Te strani so zgodovina in so se urejale do leta 2004.
Tu klikni za nove strani Družinskega gledališča Kolenc.

Domov

SEMINARJI  ZA  UČITELJE   2003/04

 

1     Motivacija z doživljanjem narave (rastlin in živali) z neposrednim stikom

1     Z doživljanjem umetnosti do globljega razumevanja vsebin iz učnega načrta

2     Kulturni dan - ali kako doživeti vsebine iz učnega načrta za drugo in tretje triletje

3     Z doživljanjem umetnosti in narave v devetletko

 

 

 

1      Motivacija z doživljanjem narave (rastlin in živali) z neposrednim stikom

                                                                                     1  A4

84    Družinsko gledališče Kolenc, Mojca Kolenc s. p. Vače 24, 1252 VAČE

Koordinator: Kolenc Mojca, tel.: 01 8976 680, 041 895 852, faks: 01 8962 524, e-naslov.jani.kolenc@siol.net

Število ur: 16 (strnjeno)

Ciljna skupina: Učitelji biologije, naravoslovja, razrednega pouka, učitelji na oddelkih s prilagojenim programom, vzgojiteljice v vrtcih, gozdarji, ki vodijo po učnih poteh, učitelji okoljske vzgoje.

Cilji: Program bo odgovoril na naslednja dva sklopa vprašanj:

Kako skrbeti za živali in jih doživljati? Pomen živali v zooterapiji pri nekaterih motnjah otrok; kako doživljanje umetnosti (poezijo, basen, anekdoto, glasbo ali ples) uporabiti za doživljanje živali? Kako narediti pouk v naravi (park, učna pot) zabaven in privlačen? Kako narediti učno pot in privlačne naloge na poti? Interdisciplinarnost pouka v okolju in devetletna osnovna šola,

Teme in predavatelji:

A) Praktično učenje našega doživljanja s pomočjo umetnosti (ples, glasba, poezija, basen, anekdota) - Kolenc Anka, Kolenc Mojca, Kolenc Zvonimir                                                          1 N- 1 V N D

B) Naše doživljanje ob neposrednem stiku z živaljo in napotki za vaje doživljanja doma - Kolenc Zvonimir, Kolenc Anka, KolencMojca                                                                           2D

C) Oskrba živali - Kolenc Zvonimir                                            1 D

D)Obisk učne poti- z reševanjem zabavnih nalog- Kolenc Mojca  4 D

E) Izdelava zabavnih nalog na učni poti - Kolenc Zvonimir,

Kolenc Anka                                                                            2 D

F) Kviz s križanko – Kolenc Zvonimir, Kolenc Anka. Kolenc Mojca   1 D

G) Izdelava učne poti - Kolenc Zvonimir                                    2 D

H) Svetovanje - seminarske naloge - Kolenc Zvonimir, Kolenc Anka,Kolenc Mojca                                                                                   

                                                                                                     2 D

Pogoji: Lahko terensko oblačilo.

Literatura: Literaturo dobe udeleženci na seminarju: Nolimal, F. idr., Učenci na raziskovalnih poteh na Vačah in drugje. Priročnik z nalogami in primeri iz prakse za učitelje mentorje naravoslovnih in družboslovnih dejavnosti v osnovni šoli. Ljubljana. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997 (fotokopije nekaterih poglavji) druge naloge.

Mentorji sem. nal.: Kolenc Anka, Kolenc Zvonimir, Kolenc Mojca

Seminarske naloge: Vadba doživljanja; Priprava nalog v naravi; Priprava učne ure z živalmi; Umetnost - pripomoček za doživljanje, Priprava vivarija.

Št. izpeljav: 1

Rok prijave: 17. 10.2003                                                  Kraj: Vače

Čas: 24. 10. 2003 ob 15.00-25. 10.2003 ob 16.00

Opombe: Kotizacija znaša 12.000 SIT. Program je prilagojen učnemu načrtu devetletke.

 

1     Z doživljanjem umetnosti do globljega razumevanja vsebin iz učnega načrta

                                                                         1  A4

69   Društvo Gledališče Kolenc,   Vače 24,   1252 VAČE                                         

Koordinator: Anka Kolenc, tel.: 01 8976 680, 031 225 097,

faks: 01 8962 524, e-naslov: zvonimir.kolenc@guest.arnes.si

Število ur: 16 (strnjeno)

Ciljna skupina: Učitelju razrednega pouka in učiteljev v podaljšanem bivanju.

