Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

 

Anka KOLENC:

 

ŽIVLJENJE NA VAΘAH, KAKRŠNEGA NI VEΘ,

OB KIMOVΘEVI ZBIRKI ORODIJ NA SLIVNI

 

B-Diplomska naloga

Mentor:

Prof. dr. Janez BOGATAJ

 

Ljubljana, april 2001

 

KAZALO

                                                                                      Str.

1. UVOD………………………………………………………………………………………   1

 

II. ZBIRATELJ JOŽE KIMOVEC ………………………………………..     7

 

III. DOKUMENTACIJA O PREDMETIH ……………………………    16

 

IV. ZBRANI PREDMETI IN NJIHOVE ZGODBE …………….   249

 

V. UREDITEV ZBIRKE …………………………………………………………..   317

 

VI. PRILOGE ……………………………………………………………………………..  325

 

 

Iskreno se zahvaljujem vsem, ki so pomagali in sodelovali pri izdelavi moje diplomske naloge: svoji družini: Zvonetu, Mojci, Jani in Špeli; Jožetu Kimovcu in njegovi ženi Anθki; kolegici Ireni Destovnik; Viliju Kosu in njegovi ženi; vodji knjižnice FF, oddelka za  etnologijo in kulturno antropologijo, Damjani; sošolkam: Sandi, Alji in Saši,  predvsem pa seveda mentorju, prof. dr. Janezu Bogataju, ki me je pri delu vodil in usmerjal.