Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

 

 

Anka  KOLENC:

ŽIVLJENJE NA VAČAH,
KAKRŠNEGA NI VEČ,
OB KIMOVČEVI ZBIRKI ORODIJ 
NA SLIVNI

 

MENTOR:

Prof. dr. Janez BOGATAJ

 

Jože Kimovec

 

Ljubljana, april 2001

 

B - DIPLOMSKA NALOGA
 

 


VSTOPI