Cilji: Odgovorili si bomo na naslednja vprašanja: Kako s pomočjo umetnosti doživljati vsebine iz učnega načrta? Kako narediti pouk privlačen in poln prijetnega doživljanja, ob katerem se nevsiljivo učimo? Kako se naučiti doživljanja umetnosti? Kako doživljati pred otroci? Kako lastno doživljanje prenašati na učence? Kako izbrati predstavo za kulturni dan?

Teme in predavatelji:

A) Naše doživljanje umetnosti in vaje za doživljanje z učenci (Teoretični uvod s praktičnimi primeri o doživljanju; Obravnava pravljičnih junakov iz berila za razredno stopnjo in doživljanje njihovih zgodb) - Kolenc Anka, Kolenc Mojca                                             1 P; 1 P, V, N

B) Gledališče kot didaktični pripomoček za učenje z doživljanjem umetnosti: Gledališče, igranje; Pomen meditacije za gledališko doživljanje; Gledališče doživljanja in vpletenosti; Gib kot pripomoček. - Kolenc Anka, Kolenc Mojca                                                2 D

C) Interdisciplinarnost pravljice o Sneguljčici: analiza pravljice, uporabnost pri slovenščini, matematiki, glasbi in drugih predmetih - Kolenc Anka, Kolenc Mojca, Kolenc Zvonimir, Kolenc Jana     1 D; 2 P, V

D) Kulturni dan - Sneguljčica in sedem palčkv (ogled predstave, analiza pripravljenih nalog, ustvarjanje novih nalog, učenje z doživljanjem ob igri) - Kolenc Mojca, Kolenc Anka, Kolenc Zvonimir, Kolenc Jana                                                               1 D; 2V, N

E) Navodilo za izdelavo seminarskih nalog (izbira poljubnih tem iz učnega načrta s poudarkom na doživljanju) Kolenc Anka, Kolenc Mojca                                                            1 D; 2 V, N

F) Izdelava osnutkov seminarskih nalog - Kolenc Zvone, Kolenc Mojca, Kolenc Jana                                                              1D;2D,V

Literatnra: Udeleženci dobe literaturo na seminarju - primeri zabavnih

pisnih nalog in izpeljave kviza. 

Mentorji sem. nal.: Anka Kolenc, Mojca Kolenc, Zvonimir Kolenc

Seminarske naloge: Izbira poljubnih tem iz učnega načrta s poudarkom

na doživljanju.

Št. izpeljav: 1

Rok prijave: 9.1. 2004                                         Kraj: Vače pri Litiji

Čas: 16. 1. 2004 15.00 - 17. 1. 2004 16. 00

 

2        Kulturni dan - ali kako doživeti vsebine iz učnega načrta za drugo in tretje triletje

                                                                                            1  A4

69   Društvo Gledališče Kolenc,       Vače 24,       1252 VAČE                                         

Koordinator: Anka Kolenc, tel.: 01 8976 680, GSM: 031 225 097, faks: 01 8962 524.

e-naslov: zvonimir.kolenc@guest.arnes.si

Število ur: 16(strnjeno)

Ciljna skupina: Učitelji in profesorji slovenščine, ravnatelji, učitelji na šolah s posebnimi zahtevami.

Cilji: Odgovorili bomo na vprašanja: Kako brez nasilja voditi učno-vzgojni proces? Kako si pri tem pomagati z lastnim doživljanjem umetnosti (predvsem literature)? Kako se učiti zavedanja in z lastnim pozitivnim doživljanjem umetnosti prenašati doživljanje vsebin na učence?

Teme in predavatelji:

A) Naše doživljanje umetnosti in vaje za doživljanje z učenci (teoretični del s praktičnimi primeri o doživljanju, obravnava junakov iz beril za predmetno stopnjo in doživljanje njihovih zgodb) - Kolenc Mojca, Kolenc Anka                                                         1 P, 2 V, N, D

B) Gledališče kot didaktični pripomoček za učenje z doživljanjem umetnosti: Gledališče, igranje; Pomen meditacije za gledališko doživljanje; Gledališče doživljanja in vpletenosti; Gib kot pripomoček - Kolenc Anka, Kolenc Mojca                                               2 D

C) Doživljanje umetnosti kot potreba za osebno rast (Umetnost in resnica) - Kolenc Anka, Kolenc Mojca                         1 P; 1 D, N

D) Kulturni dan - "Kaj je?" (ogled predstave, analiza pripravljenih nalog, ustvarjanje novih nalog, učenje z doživljanjem ob igri)   Kolenc Zvonimir, Kolenc Jana, Kolenc Anka, Kolenc Mojca                                                        1 N; 2 P, V, N

E) Navodilo za izdelavo seminarskih nalog (izbira poljubnih tem iz učnega načrta s poudarkom na doživljanju) - Kolenc Mojca, Kolenc Anka                                                                        3 D

F)  Izdelava osnutkov seminarskih nalog - Kolenc Anka,Kolenc Mojca        1 D: 2 P. V, N

Literatura: Primere zabavnih pisnih nalog bomo razdelili na seminarju.

Mentorji sem. nal.: Kolenc Anka, Kolenc Mojca

Seminarske naloge: Analiza kulturnega dne; Doživljanje poezije;

Doživljanje giba in besede; Poljubne teme iz učnega načrta s  poudarkom na doživljanju s pomočjo umetnosti.

Št. izpeljav: 1

Rok prijave: 5. 3. 2004                                         Kraj: Vače pri Litiji

Čas: 12. 3. 2004 15.00-13. 3. 2004 16.00

Opombe: Kotizacija znaša 14.770,08 SIT na udeleženca.

 

3     Z doživljanjem umetnosti in narave v devetletko

                                                                        1  A4

69   Društvo Gledališče Kolenc,      Vače 24,              1252 VAČE                                    

Koordinator: Anka Kolenc. tel.: 01 8976 680, gsm: 031 225 097, faks: 01 8962 524, e-naslov: zvonimir.kolenc@guesl.arnes.si

Število ur: 16 (strnjeno).

Ciljna skupina: Učitelji, pedagoški in vodstveni delavci na osnovnih šolah

Cilji: Odgovorili si bomo na vprašanje: Kako približati učencu vsebine iz učnega načrta s pomočjo prijetnega doživljanja? Pri tcm bomo uporabili zabavne naloge, animacijo. umetnost, naravo in didaktično igro.

Tcme in predavatelji:

A) Naše doživljanje umetnosti in vaje za doživljanje z učenci: Teoretični uvod s praktičnimi primeri o doživljanju; obravnava pravljičnih junakov iz beril za razredno stopnjo in doživljanje njihovih zgodb; obravnava junakov za predmetno stopnjo in doživljanje njihovih z.godb

- Kolenc Mojca, Kolenc Anka                                     1 P, 2 V, N D

B) Gledališče kot didaktični pripomoček za učenje z doživljanjem umetnosti: gledališče igranja; pomen meditacije za gledališko doživljanje: gledališče doživljanja in vpletenosti. - Kolenc Mojca. Kolenc Anka  1 D

C) Interdisciplinarst pravljice o Sneguljčici: - Uporabnost pri slovenščini, matematiki, glasbi, - Umetnost - motivacija za osebno rast

- Kolenc Mojca, Kolenc Anka                                                2 P, D

D)Vodeno doživljanje ob predstavi ( Cabaret ) - Kolenc Zvonimir, Kolenc Anka, Kolenc Mojca, Kolenc Jana                                    1 N

E) Živali na obisku: Analiza nalog. Učenje z doživljanjem ob igri (Kviz) - Kolenc Zvonimir, Kolenc Anka, Kolenc Mojca                   3 D, V

F)  Učna pot v okolici šole in pouk v naravi v obliki igre                   2 D

G) Navodilo za izdelavo seminarskih nalog: - izbira poljubnih tem iz učnega načrta s poudarkom na prijetnem doživljanju vsebin. -praktično delo ob povezovanju z doživljanjem umetnosti. –Kolenc Zvonimir, Kolenc Anka. Kolenc Mojca               1 P; 1 D, V

H) Izdelava osnutkov seminarskih nalog – Kolenc Zvonimir. Kolenc Anka. Kolenc Mojca                                      2 V

Literatura: Literaturo dobijo učitelji na seminarju: Fani Nolimal in skupina avtorjev; Učenci na raziskovalnih poteh na Vačah in drugje - priročnik z nalogami in primeri iz prakse za učitelje in učitelje mentorje naravoslovnih in družboslovnih dejavnosti v osnovni šoli. Učitelji bodo dobili še primere nalog iz različnih kulturnih in naravoslovnih dni.

Mentorji sem. nal.: Zvonimir Kolenc, Anka Kolenc. Mojca Kolenc

Seminarske naloge: Z učenci v naravi (naloge in igre). Pomnjenje vsebin z doživljanjem umetnosti. Izpeljava teme iz učnega načrta s pomočjo  umetnosti - za pouk z intenzivnini doživljanjem;...

