SPLETNE STRANI:

 Družinsko gledališče Kolenc

 Vače

 Moj hobi – zbiranje sličic - Kraljestvo živali  

Objavljeno v Občanu – NOVICE IZ OBČINE LITIJA – MAREC  2009, številka 3, leto 11

 

Odgovor na vprašanje iz prejšnje št. Občana:   MARIJIN ODGOVOR

Vprašanje se je glasilo. Kje je g. Licul naredil napako v potnem listu – v zvezi z lipo?

To je slika iz potnega lista (sl.1) in ga. Marija Smolej iz Kresnic mi je med številnimi poslala najizvirnejši in najlepši odgovor (sl.2) s prijaznim pisemcem, ki ga lahko preberete, če kliknete http://www.vace.si/marijasmolej.pdf

Pogosto prebiram vaše ljubeče pisemce ga. Marija. Hvala! Obiščite me kdaj!

 

DEŽELA RODOLJUBA

 

To je raj okoli GEOSSa – Slovenija, …. Saj je na GEOSSu centralni slovenski spomenik vsem rodoljubom osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki so ga postavili veterani zadnje 10-dnevne vojne. Pa to ni samo kamen, ki označuje najpomembnejši del naše zgodovine, ko smo Slovenci postali državotvorni narod. To je tudi najpopolnejša zbirka okrasnih kamnov iz kamnolomov, kjer žive Slovenci že od nekdaj. Imeti tak spomenik v svojem kraju blizu domačega kamnoloma, pa ni mačji kašelj. To je edini spomenik na svetu, ki je zgrajen iz kar 36 različnih kamnov (sl.3).

Po končanem gledališkem vodenju navadno obiskovalce vprašam, iz katerega kraja so prišli.

Odgovorijo mi, npr., iz Rogatca. »Tukaj v središču srca, na GEOSSu, imamo nekaj iz vašega kraja,« jim odgovorim. Si morete misliti, kako srečni so bili, ko sem jim med kockami pokazal loški peščenjak (sl.3B), iz katerega so izdelani portali njihovih domačij? Od njih pa sem izvedel, da so se njihovi predniki preživljali z izdelovanjem brusov iz tega kamna. Spominov ni bilo ne konca ne kraja. Vsak kamen  od 36-ih ima svoje zgodbe o življenju ljudi …

Ko je naše Družinsko gledališče Kolenc na povabilo Slovencev iz tržaških majhnih vasi, po izvedbi svoje predstave s Prešernom prešerni (sl. 4 in 5), v Italiji s svojimi rojaki še naprej prešernovalo, sem jih ob teranu in pršutu (sl.6 in 7) nagovoril: » Imate nekaj, kar je z Vač in Vačani imamo nekaj, kar je z Vaše vasi Repen«. Veselo kramljanje in smeh sta utihnila:»Na GEOSSu je spomenik Rodoljubu iz kamnitih kock. Ena od kock je iz Vašega kamnoloma!« (sl.3A) Med prijatelji s sosednjega omizja je vstal velik postaven Slovenec: »Jaz sem delavec v tem kamnolomu, ki sem ta kamen iztrgal iz hriba!« Ploskanje. »In kaj imamo mi iz Vaše vasi - Vače?« sem prebral iz njihovih odprtih, bleščečih oči: »Na sredi Trsta je pokopališče. Na sredi pokopališča je cerkev sv. Ane. Ob steni cerkve je spomenik iz repenskega apnenca. Pod Vašim kamnom je grob našega rojaka tržaško koprskega škofa Matevža Ravnikarja, borca za slovenstvo in vero. O njem bo spregovoril Rimski kongres septembra leta 2010….«…..                 

                                        Rad Nas imam! Saj vem, Vi pa mene!  Zvonček Norček                    

Viri:

http://www.vace.si/Rodoljub.htm

 

ZALOKAR, Peter: Mati Slovenija – Raj okoli Geossa (slikovno potopisni mali atlas Slovenije z zemljevidom), Založba: Makarenko, 2008

 

Opomba: Poleti nas bodo Tržačani obiskali in se prepričali o svojem kamnu.