SPLETNE STRANI:

 Družinsko gledališče Kolenc

 Vače

 Moj hobi – zbiranje sličic - Kraljestvo živali  

Objavljeno v Občanu – NOVICE IZ OBČINE LITIJA – maj  2010, številka 5, leto 12

 

 

Izpisek iz rojstne matične knjige:

Datum rojstva: 15. oktober 2004 ob 10. uri in 12 minut

Ime in priimek: Kulturna šola leta – Dan kulture mladih v srcu Slovenije

Rojstni kraj: GEOSS - Slivna , občina: Litija

Ime očeta: Franci Pivec1

Ime matere: Anka Kolenc2

Državljanstvo: slovensko

Stalno bivališče: GEOSS3

Matičarja: Tajnik ZKD RS Marjan Pungartnik in Zvonček Norček

 

Opombe:

1. Franci Pivec je bil dolga leta predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije, s sedežem v Mariboru. Njegova ideja (seme-zato je oče) o kulturni šoli leta je naletela pri Anki Kolenc na ugodna tla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Anka Kolenc je - kot direktorica Družinskega gledališča Kolenc in tajnica društva GEOSS - s sodelavci oblikovala in uresničila celotno prvo prireditev skoraj brez finančne pomoči, predvsem s sredstvi in pripomočki gledališča. Prireditev je na vso moč moralno – pa tudi s skromnimi sredstvi, kolikor je le moglo – podprlo tudi Društvo GEOSS, s takratnim predsednikom  Jožetom Dernovškom in avtorjem projekta GEOSS, Petrom Svetikom. Zveza kulturnih društev s tajnikom Marjanom Pungartnikom in Francijem Pivcem je dogajanje potrdila z aktivno udeležbo. Vsi so bili zadovoljni in ker so ugotovili, da se lahko zanesejo na Družinsko gledališče Kolenc, so dogodek v naslednjem letu planirali, tako v Društvu GEOSS kot v Zvezi kulturnih društev. Nekaj pa je primaknil tudi JSKD RS, kamor se je mati dogodka javila na razpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V Sloveniji lahko šole prejmejo naslednje nazive: Oglasna šola leta, Zdrava šola, Eko šola, Zlati kabel, najbolj športna šola leta, Unesco šola, priznanje Blaža Kumerdeja, Turistično priznanje raznih kovin, itd. Na GEOSSu, v srcu Slovenije, v Občini Litija se je pa rodila Kulturna šola leta.

Prvo leto, 2004,  je ta naziv dobilo 5 šol: OŠ Limbuš, OŠ Tržič, OŠ Radlje ob Dravi, OŠ Črnuče, OŠ Ponikva; lani je bila s tem laskavim nazivom nagrajena tudi OŠ Litija.

 

Pripis:

1. Letošnji dogodek (sedmi po vrsti) bo 4. junija ob 10. uri še na GEOSSu.

2. Nekaj člankov in komentarjev: Članek v Šolskih razgledih - letnik LXI, 7. maj 2010, številka 09,    Tržišče 2009 ,  Članek ŠR 2008 , Utemeljitev k prošnji za finančno pomoč 2006

 

 

 

 

Primeri pisnih priznanj: