Družinsko gledališče Kolenc

 Vače

 Moj hobi – zbiranje sličic - Kraljestvo živali  

Objavljeno v Občanu – NOVICE IZ OBČINE LITIJA   avgust 2010

 

SPLAVAR, BRODNIK, BRODAR, ČOLNAR IN GRB

 

Splavar je tisti, ki splavari les po reki navzdol. (tudi flosflosar) Sl.1

Brodar ali brodnik je tisti, ki z brodom prevaža ljudi in tovor z enega na drugi breg. Sl.2 Nekoč so bili brodniki tudi tisti, ki so prevažali tovor vzdolž reke.

Čolnar je tisti, ki vozi čoln (pa tudi izdelovalec ali prodajalec čolnov). Če je čolnar vozil čez reko na drugi breg, so mu rekli tudi brodnik. Sl.3

Iz Odloka o grbu in zastavi Občine Litija je to tudi razvidno:

Grb: »… vaška situla v rumeni barvi, prekinjena s savskim kolenom po kateri potiska čolnar svoj čoln preko reke Save.« (8. člen) Sl.5

Zastava: »… vaške situle razdeljene s kolenom reke Save in brodarjem v rečnem čolnu.« (12. člen)

Zakaj situla?  Situla je najpomembnejša arheološka najdba v Sloveniji, ker je na njej o zelo starih časih izjemno veliko prikazanega.

Zakaj čolnar? Še v Valvazorjevih časih so tovorili in potovali s čolni (to so bila izdolbena debla dreves) vzdolž in preko Save. Sl.4

Zakaj rečni čoln? Ker je reka tudi plitka, je potreben čoln z ravnim dnom, da se je čim manj pogreznil. S takimi čolni se je med drugo vojno v sedanji litijski občini – kjer je potekal partizanski koridor, čez reko Savo prepeljalo okoli 10000 ljudi in prečkalo nemško-italijansko mejo. To je bila pomoč in vez med razdeljenimi Slovenci, ki so se odkrito uprli okupatorju. Ostali so prečkali reko preko mostov ali z brodom in to podnevi. Seveda so bile tudi izjeme.

V Hotiču je šlo preko Save, 9. septembra 1944, v eni sami noči, ob pomoči partizanov in domačinov 98 zavezniških vojakov, ki so pobegnili iz nemškega taborišča v Mariboru. To je bil največji uspeli pobeg iz tretjega rajha med drugo vojno.   

Temu dogodku, ki ga danes imenujemo Vranov let, se bomo spet poklonili 21. avgusta v Ožbaltu - ob 11.00  

ter 12. septembra 2010. - Prireditev pri spomeniku v Hotiču bo ob 12.00,  nato bo pohod do GEOSS-a

- Ob 14.00 bo prihod pohodnikov in prireditev na GEOSS-u ( govorniki: Tone Partljič, Jože Rozman – Muzej novejše zgodovine Slovenije z mentorjem Vilijem Kosom, zgodovinar Matija prof. Žgajnar)

 

 

 

 

1. Splavarjenje

2. Brod v Senožetih – 1922

3. Rekonstrukcija prevoza preko Save z rečnim čolnom

4. Prevoz z deblaki v Valvazorjevem času.

5. Grb Občine Litija

6. Prvotni grb Občine Litija do leta 1980 – ponazarja na socialistični način, v nasprotju z grbovnimi predpisi koleno Save in prehod, seveda v glavnem z rečnim čolnom.

7. Spomenik čolnarju tudi pred športno dvorano v Litiji.

8. Obeležje pred mostom med Senožeti in Jevnico z rečnim čolnom tako pomembnim med NOB.

9. Presenečenje – Take čolne še delajo v Kostanjevici na Krki – cena je 650  €. Uporabni so za ribarjenje, turizem, …

10. Vsaka podobnost spomenika čolnarja v Litiji (sl. 7) z Don Kihotom pod njim je zgolj naključje. 

Več na: http://www.vace.si/Vranov%20let.htm                              

 

                                                                                                                Za društvo GEOSS - Zvonimir Kolenc