IZVORNA STRAN

Spomeniki

ŽAL ŠE NISEM USPEL NAPISATI VSEH VSEBIN, KER ŠE ZBIRAM PODATKE!

VRNITE SE ŠE NA TO STRAN!

 

Spomenik v Cirkušah

 

Na spomeniku piše:

Prestor Janez iz Cirkuš * 24.8. 1914  padel 19.8. 1943

Cirar Ciril iz Cirkuš * 2.7.1922 padel 15.4. 1954

Ozima Franc iz Cirkuš * 14.3.1921 padel  18. 1. 1945

Kot žrtve ste padli v borbi za nas. Slava vam bodi!

 

V bližnjem mlinu (Piškov maln) je bila med drugo svetovno vojno tiskarna. Te žrtve so povezane s tem dejstvom. Vendar natančnejše podatke še dobim.

Spomenik v Cirkušah ob potoku, ki se imenuje Kobiljek ob cesti Laze – Sava

 

Napis na spomeniku:

Tu v bližini je delovala od maja 1944 do januarja 1945 elektrarna in tiskar. tehnika Kamniško zasavskega odreda.

13.9.1987      OOZZB Litija

Spomenik v Cirkušah stoji poleg zgornjega spomenika v soteski Kobiljeka.

 

Napis na spomeniku:

Na tem mestu je padel 18.8.1943 pol. del. Krautberger Anton – Jug iz Zagorja

Slava padlemu borcu.

 

Po pripovedovanju Požaršek Lojzeta iz Ržišč je spomenik prvotno stal na težko dostopnem bregu nad sotesko - pa so ga premestili.

Ostanke padlega borca so našli šele kasneje.

Spomenik stoji na Cvetežu ob poti z Vač na Zasavsko sv. goro.

 

Napis na spomeniku:

Na tem mestu je 31.5.1942 padel narodni heroj LOJZE HOHKRAUT organizator revolucionarnega delavskega gibanja v Zasavju, član KPJ od leta 1925, član centralnega komiteja KPS, organizator revirske čete in osvobodilnega boja v Zasavju, sekretar okrožnega komiteja KPS in okrožnega odbora OF Litija

 

 

 

Tu so bile ustreljene žrtve, kot je opisane v knjigi »Sedem krst za Rokarjevo družino« in ostale žrtve (bombni napad na Vače, žrtve ob požigih, itd.)

Spomenik padlim nad Vačami.

Napis na spomeniku:

Avbelj Alojz 1886-1944

Barle Jože        -1945

Biaggio Jože – 1921 – 1944

Bistan Ludvik 1920 – 1944

Bizjak Jernej 1899 – 1944

Bokal Albin 1926 – 1943

Bregar Alojz 1924 – 1944

Bregar Maks 1925 – 1944

Cirar Ciril 1927 – 1945

Cvetežar Ivan 1920 – 1943

Dermota Franc 1920 – 1943

Dolinar Rudolf           – 1944

Dremelj Ivan 1925 – 1944

Gričar Anton – 1926 – 1944

Grilj Alojz 1917 - 1944

Indof Franc 1920 - 1945

Jermenc Alojz 1927 - 1944

Krhlikar Anton 1905 - 1944

Martinčič Fani 1925 – 1944

Osolnik Anton 1920 – 1944

Osolnik Janez 1926 – 1944

Osolnik Marija 1920 – 1944

Osolnik Nežka 1922 – 1944

Petek Franc 1914 – 1944

Požaršek Avgust 1919 – 1944

Prestor Ivan 1914 – 1943

Seražin Jože 1913 – 1944

Skobe Ferdinand  1904 – 1945

Strmljan Franc 1925 – 1944

Ustar Avgust  1894 – 1944

Užina Franc 1922 – 1945

Žibert Franc 1916 – 1944

Žrtve fašističnega nasilja

 

Cirar Franc 1862 – 1944

Garantini Malka 1899 – 1945

Juvančič Ivana 1896 – 1945

Mohar Antonija  1887 – 1945

Mohar Martin 1868 – 1945

Obreza Pavla 1924 – 1945

Razbergar Franci  1934 – 1944

Rebolj Francka 1912 – 1944

Rebolj Janez – 1862 – 1944

Vrhovec Franc 1885 – 1944

 

Slava jim

V spomin žrtvam NOV

1941 - 1945

Plošča je vzidana v steno ograje na zgornji strani pokopališča na Vačah.

To je - po pripovedovanju Marinke Mali  – kostnica. Tu so pokopane kosti, ki so jih kasneje našli v naravi.

 

Napis na spomeniku:

V spomin neznanim borcem NOV 1941 – 1945

Slava jim

Obč. odbor Z.B. Vače

 

 

Plošča je pritrjena na steni na desni strani vhoda v farno cerkev sv. Andreja.

Je precej bolj čitljiva, ker je iz kamna, ki je enotne barve in napisi so večji.