Št. izpeljav: 1

Rok prijave: 2. 4.2004                                        Kraj: Vače pri Litiji

Čas: 9. 4. 2004 ob 15. uri - 10. 4. 2004

Opombe: Kotizacija znaša 13.813,2 SIT.

 

 

 

SEMINARJI  2002/03

 

 

1     Z doživljanjem umetnosti do globjega razumevanja vsebin iz učnega načrta

2     Kulturni dan - ali kako doživeti vsebine iz učnega načrta za drugo in tretje triletje

3     Z doživljanjem umetnosti in narave v devetletko  

1     Motivacija z doživljanjem narave(rastlin in živali) z neposrednim stikom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Katalog programov stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 2002/2003,  stran  371)

3     Z doživljanjem umetnosti in narave v devetletko 

                                                                  1   A4

33    Društvo "Gledališče Kolenc"___________

Koordinator: Mojca Kolenc, tel.: (01) 897 66 80,

GSM: 041 895 852, faks: (01) 896 25 24,

E-mail: zvonimir.kolenc@guest.arnes.si,

Število ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 17

Ciljna skupina: Učitelji, pedagoški    in    vodstveni delavci    na osnovnih šolah.

Cilji: Odgovorili si bomo na vprašanje: Kako približati učencu vsebine iz učnega načrta s pomočjo prijetnega doživljanja? Pri tem bomo uporabili zabavne naloge, animacijo, umetnost, naravo in didaktično igro.

Teme in predavatelji:

A)Naše doživljanje umetnosti in vaje za doživljanje z učenci: -Teoretični uvod s praktičnimi primeri o doživljanju, - obravnava pravljičnih junakov iz beril za razredno stopnjo in doživljanje njihovih zgodb, - obravnava junakov za predmetno stopnjo in doživljanje njihovih zgodb - Mojca Kolenc,  Anka Kolenc.

1 P; 2 V,N,D

B) Gledališče kot didaktični pripomoček za učenje z doživljanjem umetnosti: - gledališče igranja, - pomen meditacije za gledališko doživljanje, - gledališče doživljanja in vpletenosti. – Anka Kolenc, Mojca Kolenc 1 D

C) Interdisciplinarnost pravljice o Sneguljčici: - Uporabnost pri slovenščini, matematiki, glasbi, - Umetnost - motivacija za osebno rast – Mojca Kolenc,  Anka Kolenc 2 P,D

D) Vodeno doživljanje ob predstavi (Cabaret) -  Mojca Kolenc, Jana Kolenc, Zvonimir Kolenc, Anka Kolenc   1 N

E) Živali na obisku: Analiza nalog. - Učenje z doživljanjem ob igri (Kviz) – Zvonimir Kolenc, Anka Kolenc, Mojca Kolenc   3 D,V

F) Učna pot v okolici šole in pouk v naravi v obliki igre   2 D

G) Navodilo za izdelavo seminarskih nalog: - izbira poljubnih tem iz učnega načrta s poudarkom na prijetnem doživljanju vsebin, -praktično delo ob povezovanju z doživljanjem – Zvonimir Kolenc,  Anka Kolenc, Mojca Kolenc   1 P; 1 D,V

H) Izdelava osnutkov seminarskih nalog – Zvonimir Kolenc, Anka Kolenc, Mojca Kolenc                      2 V

Literatura: Literaturo dobe učitelji na seminarju: Fani Nolimal in skupina avtorjev: Učenci na raziskovalnih poteh na Vačah in drugje - priročnik z nalogami in primeri iz prakse za učitelje in učitelje mentorje naravoslovnih in družboslovnih dejavnosti v osnovni šoli. Učitelji bodo dobili še primere nalog iz različnih kulturnih in naravoslovnih dni.

Mentorji sem. nal.: Zvonimir Kolenc, Anka Kolenc, Mojca Kolenc

Seminarske naloge: Z učenci v naravi (naloge in igre), Pomnjenje vsebin z doživljanjem umetnosti, Tema iz učnega načrta za pouk z intenzivnim doživljanjem.

Št. izpeljav: 1

Rok prijave: 24.10.2002  Kraj: 8283 Blanca

Čas: V času jesenskih počitnic. Po dogovoru.

