SPLETNE STRANI:

 Družinsko gledališče Kolenc

 Vače

 Moj hobi – zbiranje sličic - Kraljestvo živali  

Objavljeno v Občanu – NOVICE IZ OBČINE LITIJA – APRIL  2009, številka 4, leto 11

TAKOLE PA ZGLEDA ŠE NELEKTORIRAN ČLANEK - JOJ KAKO ZANIMIVO!

(Norček se je malo pošalil s svojo kraljico!)

STATISTIKA?

 

 

500 pr. Kr. je bilo Vače eno od glavnih  središč v Evropi (železna doba – halštat).

 

181 pr. Kr. Konec železnodobnih Vač

 

Pred letom 1470 – dobijo Vače od vladarja tržne pravice in s tem naziv trg (sodnika; tedenske sejme - ob četrtkih; 6 letnih sejmov, itd; pobirali so štantnino,…)

 

1951 – Vače izgubijo naziv trg in vse pravice v zvezi s tem.

Pred letom 1900 – postanejo Vače občina z županom, cestarjem, tajnikom, matičnim uradom, žandarmerijo ali policijo, ….

 April, 1956 – Ukinitev občine

1945 – Imamo Vačani svojo

 

1965 – Ukinitev mesarije

1956 – Na Vačah ostane samo matični urad

1979 – Ukinitev matičnega urada

Po prvi svetovni vojni – Vačani ustanovimo Kmetijsko zadrugo.

1958 – se zadruga seli v Litijo

 

1977 – Dobijo Vače svoj industrijski obrat (Tiskarna Slovenija), zaposli se ~ 20 delavk.

 

Julij 1996 – Ukinitev obrata

1979 – KS Vače ima edina v občini Litija svojega profesionalnega tajnika, ki s svojo aktivnostjo pripomore k realizaciji načrtov, pridobi še dodatna sredstva in zasluži plačo tudi zase.

1983 – Komunisti obsodijo tajnika grabeža in moralno politične oporečnosti. Ko se tajnik po sedmih letih na sodišču opere krivde je delovno mesto ukinjeno.

 

Do leta 1959 je bila trška zemlja skupna ali državna lastnina

 

V letih 1959, 1977, 1996 Občina Litija uradno »pravično« odtuji – proda več kot polovico trškega zemljiša.

 

21.10.2003 – sprejet Zakon o GEOSS-u

 

K temu največ pripomore g. Franci Rokavec – takratni poslanec  (zdaj  župan občine Litija)

 

2005 - Razpis vlade RS za koncesionarja za področje GEOSS-a: Na razpis sta se javili dve organizaciji: Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a in Center za razvoj - Litija

 

2.8.2005 – Smo dobili odločbo, da je Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a koncesionar.  Center za razvoj iz Litije zaradi prevare ni bil izbran.

 

 

Kaj si pa Vi mislite o glavi spodnjega računa? Mi smo naslov takoj prečrtali, da tega slučajno ne bi kdo resno jemal.

 

Butalski župan mi je predlagal, da bi moral Center za razvoj samo malo dopolniti  svoj naziv v Center za SVOJ razvoj.

Nič se ni spremenilo. Še vedno imam vse rad!  Bog je pač neskončno pravično vsakemu dal najbolj pametno pamet, pa naj jaz zdaj to komu zamerim in podvomim celo v boga?          Zvonček Norček*

 

 

·      Zakaj je prispevek kljub resničnim podatkom neobjektiven? V zgornjem delu tabele so naštete tiste stvari, ki so izginile in so večinoma posledica razvoja. Za primerjavo k taki tabeli bi morala biti še ena tabela. Česa ni bilo, pa je zdaj narejeno, obnovljeno... To je politika. Če beremo časopise, pa si lahko mislimo, da ni drugega kot nesreče in zločini.

·      TUKAJ PA KLIKNEŠ ZA ČLANEK, KI GA JE LEKTOLIRALA MOJA ŽENA ANKA IN JE BIL OBJAVLJEN V OBČANU?