NEKAJ POVEZAV V ZVEZI Z VAČAMI:

SPLETNE STRANI:

Držinsko gledališče Kolenc

 Vače      

 

 

SPOMENIK RODOLJUBU OSAMOSVOJITVENE VOJNE ZA SLOVENIJO 1991

 

Na pobudo ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO

in s pomočjo DRUŠTVA ZA RAZVOJ IN VAROVANJE GEOSSA

je v neposredni bližini spomenika, ki označuje geometrično središče Slovenije nastal še en lep spomenik z napisom:

RODOLJUBU OSAMOSVOJITVENE VOJNE ZA SLOVENIJO 1991

(Spodnja fotografija je nastala po otvoritvi maja 2003)

 

 

 

 

 

KRATEK OPIS

 

Spomenik je zgrajen iz 36 kamnitih kock ( stranica = 20 cm ) iz kamnolomov v Sloveniji in iz pokrajin, kjer žive Slovenci. Na kockah so prikazane različne tehnike obdelave kamna. Kocke povezuje 1 cm debela nerjaveča pločevina z vijakoma brez veziva. Kocke je po potrebi mogoče zamenjati. Pod sredino sprednje strani je bronast relief (41 x 41 cm), ki prikazuje nosilca miru – konjenika s pticami z vaške situle. Ta konjenik je tudi zaščitni znak slovenskih osebnih dokumentov.

 

 

Ideja za spomenik (zbirka okrasnih kamnov iz pokrajin, kjer že od nekdaj živimo Slovenci):

Takratni sekretar ZVVS: Jože KUZMAN

Avtorica napisa, novinarka: Milena POKLIČ

Arhitekt - avtor spomenika

 (svetovalec in oblikovalec napisa)

– Miro KVAS

Kamne je zbiral: Jože KUZMAN

ogrodje je izdelal: Jože Brglez

(Vsi zgoraj imenovani so takrat bili prebivalci Slovenskih Konjic)

Strokovnjak geolog: Jožef VESEL

Obdelava kamnov: Mentor – Janko BRUNČEK z dijaki SGGEŠ - kamnosek

Sestavil in postavil je spomenik

kamnosek: Boštjan ZAGORC

 

IZDELOVALCI RELIEFA

 

Izbor motiva in avtor reliefa

Zvonimir KOLENC

s sodelavci:

mizar (osnovna plošča) – Ivan BIZJAK

keramik (žganje gline) Dušan ČUBER

livar – Miran GROBELNIK

strugarja (obdelava robov) – Urban in Andrej ČEŠAREK

 

 

Arhitekt Miro KVAS in kamnosek Boštjan ZAGORC pri sestavljanju spomenika.

   Strugarja Urban in Andrej Češarek

     (DOLGOLETNI  DRUŽINSKI  PRIJATELJI)

 

 

 

 

 

Zvonimir Kolenc

Vače 24, 1252 Vače

 

Datum: 15. 8. 2002

Predlog pomnika

(Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Društvu za razvoj in varovanje GEOSS-a)

»RODOLJUBU OSAMOSVOJITVENE VOJNE ZA SLOVENIJO 1991«

 

Predlagam, da se na spomeniku upodobi čimbolj verna in prepoznavna podoba konjenika iz vaške situle.

 

Utemeljitev:

1.

Država Slovenija vse pogosteje uporablja za svoj simbol situlo z Vač.To nam dokazujejo osebni dokumenti: osebna izkaznica in potne listine.

Naši državniki uporabljajo kopije vaške situle za darila tujim državnikom. Pred palačo OZN stoji kip, na katerem Slovenijo predstavlja podoba konja, za katerega je bila osnova povzeta  po vaški situli.

Slovenija je v svetu vse bolj prepoznavna po situli. Če bo na spomeniku upodobljen konjenik, kakršen je upodobljen na situli,  bo tako zaokrožena simbolika slovenskega naroda s svojim srcem v GEOSS-u,  še preden pridemo v veliko evropsko družino.

2.

Za geometrično središče je bila prvotno predvidena  (zaradi bližine najdišča in zaradi simboličnosti) kopija situle.  Sedaj bi v bližini središča  stal povečan pomemben detajl - prenesen  s situle.

3.

Lepota situle je prevzela marsikoga. Tudi konjenik je zaradi svojih likovnih vrednot (razmerij, energetsko bogate oblike) primeren za spomenik.

4.

Pomembni in zanimivi so še drugi vidiki:

-          Poleg Lambergarja, Martina Krpana, generala Maistra,  je konjenik na situli  (zgodovinsko gledano) prvi slovenski  konjenik.

-          Ta konjenik pa se loči od vseh ostalih. Vsi drugi konjeniki so namreč oboroženi. Konjenik na situli pa ni oborožen in je nosilec miru. Konjenik na situli prihaja ponosno - skupaj s svojimi sonarodnjaki - v miru. Je nosilec miru.

-          Na glavi nosi baretko; baretka pa je bila - preden se je pojavila krona - znak najvišjega plemstva. Zato se plemstvu, ki je nosilo baretko, pred kraljem ni bilo potrebno odkrivati. To  je simboličen izkaz plemenitosti. Slovenci smo plemenit in izjemno gostoljuben narod, ki spoštuje - poleg svojega - tudi vse ostale narode. (Nekateri zamenjujejo slovensko gostoljubnost s hlapčevstvom.)

5.

Pošta Slovenije  je ob pomembnem dogodku - ob vstopu naše države v OZN - izdala pisemsko ovojnico in znamko, na kateri je upodobljena vaška situla.

6.

Na situli so poleg konjenika upodobljene tudi ptice;  ptice pa so že  od nekdaj znak svobode in miru.

Zvonimir  Kolenc

 

Avtor plošče - Zvonimir Kolenc pri delu

Livar - Miran Grobelnik z družino

 

 

Kamnite kocke so izdelali učenci:

SREDNJE GRADBENE, GEODETSKE IN EKONOMSKE ŠOLE

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (kamnosek)

Dunajska cesta 102
1000 Ljubljana
Slovenija

mentor: Janko Brunček

Strokovni sodelavec: Jožef Vesel – Geološki zavod Slovenije

(Dimičeva 14, Ljubljana)

TABELA KAMNIN NA SPOMENIKU  (PODATKI – G. JANKO BRUNČEK)