 


(Katalog programov stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 2002/2003,  stran  237)

  1     Motivacija z doživljanjem narave

(rastlin in živali) z neposrednim stikom

_____________________                                                                    1   A4

 45    Družinsko gledališče Kolenc

za doživljanje umetnosti in narave________

Koordinator: Mojca Kolenc, tel.: (01) 8976-680,

GSM: 041 895852,  faks: (01) 896 25 24,

E-mail: jani.kolenc@siol.net

Število ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 10

Ciljna skupina: Učitelji biologije, naravoslovja, okoljske vzgoje (pa tudi učitelji razrednega pouka, učitelji na oddelkih s prilagojenim programom, vzgojiteljice v vrtcih, gozdarji, ki vodijo po učnih poteh - vsi tisti, ki bi želeli popestriti pouk z živimi živalmi ali s poukom v naravi - z naravo).

Cilji: Program bo odgovoril na naslednja dva sklopa vprašanj: -Kako narediti pouk v naravi (park, učna pot) zabaven in privlačen? Kako narediti učno pot in privlačne naloge na poti? Interdisciplinamost pouka v okolju in devetletna osnovna šola! - Kako skrbeti za živali in jih doživljati? Pomen živali v zooterapiji pri nekaterih motnjah otrok? Kako doživljanje umetnosti (poezijo, basen, anekdoto, glasbo ali ples) uporabiti za doživljanje živali?

Teme in predavatelji:

A) Praktično učenje našega doživljanja s pomočjo umetnosti-živali (ples, glasba, poezija, basen, anekdota) - Mojca Kolenc, Anka Kolenc, Zvonimir Kolenc     1 N; 1 V,N,D

B) Naše doživljanje ob neposrednem stiku z živaljo in napotki za vaje doživljanja doma - Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc, Anka Kolenc    2D

C) Oskrba živali - Zvonimir Kolenc    1 D

D) Obisk učne poti - z reševanjem zabavnih nalog - Mojca Kolenc    4 V

E) Izdelava zabavnih nalog na učni poti - Anka Kolenc, Zvonimir  Kolenc        2 D

F) Kviz s križanko - Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc, Anka Kolenc       1D

G) Izdelava učne poti - Zvonimir Kolenc    2 D

H) Svetovanje - seminarske naloge - Mojca Kolenc, Anka Kolenc,  Zvonimir Kolenc 2 D

Pogoji udelež.: Lahko terensko oblačilo.

Literatura: Literaturo dobe udeleženci na seminarju: Nolimal, F. in širša skupina, Učenci na raziskovalnih poteh na Vačah in drugje.

Priročnik z nalogami in primeri iz prakse za učitelje–mentorje naravoslovnih in družboslovnih dejavnosti v osnovni šoli.

Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997, 150 s., in

druge naloge.

Mentorji sem. nal.: Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc, Anka Kolenc.

Seminarske naloge: Vadba doživljanja; Priprava nalog v naravi;

Priprava učne ure z živalmi;  Umetnost - pripomoček za doživljanje, Priprava vivarija.

Št. izpeljav: 1

Rok prijave: 11.10.2002 Kraj: Vače pri Litiji

Čas: 18. 10. 2002 ob 15.00 - 19. 10 2002 ob 16.00  Točno

Opombe: Kotizacija za celoten seminar je 15 000 SIT.

 

 


(Katalog programov stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 2002/2003,  stran202)

2     Kulturni dan - ali kako doživeti vsebine iz učnega načrta za drugo in tretje triletje

                                                                                                                     1   A4

33    Društvo "Gledališče Kolenc"

Koordinator: Mojca Kolenc, tel: (01) 897 66 80,

GSM: 041 895 852, faks: (01) 896 25 24,

E-mail: zvonimir.kolenc@guest.arnes.si,

Število ur: 16 (strnjeno)

Št. udeležencev: 12

Ciljna skupina: Učitelji in profesorji slovenščine, ravnatelji, učitelji na šolah s posebnimi zahtevami.

Cilji: Odgovorili bomo na vprašanja: kako brez nasilja voditi učno vzgojni proces? Kako si pri tem pomagati z lastnim doživljanjem umetnosti (predvsem literature)? Kako se učiti zavedanja in z lastnim pozitivnim doživljanjem umetnosti prenašati doživljanje vsebin na učence?

