Objavljeno v Občanu (glasilu občine Litija) april 2016                                                                                       IZVORNA STRAN

 

MEDVED Z VAČ

Ko smo se začeli voziti z avtomobili, so ljudje začeli kokoši zapirati, da ne bi postale ploščate in neuporabne. Zdaj se je pa zelo namnožila zračna flota: kanje, kragulji, …, ki redčijo kokošje jate. Mojemu sosedu in meni so ujede uničile vsakemu po 10 kokoši. Ko sem bil še mlajši, so mi psi v eni noči pobili 30 ovac, ker so bile ovce pač v ogradi in niso imele kam pobegniti. Lani pa so mi psi vdrli v stanovanjsko hišo, raztrgali kovinsko mrežo in mi pobili vseh 20 kuncev1.

Ko sem brskal po Kmečkem glasu iz leta 1956, sem našel članke na temo: o lovcih, ki pobijajo pse in mačke in zbirajo konce repkov kot trofeje; nekdo je ujel  5 planinskih orlov; nekdo drugi je ujel in pobil 40 kraguljev. Zadnja članka so pisali predvsem hvaležni domačini, ker ni bilo več toliko izgub med domačimi živalmi. Nad prvo temo pa niso bili tako navdušeni.

Marsikje opuščajo rejo drobnice, ker si velike zaščitene zveri prepogosto naredijo gostijo.

Divji prašiči so običajni gostje naših lovišč v okolici Vač2. Zato se je kmetu, ki je imel njivo koruze, zdelo normalno, da njegovo njivo obiskujejo prašiči. Moj stric, Tone Kolenc, je zato ponoči čakal pred njivo v Cirkušah in ustrelil medveda. Članek iz Kmečkega glasa, ki opisuje ta dogodek in ga je napisal Jože Župančič (1956), sem skeniral in si ga lahko v celoti ogledate, čeprav je zapis malo zmeden3. Kakšna je bila najbrž resnična zgodba, ve povedati moja sestrična Štefka iz Jesenj4. Najbolj osupljiv podatek pa sem dobil v Prirodoslovnem muzeju (dr. Boris Krištufek in Mojca Jernejc Kodrič). Medved, ki ga je ustrelil moj stric, je od leta 1957 pa do leta 2012 (55 let) krasil gozdno dioramo (to je ogromna izložba) v veliki dvorani (slika). To pomeni, da so naši učenci, ki naj bi vsaj enkrat v času šolanja obiskali Prirodoslovni muzej,  videli ravno tega medveda. Zdaj je medved v depoju in bi ga morda lahko lovci z Vač dobili nazaj, saj so ga oni prodali muzeju za 10 000 dinarjev, kakor piše v stari muzejski inventarni knjigi vretenčarjev5.

Rad imam domače živali, zato bi bil vesel, da so bolj kot medved, ki svoj areal širi, zaščitene koze, kokoši, kunci, moški, itd.     Zvonček Norček