Objavljeno v Občanu (Glasilo občine Litija) april, 2014

  IZVORNA STRAN

 

 

Ker se je količina občinskih sredstev za Občana zelo zmanjšala, smo dopisniki dobili navodila, da prispevki lahko obsegajo največ eno tipkano stran in vsebujejo največ eno morda dve fotografiji. Nekateri pa se pritožujete nad kratkimi teksti in majhnostjo fotografij, zato si moje prispevke v veliko večji resoluciji lahko ogledate, kopirate barvne fotografije, itd. na - http://www.vace.si/OBCAN.htm. Kdor želi, pa pri meni (041 896 632) lahko dobi vezane vse članke s stvarnim kazalom (A4 format). Tako bo teksta zelo veliko!

 

MUZEJI

 

Že pred letom 1955 so obstojali razni muzejski eksponati: v prostorih krajevne skupnosti, farnega arhiva na Vačah, v starem gasilnem domu, v katerem je bila šola in pri nekaterih domačinih. Leta 1955 pa je bila zgrajena nova šola in kmalu je Turistično društvo Vače v nadstropju šole, takoj pri stopnišču, dobilo prostor za postavitev prvega muzeja. V njem je bilo več kot sto eksponatov - med drugim tudi: tri listine s privilegiji trga Vače - s pečati od različnih vladarjev (Marije Terezije, Jožefa II., Franca I.). Ko so kopali pesek za novo šolo pod Slemškom, so našli železnodobne žare, ki so tudi bile del muzejske zbirke. Kasneje je ta prostor, zaradi povečanega števila otrok, potrebovala šola in ga spremenila v učilnico. Nekatere dragocene stvari so se izgubile.

1. Zdaj je v šoli zanimiva muzejska zbirka, ki pa ima samo eno listino s pečatom. Ima pa trško skrinjo, ki so jo zaradi medsebojnega nezaupanje vedno odpirali trije najpomembnejši Vačani s tremi različnimi ključi naenkrat – vsak s svojim. Je pa še več drugih eksponatov (sl.1).

2. V Domu GEOSS – Muzeju Petra Svetika (sl.2) je kar pet različnih zbirk. Prav kmalu bo to muzej z licenco.

Več na - http://www.vace.si/arheologija-muzej.htm  in na http://www.vace.si/geologija-zbirka.htm .

3. Muzej starožitnosti na Slivni, nastal iz diplomskega dela Anke Kolenc »Slivna samooskrbna etnološka vas«, je zbirka orodij in strojev, ki so jih uporabljali še naši dedki in babice (sl.3). Nastal je iz zbirke Jožeta Kimovca. http://www.vace.si/NASLOVNICA.htm

4. Samo malo višje pa je Stane Ocepek napravil zbirko pripomočkov, ki so jih včasih uporabljali tesarji, rezbarji, mizarji (sl.4).

5. Gasilni dom Vače pa je letos bogatejši za zgodovinsko predstavitev gasilstva na Vačah (sl. 5).

 

Obiščite nas in rad nas imam!  Zvonček Norček