Teme in predavatelji:

A) Naše doživljanje umetnosti in vaje za doživljanje z učenci (teoretični del s praktičnimi primeri o doživljanju, obravnava junakov iz beril za predmetno stopnjo in doživljanje njihovih zgodb) - Anka Kolenc, Mojca Kolenc     1 P; 2 V,N,D

B) Gledališče kot didaktični pripomoček za učenje z doživljanjem umetnosti: (Gledališče, igranje, - Pomen meditacije za gledališko doživljanje. - Gledališče doživljanja in vpletenosti. -Gib kot pripomoček…) - Anka Kolenc, Mojca Kolenc    2 D

C) Doživljanje umetnosti kot potreba za osebno rast (- Umetnost in resnica) - Mojca Kolenc, Anka Kolenc    1 P; 1 D,N

D) Kulturni dan - "Kaj je?" (ogled predstave, analiza pripravljenih nalog, ustvarjanje novih nalog, učenje z doživljanjem ob igri) -Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc, Anka Kolenc,  Jana Kolenc      1 N; 2 P,V,N

E) Navodilo za izdelavo seminarskih nalog (izbira poljubnih tem iz učnega načrta s poudarkom na doživljanju - Mojca Kolenc, Anka Kolenc      3 D

F) Izdelava osnutkov seminarskih nalog - Mojca Kolenc, Anka Kolenc     1 D; 2 P,V,N

Literatura: Primere zabavnih pisnih nalog bomo razdelili na seminarju.

Mentorji sem. nal.: Anka Kolenc, Mojca Kolenc

Seminarske naloge: Analiza kulturnega dne; Doživljanje poezije; Doživljanje giba in besede; Poljubne teme iz učnega načrta s poudarkom na doživljanju.

Št. izpeljav: 1

Rok prijave: 07.03.2003 Kraj: Vače pri Litiji

Čas: 14. 3. 2003 - 15. 3. 2003 Točno


(Katalog programov stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 2002/2003,  stran  188)

1     Z doživljanjem umetnosti do globjega razumevanja vsebin iz učnega načrta

________________________                                                                             1   A4

33    Društvo "Gledališče Kolenc"___________

Koordinator: Mojca Kolenc, tel.: (01) 897 66 80, 041 895 852,

faks: (01) 896 25 24, E-mail: zvonimir.kolenc@guest.arnes.si,

Število ur: 16 (strnjeno) Št. udeležencev: 11

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka in učitelji v podaljšanem bivanju.

Cilji: Odgovorili si bomo na naslednja vprašanja: kako s pomočjo umetnosti doživljati vsebine iz učnega načrta? Kako narediti pouk privlačen in poln prijetnega doživljanja ob katerem se nevsiljivo učimo? Kako se naučiti doživljanja umetnosti? Kako doživljati pred otroci? Kako lastno doživljanje prenašati na učence? Kako izbrati predstavo za kulturni dan?

Teme in predavatelji:

A)Naše doživljanje umetnosti in vaje za doživljanje z učenci (Teoretični uvod s praktičnimi primeri o doživljanju, -Obravnava pravljičnih junakov iz berila za razredno stopnjo in doživljanje njihovih zgodb) - Anka Kolenc, Mojca Kolenc     1 P; 1 P,V,N

B) Gledališče kot didaktični pripomoček za učenje z doživljanjem umetnosti: (Gledališče, igranje, - Pomen meditacije za gledališko doživljanje. - Gledališče doživljanja in vpletenosti. -Gib kot pripomoček.) - Mojca Kolenc, Anka Kolenc    2 D

C) Interdisciplinarnost pravljice o Sneguljčici: analiza pravljice, uporabnost pri slovenščini, matematiki, glasbi in drugih predmetih) – Jana Kolenc, Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc, Anka Kolenc     1 D; 2 P,V

D) Kulturni dan - Sneguljčica in sedem palčkov (ogled predstave, analiza pripravljenih nalog, ustvarjanje novih nalog, učenje z doživljanjem ob igri) - Mojca Kolenc, Anka Kolenc, Zvonimir Kolenc, Jana Kolenc       1 D; 2 V,N

E) Navodilo za izdelavo seminarskih nalog (izbira poljubnih tem iz učnega načrta s poudarkom na doživljanju) - Mojca Kolenc, Anka Kolenc      1 D; 2 V,N

F) Izdelava osnutkov seminarskih nalog - Mojca Kolenc, Jana Kolenc,                             Zvonimir Kolenc,      1 D; 2 D,V

Literatura:  Udeleženci dobe literaturo na seminarju - primeri zabavnih pisnih nalog in izpeljave kviza.

Mentorji sem. nal.: Anka Kolenc, Mojca Kolenc, Zvonimir Kolenc

Seminarske naloge: Izbira poljubnih tem iz učnega načrta s poudarkom na doživljanju.

