Ivan BAJDE (1855 – 1920)

 »Boida Johann aus Ober Höttisch«, so ga leta 1892 imenovali navdušeni pisci člankov v avstro-ogrskih časopisih, ker so ga slišali na veliki glasbeno-gledališki sejemski prireditvi na Dunaju. IVAN BAJDE JE PRVI SLOVENSKI IZUMITELJ S PATENTOM. Če vas nekdo vpraša: »Kateri Slovenec je prvi patentiral svoj izum?« je odgovor zdaj jasen.  A kaj je izumil?

Glasbeni inštrument, ki ga je imenoval - potni glasovir (Reiseclavier), ki je bil razstavljiv in je proizvajal glas citer, harfe ali zvončkov. Kasneje je izumil še klavir na lok, klavirharfo, … njegov najpomembnejši izum je bil glasovir na godalo. Njegov sin Ludvik pa je izumil klavijolino (sl.1) …  Leta 1912–13 so na Dunajski 73 v Ljubljani imeli manufakturo z napisom  Tvornica klavijolin Bajde & komp. in delavnico v Spodnji Šiški 62.  Oče Ivan je s svojima sinovoma Ludvikom in Rudolfom potoval po Avstro-Ogrski in navduševal publiko za nove inštrumente. Ludvik je  očaral s čudovitim tenorjem.  Tudi predstavniki družine Lajovic so obiskovali njihove koncerte. Navdušenje je bilo veliko, a prave denarne podpore ni bilo. Svoje patente je Ivan prodal tovarni Hupfeld iz Leipzinga, ki jih  je uporabila za izdelavo glasbenih avtomatov (Phenoliszt), ki so nadomeščali cel plesni orkester. Odtipkajte besedo iz oklepaja v iskalnik! Videli in slišali boste, kako je zvenela glasba tistega časa. Vrteči lok okrog violin je izumil Ivan Bajde – kar so zaman poskušali drugi.

Ivan Bajde je umrl v revščini in dobri ljudje so dali za njegov pogreb. Tudi Avstrijci bi se od sramu najraje v zemljo pogreznili, ker ne vedo, kje je pokopan glasbeni genij Mozart.  Tako je tudi Valvasor zapravil svoje premoženje, ko se je žrtvoval za narodov blagor. Da o Kristusu ne govorim. To je pač usoda nas norcev, ki si ne moremo kaj, da ne bi dajali.

- MED HVALO IN POZABO se je imenovala razstava  Pokrajinskega muzeja Ptuj v Ormožu. Leta 2022 jo bomo lahko občudovali v Mestnem muzeju  Litija – seveda bomo še videli, če nam bo corona to dopustila. Tako pravi avtorica Tatjana Štefanič.

- O Bajdetu poročajo tudi: Alenka Juvan – Nekoč v fari Hotič; Spletni biografski leksikon osrednje Slovenije; Martin Brilej – Litijski Obrazi; Urad RS za intelektualno lastnino, ki je izdal knjižico z naslovom: Izumitelji s patenti, Stenski koledar (2019), tri dimenzije praznih zvezkov s tekstom in sliko na naslovnici (sl.2)

- Pošta Slovenije je (ob 100-letnici enega od patentov - leta 2021 – torej leto po njegovi smrti) natisnila znamke z njegovim portretom in ovitke prvega dne. Dobite jih pri meni na pošti 1252 Vače  in 1101 Ljubljana.

- Žal današnjih dni ni dočakal noben Bajdetov inštrument. Dajte, Hotičani, preglejte vsa podstrešja – tudi cerkveno in šolsko! Morda pa se le najde kakšen del klavijoline, kakšne strune – karkoli. Pri Šomešter so podstrešje, polno strun in čudnih stvari, izpraznili že davno, ko so obnovili zgornji del hiše. Klet je pa še takšna, kot jo je videval Ivan.

- Predlog: Ko boste Hotičani dogradili novo šolo, poimenujte jo po Ivanu, postavite pred šolo njegov spomenik! Pri Šomešter pritrdite tablo z napisom: » V tej hiši se rodil prvi …« Vsak učenec pa naj dobi ob vstopu v novo šolo zvezke z opisom Bajdetovega življenja in z njegovo sliko. Gotovo jih ima Urad RS za intelektualno lastnino še v izobilju. V avlo šole pa postavite razstavo Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož: Med hvalo in pozabo.

Ni druge! Rad nas imam! Zvonček Norček

Zanimive spletne strani:

Zelo sem počaščen - moj članek je popravila najbolje informirana strokovnjakinja za Bajdeta - avtorica razstave Tatjana Štefanič. Kakšna  bi po njeno morala biti vsebina norčkovega članka,  si le poglejte njene popravke, ki so bolj eksaktni in označeni z rdečo na - www.vace.si/POPRAVKI.htm  

O Bajdetu v BILTENU - Pošte Slovenije: www.posta.si/zasebno-site/filatelijabilteni/Bilten%20%C5%A1t.%20135.pdf

V Uradu RS za intelektualno lastnino:  www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/prvi-slovenski-izumitelji-s-patenti/  in

http://www.uil-sipo.si/uil/urad/o-uradu/novice/elektronske-novice/clanki/izumitelji-meseca-julij/    

Na spletnem mestu Pokrajinskega muzeja Ptuj : https://issuu.com/pokrajinskimuzejptujormoz/docs/e-bajde_web_final

Goslarstvo na Slovenskem - Na strani 166   https://issuu.com/pokrajinskimuzejptujormoz/docs/simpozij-o-goslarstvu-zbornik = Najpopolnejši članek

 

 

                              

Objavljeno v Občanu (Glasilo občine Litija) april, 2021

 

     IZVORNA STRAN