Napis na plošči:

  Spominska plošča k spominskemu

  1914          zvonu padlim vojakom župnije Vače         1918

Cirkuše

Ravnikar Franc

Gora

Dolinar Jože

Dolinar Alojz

Goršek Janez

Hribar Franc

Povirk Andrej

Gradec

Bregar Anton

Bregar Janez

Bregar Jožef

Gora  Dragar Pavel

Kanderše

Barlič Franc

Dežman Mihael

Hribar Franc

Mali Anton

Obreza Franc

Vidergar Jože

Klenik

Kračan Jakob

Kolenc Franc

Prašnikar Jožef

Škrabanja Jakob

Konj

Batis Alojz

Koci Janez

Krhlikar Franc

Krhlikar Anton

Lajuvic Ciril

Laze       Kovačič Anton

Štrukelj Janez

Ljubek           Tič Feliks

Gor. Log

Peršina Leopold

Mačkovec

Strmljan Anton

Podbukovje

Lovše Franc

Podbukovje

Lovše Franc

Slivna

Bistan Franc

Bregar Maks

Golob Franc

Kimovec Janez

Lovše Anton

Ustar Jožef

Široka set

Zorko Jožef

Strmca    Biagio Lovrenc

Vače

Dobnikar Jožef

Grilc Anton

Jurjevec Janez

Korač Janez

Kristan Karol

Klinc Janez

Mrva Avgust

Malič Ivan

Strmljan Franc

Škrabanja Valentin

Plošča je pritrjena na steni na levi strani vhoda v farno cerkev sv. Andreja.

Besedilo na plošči bi bilo potrebno obnoviti, tako, da nisem mogel razbrati imen. Bom poskušal najti način, da se bo to obnovilo. Napis je skoraj neviden tudi zaradi izredno pisanega kamna iz katerega je plošča. Z veliko težavo pa sem le uspel prebrati naslov:

1941 - 1945

Domobrancem, nasilno mobiliziranim v nemško

vojsko, in ostalim žrtvam komunističnega nasilja

 

Sledi okoli 40 imen, ki so razporejena po vaseh. Ko bodo napisi obnovljeni, bom to stran dopolnil. (datum tega zapisa = 23. oktober 2014)

Spomenik stoji  na desni strani ceste – preden se pride v stari center Vač iz Hotiča, nasproti Robert bara.

Napis na spomeniku:

V spomin neznanim borcem

Padlim od 1941-1945

Kot žrtve ste padli v borbi za nas;

večna zahvala vam bodi!

Kraj. odbor ZB NOV Vače

Spomenik stoji poleg pomnika, ki označuje geometrično središče Slovenije.

Več o spomeniku na spletni strani:

http://www.vace.si/Rodoljub.htm   ali

http://www.vace.si/Rodoljub.htm

Napis na spomeniku:

SPOMIN

Na tem mestu je nemški okupator dne 29.12 1944. postrelil 32 ranjenih in ujetih borcev NOV. Dne 21.12. 1944 živi zažgani:

Rebolj Janez * 1864 iz Sel

Rebolj Francka * 1912 iz Sel

Mohar Tončka * 1933 iz Kresnic

Isti dan zaklan Cirar Franc * 1861 iz Sel

Ustreljen Bregar Anton 1887 iz Bitič

V borbi padel Bregar Vinko * 1914

                                            ZB Vače

Slava padlim za svobodo

Več o spomeniku na:

http://www.vace.si/Vranov%20let.htm

http://www.vace.si/vrana.htm

 

Preko savskih valov je potekal Vranov let v svobodo. ZB NOB Litija, 13.9. 2009

 

NA TEM KRAJU SO ČOLNAR-BORCI  KZO

PREPELJALI PREKO SAVE  IZ ŠTAJERSKE

NA DOLENJSKO7000 MOBILIZIRANCEV IN

PROSTOVOLJCEV NOV.

V NOČI OD23. IN 24. 12. 1944 PA ŠE 600 BOR-

CEV ŠLANDROVE IN ZIDANŠKOVE SNOUB

IZ DOLENJSKE NA ŠTAJESKO.

TOD JE BIL PREKO SAVE NAPELJAN TUDI

 PARTIZANSKI TELEFON.

OO ZZB Litija

5. maja 1985

Spominsko obeležje v Hotiču na desni strani poti, ki vodi na Vače.

Napis na spomeniku:

Na tem mestu so 4. maja 1943 v borbi z Nemci padli borci zasavskega bataljona:

Miha Grad * 1918 v Beričevem

Rudi Krištof * 1919 v Bitičah

Ivan Lovše * 1923 v Ribčah

Toni Šuler * 1922 v Litiji

Po pripovedi Darinke Mali so hiteli v zasedo, da bi napadli kolono Nemcev. Vendar so bili izdani in so jih Nemci že pričakali v zasedi.

Spominsko obeležje stoji v vasi Slivna pri gostilni

Napis na spomeniku:

V bližini tega kraja v Štancih Lazah je bil 17. februarja 1944 ustanovljen Kamniško- Zasavski odred.

Ta enota naše NOV je poleg borb s sovražnikom povezovala tudi enote na koroškem in štajerskem z glavnim štabom NOV on POS.

Z rušenjem železniške proge in napadi na sovražnikove postojanke je prispevala časten delež k našemu boju za svobodo.

 

Proxy by Datajoy
Udaljenost gradova