Št. izpeljav: 1

Rok prijave: 10.01.2003 Kraj: Vače pri Litiji

Čas: 17. 1. 2003 15.00 - 18. 1. 2003 16. 00 Točno

 

 

 

 

 

Zgodovina

Naslovi seminarjev – 2001/2002

ieadfghjklcvbQWERTZ

1. Z doživljanjem umetnosti do globjega razumevanja vsebin iz učnega načrta

 ieadfghjklcvbQWERTZ

2. Naravoslovni dan z živimi živalmi in naravoslovni dan v naravi (učna pot, park..)

ieadfghjklcvbQWERTZ

3. Motivacija z doživljanjem narave (rastlin in živali) z neposrednim stikom

ieadfghjklcvbQWERTZ

 

 

Z doživljanjem umetnosti do globjega razumevanja vsebin iz učnega načrta

( KATALOG PROGRAMOV stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 2001/ 2002, stran 286)

58 Družinsko gledališče Kolenc za doživljanje umetnosti in narave

Koordinator: Mojca Kolenc. Tel.: (01) 897 66 80, 041 895 852, faks: (01) 897 60 04, E-mail: jani.kolenc@siol.net

Število ur: 16 (strnjeno v 2 delih)

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka.

Cilji: Odgovorili si bomo na naslednja vprašanja: Kako narediti pouk privlačen in poln prijetnega doživljanja? Kako sebe naučiti doživljanja umetnosti? Kako doživljati pred otroci? Kako lastno doživljanje prenašati na učence? Kako izbrati predstavo za kulturni dan? Kako s pomočjo umetnosti doživljati vsebine iz učnega načrta?

Teme in predavatelji:

 1. Kulturni dan - Sneguljčica in sedem palčkov - Anka Kolenc, Mojca Kolenc, Zvonimir Kolenc, Jani Kolenc (3 ure predavanje , vaje, nastop)
 2. Naše doživljanje umetnosti in napotki za vaje doživljanja doma - Anka Kolenc, Mojca Kolenc (2 uri - delavnica)
 3. Kako analizirati predstavo - Anka Kolenc, Mojca Kolenc (2 uri - delavnica)
 4. Trnuljčica in matematika; sledi analiza predstave Jana Kolenc, Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc, Anka Kolenc ( 1 ura delavnica, 2 uri vaje in nastop)
 5. Pepelka in glasbila - Jana kolenc, Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc, Anka Kolenc ( 1 ura delavnica, 2 uri vaje in nastop)
 6. Izdelava lutk in druge opreme - Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc, Jana Kolenc (1 ura delavnica)
 7. Navodila za izdelavo seminarske naloge - Mojca Kolenc, Anka Kolenc ( 1 ura delavnica)

Literatura: Udeleženci dobe literaturo na seminarju - primeri zabavnih pisnih nalog in izpeljave kviza.

Mentorji sem. nal.: Anka Kolenc, Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc

Seminarske naloge: Analiza doživetja pravljice z uporabo vsebin iz učnega načrta; Doživljanje matematike

Št. izpeljav: 1

Rok prijave: 11. 1. 02

Kraj: Novo mesto

Čas: 18. 1. 2002 ob 15.00 - 19. 1. 2002 ob 16.00 Točno

 

ieadfghjklcvbQWERTZ

 

Naravoslovni dan z živimi živalmi in naravoslovni dan v naravi (učna pot, park..)

( KATALOG PROGRAMOV stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 2001/ 2002, stran 90)

58 Družinsko gledališče Kolenc za doživljanje umetnosti in narave

Koordinator: Mojca Kolenc. Tel.: (01) 897 66 80, 041 895 852, faks: (01) 897 60 04, E-mail: jani.kolenc@siol.net

Število ur: 16 (strnjeno v 2 delih)

Ciljna skupina: Učitelji razrednega pouka, učitelji v podaljšanem bivanju, učitelji okoljske vzgoje, gozdarji - vodiči na gozdnih učnih poteh.

Cilji: Odgovorili bomo na vprašanja: Kako poučevati brez nasilja? Kako se naučiti doživljati (s pomočjo umetnosti ali živih živali) in prenašati lastno pozitivno doživljanje na učence? Kako uporabiti živali in okolje (park, učno pot, umetnost..) pri pouku in pri tem občutiti prijetno doživljanje vsega? Kako voditi in narediti kviz s križanko? Kako sestaviti zabavne pisne naloge?

