Svetika in Jožeta Dernovška - začela ustvarjati majhna skupina zanesenjakov, ki so začutili posebni pomen tega, da obstaja območje, ki je stičišče vseh Slovencev; območje naših skupnih korenin, kjer smo vsi enaki in sprejeti – ne glede veroizpovedi in najrazličnejša prepričanja, ki nas sicer velikokrat ločujejo. Območje GEOSS je takrat postalo srce Slovenije. Utripa z močjo svojih tisočletnih korenin, ki so obdržale pri  obstoju slovenski narod,  na vsa območja, na katerih živimo Slovenci, s  sočutjem, z mirom (naš konjenik na situli, ki je upodobljen tudi na pomniku Rodoljubu, namreč ni oborožen), z globoko privrženostjo mogočni energiji najvišje slovenske ustvarjalnosti. Na pomnik GEOSS so bili namreč vklesani verzi Prešernove Zdravice 10 let prej, preden smo zaživeli v svoji državi in preden je Zdravica postala slovenska himna.

Na GEOSS-u se odvijajo številne prireditve, ki nas združujejo in utrip srca Slovenije pospešujejo.

Tu se ob 8. februarju kot edinstvena prireditev na prostem – odvija naš kulturni praznik, tu gostimo Pohod na GEOSS, organiziramo Dan kulture mladih iz cele Slovenije za kulturno šolo leta, tu imamo vsako leto ob 7. aprilu dvig slovenske zastave, tu se srečujejo slovenski veterani vojne za Slovenijo in tu se bodo, upamo,  srečevali slovenski etnologi – ljubitelji, tu praznujemo vsako leto rojstni dan enega največjih slovenskih skladateljev, rojenega na Vačah, Antona Lajovca in še bi lahko naštevali …

14. septembra 1989 so se tu župani vseh slovenskih občin poklonili pred pomnikom GEOSS in simbolično izrazili odločitev, da želimo gospodariti na svoji zemlji.

Tu se številni naši rojaki poslavljajo, kadar za dolgo časa odhajajo v tujino. Od tu je naš maratonec Hilarij odnesel poslanico miru in sodelovanja v Bruselj, ob našem vstopu v Evropsko skupnost …

Ne nazadnje: tu se predstavljajo kandidatke in kandidati za predsednico ali predsednika naše države in tu se izreče o svoji ljubezni in zvestobi slovenstvu in svoji domovini tisti, ki je izvoljen.

Da so tu posebne moči, bi lahko rekel vsak, ki obišče GEOSS. Ko stojiš tam, ko ob šumenju lipe in vihranju zastav doma, domačije, domovine in širše domovine, zaživi Prešernova zdravica in zašepeta svoj spev zasidranosti, moči in ljubezni središče samo, sama iz sebe iz srca zadoni slovenska mantra: Mi se imamo radi …

Tu pozabimo na vse spore iz preteklosti, ki nas ločujejo in začutimo polno, ustvarjalno in povezujoče življenje, ob katerem se lahko učimo in napredujemo. Zato je potrebno GEOSS čim večkrat obiskati.

Zato je geometrično središče Slovenije tudi zagotovo eno od sedmih čudes Slovenije.

                                                                                  Anka in Zvone KOLENC

 

 

 

 

 

 

 

To je pa članek, ki so ga v Nedeljskem objavili.

SPLETNE STRANI:

 Družinsko gledališče Kolenc

 Vače

 Moj hobi – zbiranje sličic - Kraljestvo živali