SPLETNE STRANI:

 Držinsko gledališče Kolenc

 Vače

 Moj hobi – zbiranje sličic - Kraljestvo živali

 

Občan - Januar 2007

 

TRETJI STOLETNIK (Valentin Benedik)

Kateri kraj na svetu se lahko ponaša s knjigo, v kateri je opisana zgodovina kraja. Predstavljene pa so tudi vse  znamenitosti (do leta 1972)? Kateri kraj na svetu ima knjigo, v kateri so opisane hiše in njih prebivalci skozi vso zgodovino ( do leta1979)?

 

Ker je vprašanje tako zelo » težko«, sem se odločil, da vam zaupam odgovor.

To je najstarejši trg v Zasavju in gotovo najznamenitejši kraj v naši občini ter med najznamenitejšimi v Sloveniji in na svetu - Vače.

 

Kdo je tisti, ki je napisal ti dve knjigi, da se lahko Vačani s tem ponašamo?

To je bil naš cenjeni župnik  gospod Valentin Benedik, ki mu bo letos minilo 100 let od njegovega rojstva in smo ob tej priložnosti odkrito hvaležni, da je nam in naši zgodovini posvetil skoraj 30 let svojega življenja. Rad nas je imel! In mi ga imamo še vedno radi. Zato ima v naših srcih, na pokopališču in v našem muzeju na Vačah, v Domu GEOSS, posebno mesto,  kjer se lahko vsak prepriča o njegovi veliki ljubezni, znanju in vztrajnosti.

Rojen je bil na Šmarjetni gori pri Kranju, 13.2.1907,  očetu Francu,  (ki je umrl, ko je bilo Valentinu 8 let) in materi Mariji. Imel je dva brata: starejšega Franca in mlajšega Janka. Sestra Roza pa mu je pomagala pri službovanju na Vačah do svoje smrti 1964. V njegovi mladosti zgrajena domača hiša še stoji prav blizu  Prešernovega gaja.

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kranju. Po končani teološki fakulteti v Ljubljani je imel novo mašo 13.7. 1930 v Kranju. Služboval je v Radovljici, na Bledu, v Zagorju ob Savi in v Lokah pri Zagorju. Med vojno je bil izgnan na Hrvaško in je tam opravljal službo božjo. Po vojni pa se je vrnil v Loke in služboval še v Kolovratu. Leta 1956 je prišel na Vače, kjer je ostal do svoje smrti (Ljubljana, 10.10.1989). Tu je organiziral obnovitvena dela (elektrika, nove orglje, bakrena streha na zvoniku, novo župnišče, učilnica za verouk, obnavljal podružnične cerkve, ....). Krajani so ga povsod, kjer je služboval, imeli radi. V Lokah in v Kolovratu je celo režiral ljudske igre. Zelo rad je potoval in obiskal je 328 cerkva po vsem svetu.  Povsod je opravil mašno daritev.

 

Njegovo najpomembnejše delo pa sta knjigi:

»Vače« - 1972 – v kateri je opisal zgodovino župnije in trga Vače in

»Hiše na Vačah in njih prebivalci« - 1979 – od nastanka Vač do konca leta 1978.

 

 Gospod Benedik je bil velik dobrotnik. Med II. svetovno vojno je pomagal sirotam iz Bosne in jim priskrbel nove starše med svojimi farani na Hrvaškem. Po vojni pa je dve siroti, bratca in sestrico, ( Bjelajac Dragomir in Ivanka) pripeljal celo s seboj, skrbel za njiju in zdaj živita v Sloveniji, kjer sta si ustvarila lastni družini ter sta neizmerno hvaležna svojemu rešitelju.

Svoji nečakinji Nuški (hčeri sestre Roze, ki mu je gospodinila,)   je bil več kot oče. Nikoli ji ni pozabil prinesti skromnega darilca, ne glede na to, kje je bil. Pozornosti in zaupanja njegova Nuška ne bo nikoli pozabila. Posebno ne  prstančka, ki si ga je močno želela.  Še bi lahko našteval.

Moji ženi Anki pa je bilo najbolj všeč to, da ni nikoli niti namignil na to, da bi se morala udeleževati krščanskih obredov, čeprav smo se veliko družili. Človeku ni vsiljeval svojega prepričanja. Zanj je sprava veljala že mnogo mnogo prej.

 

Čarajmo!

 

Članek mojega prijatelja Jožeta Peterke v DRUŽINI 12.-15. marec 2007