Teme in predavatelji:

 1. Naravoslovni dan z živimi živalmi - Mojca Kolenc, Zvonimir Kolenc, Anka Kolenc ( 2 uri delavnic in 2 uri vaj z eksperimentalnim delom)
 2. Naravoslovni dan v naravi - učna pot - Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc, Anka Kolenc (4 ure terenskega dela)
 3. Kako doživljati in kako prenašati prijetno doživljanje na učence (v pomoč nam je narava in umetnost) - Anka Kolenc, Mojca Kolenc ( 2 uri delavnic)
 4. Analiza naravoslovnega dne in kako pripraviti zabavne nalge in igre v naravi - Mojca Kolenc, Anka Kolenc, Zvonimir Kolenc (4 ure delavnic)
 5. Priprava za seminarske naloge - Anka Kolenc, Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc (2 uri delavnic)

Pogoji udelež.: Primerna obutev za sprehod v naravi.

Literatura: Literaturo dobe udeleženci na seminarju: Nolimal, F. in širša skupina, Učenci na raziskovalnih poteh na Vačah in drugje. Priročnik z nalogami in primeri iz prakse za učitelje - mentorje naravoslovnih in družboslovnih dejavnosti v osnovni šoli. Ljubljana, Zavod republike Slovenije za šolstvo, 1997, 150s. in druge naloge.

Mentorji sem. nal.: Anka Kolenc, Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc

Seminarske naloge: Priprava nalog v naravi; Priprava učne ure z živalmi; Umetnost - pripomoček za doživljanje; Priprava vivarija; Analiza naravoslovnega dne.

Št. izpeljav: 1

Rok prijave: 10. 5. 02

Kraj: Maribor (Vače)

Čas: 17. 5. 2002 ob 15.00 - 18. 5. 2002 ob 16.00 Točno

ieadfghjklcvbQWERTZ

 

Motivacija z doživljanjem narave (rastlin in živali) z neposrednim stikom

( KATALOG PROGRAMOV stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 2001/ 2002, stran 134)

58. Družinsko gledališče Kolenc za doživljanje umetnosti in narave

Koordinator: Mojca Kolenc. Tel.: (01) 897 66 80, 041 895 852, faks: (01) 897 60 04, E-mail: jani.kolenc@siol.net

Število ur: 16 (strnjeno v 2 delih)

Ciljna skupina: učitelji biologije, naravoslovja, razrednega pouka, učitelji na oddelkih s prilagojenim programom, vzgojiteljice v vrtcih, gozdarji, ki vodijo po učnih poteh, učitelji okoljske vzgoje.

Cilji: Program bo odgovoril na naslednja dva sklopa vprašanj:

Teme in predavatelji:

 1. Praktično učenje našega doživljanjas pomočjo umetnosti in živali (ples, glasba, poezija, basen, anekdota) - Zvonimir Kolenc, Anka Kolenc, Mojca Kolenc ( 1 ura nastopi in 1 ura vaj, nastopov in delavnic)
 2. Naše doživljanje ob neposrednem stiku z živaljo in napotki za vaje doživljanja doma - Zvonimir Kolenc, Anka Kolenc, Mojca Kolenc ( 2 uri delavnic )
 3. Oskrba živali - Zvonimir Kolenc ( 1 ura - delavnica)
 4. Obisk učne poti - z reševanjem zabavnih nalog - Mojca Kolenc (4 ure - vaje)
 5. Izdelava zabavnih nalog na učni poti - Anka Kolenc, Zvonimir Kolenc (2 uri - delavnica)
 6. Kviz s križanko - Mojca Kolenc, Zvonimir Kolenc, Anka Kolenc (1 ura - delavnica)
 7. Izdelava učne poti - Zvonimir Kolenc (2 uri - delavnica)
 8. Svetovanje - seminarske naloge - Zvonimir Kolenc, Anka Kolenc, Mojca Kolenc (2 uri delavnic)

Pogoji za udeležbo: Lahko terensko oblačilo

Literatura: Literaturo dobe udeleženci na seminarju: Nolimal, F. in širša skupina, Učenci na raziskovalnih poteh na Vačah in drugje. Priročnik z nalogami in primeri iz prakse za učitelje - mentorje naravoslovnih in družboslovnih dejavnosti v osnovni šoli. Ljubljana, Zavod republike Slovenije za šolstvo, 1997, 150s. in druge naloge.

Mentorji seminarskih nalog: Anka Kolenc, Zvonimir Kolenc, Mojca Kolenc

Seminarske naloge: Vadba doživljanja; Priprava nalog v naravi; Priprava učne ure z živalmi; Umetnost - pripomoček za doživljanje; Priprava vivarija.

Število izpeljav: 1

Rok prijave: 12. 10. 2001

Kraj: Radovljica, Vače

Čas: 19. 10. 2001 ob 15.00 - 20. 10. 2001 ob 16.00 Točno

ieadfghjklcvbQWERTZ

Domov